İnternet Aracılığı ile Uzaktan Eğitim Konusu Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Günümüzde oldukça yaygın olan ve daha da yayılım göstermesi beklenen uzaktan eğitim ve ya internet üzerinden uzaktan eğitim konusu ile alakalı bilgi ve inceleme.

İnternet Aracılığı ile Uzaktan Eğitim Konusu Hakkında Bilgiler

Kaynak: pixabay.com

Gelişen bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklar mevcut yaygın eğitim çalışmalarında yeterince uygulanamamaktadır. Mevcut yaygın eğim metod ve yöntemleri ile sadece sınırlı sayıda yetişkine ulaşılabilmekte ve mevcut uygulamaların standart ve kaliteleri her yerde aynı olamamaktadır. İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin eğitim alanına sunduğu olanaklar iyi kavranmadığı ve uygulanmadığı için sosyo-ekonomik adaletsizliklerin doğal sonucu olan eğitim imkanlarından yeterince yararlanamama sorunu devam etmektedir.

Eskiden yetişkinlerin örgün eğitim çağında öğrendikleri bilgi ve mesleki formasyonları çok uzun yıllar kendilerini geliştirmeden aynı bilgileri kullanmalarına imkan vermekteydi. Şimdi ise hızla gelişen ve değişen bilgi yetişkinlerin sürekli kendilerini geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bilginin neredeyse her gün arttığı ve değiştiği bir dönemde sürekli eğitim kavramı daha önce olmadığı kadar ön plana çıkmaktadır. Yetişkinler, iş yaşamlarında oluşan yeni durumlara ve gelişmelere adapte olabilme ihtiyacı hissetmektedir. Sürekli eğitim ihtiyacını yeterince yapamayan yetişkin, kendini sürekli geliştiren kişilere göre geride kalmaktadır. Yetişkin, iş yaşamındaki rekabet ortamında işlerini günün gelişen şartlarına göre yapamamaktan dolayı işlerini kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Özellikle iş yaşamında yetişkinin işini iyi yapamaz hale gelmesi ve yeni gelişmelere uyum sağlayamaması gerçekte kendini yeni eğitimlerle geliştirmemesi ya da kendini geliştirmek isteyip de bu olanak ve imkanları yaşam alanı içinde bulamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

Son yirmi yılda insanoğlunun yaşamının en çok etkileyen buluş bilgisayar ve beraberinde gelen teknolojiler idi.

Bilgisayar yaşamın her alanına girerek insanların en büyük yardımcısı oldu. Bilişim teknolojileri adı verilen bu ürünler, bilimsel gelişmelerin çok hızlı ilerlemesine neden oldu. Bilişim teknolojileri tüm sektörlerin üretim ve iş yapım şekillerini değiştirdi. Özellikle internetin gelişimi ile yaşamın her alanı internet üzerine taşınmaya başladı.

İnternet Aracılığı ile Uzaktan Eğitim Konusu Hakkında Bilgiler

Kaynak: pixabay.com

Yaşamın içinde önceleri bizler için problem olan fatura ödeme, banka hesabına para yatırma, alışverişe gitme, bir kuruma başvuru yapma, yazışma, araştırma …. gibi onlarca farklı konuda internet bizlere çözümler sunmaya başladı. Kimilerine göre bilginin sınır tanımadan özgürleşmesi anlamına gelen internet, ırk, din, renk ayrımı olmadan bütün insanların biraraya geldiği birbiri ile iletişim kurduğu, ticaret ve tanıtım yaptığı bir platform haline geldi. Her sektör internet üzerinde kendine göre çözümler geliştirmeye işlerini internet üzerinden yapacak şekilde hareket etmeye başladı.

İnternet ve bilgisayar teknolojilerinin sunduğu uzaktan eğitim olanakları yetişkinlere zaman ve mekandan bağımsız eğitim imkanı sunarken, yaygın eğitimde bu teknolojilerden yeterince yararlanılmamaktadır.Yetişkinlerin eğitim aktivitelerine katılmalarını etkileyen en önemli nedenlerden biri olan zaman ayıramama olgusunun internet ve bilgisayar uygulamaları ile bir ölçüde aşılabileceği göz ardı edilmektedir. Çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği yaygın ve nitelikli eğitim bugünkü sistemimizle gerçekleştirilmesi oldukca zordur. (Aybay, I. ve Aybay, Kasım 1996, Ankara)

Advertisement

Bilişim teknolojileri öğrenme hızını ve biçimini de etkilemekte ve değiştirmektedir. Geleneksel öğrenme araçları genelde tek bir duyuya hitap etmekte öğrenmenin gerçekleşmesi yetişkinin dikkat ve ilgisini üst düzeyde tutması ile olmaktadır. Geleneksel öğrenme araçları pasif ve tek taraflı bir iletişim sunarken, internet ve bilgisayar teknolojilerinin getirdiği multi medya diye adlandırılan çok fonksiyonlu özellikler; hareketli, sesli, görüntülü, öğrenenin hızında ilerleyen ve öğrenenin istediği gibi kontrol edebildiği interaktif bir eğitim yöntemi ortaya çıkarmıştır.

Teknolojinin dinamik yapısı her gün karşımıza evrilmiş yeni teknolojiler çıkarırken bu hızlı değişimin sistematik değil progresif, yani sürekli gelişen bir yol izlediğini görüyoruz.

Bu nedenle, eğitsel amaçlı elektronik ortamlar kullanımının eğitimciler ve eğitmenler tarafından sistematik bir biçimde sunulması ve hızla değişen teknolojinin yaratacağı kaosların eğitimde kilitlenme ya da eşitsizlik yaratmayacak şekilde önlenmesi ya da öngörülmesi gerekir.

Ülkemizde her ne kadar büyük ticari kuruluşlarda, bankalarda, özel sektörde, özel okul ve üniversitelerde ve bazı büyük devlet üniversitelerinde bilgisayar kullanımı kurumsallaşmışsa da bugün için elektronik iletişimin ya da eğitimde internetin Türkiye’de yaygın biçimde kullanıldığını söylemek henüz zordur.

İnternet Aracılığı ile Uzaktan Eğitim Konusu Hakkında Bilgiler

Kaynak: pixabay.com

İş yaşamı ile başlayan, aile kurma ile devam eden ve yetişkinin günlük yaşamına ciddi sorumluluk ve yükümlülükler getiren gelişmeler yetişkinin kendini geliştirmeye yönelik öğrenme ve eğitim aktivitelerine zaman ayıramamasına dolayısıyla öğrenme aktivitelerinden uzak kalmasına neden olmaktadır. Özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşamını sürdüren yetişkinler için iş ve ev arasında geçen zaman, ne bir örgün ya da yaygın eğitim kurumunun mekanında eğitim almaya imkan vermemektedir. Günde 1-2 saatlik bir eğitim aktivitesi için en az bir o kadar zaman yolda ve trafikte geçebilmekte, günün yoğunluğunun üzerine böyle bir çalışmaya katılmak yetişkinler için gerçekten güç olmaktadır.

Gelişen iletişim teknolojileri iş yaşamındaki yetişkinlere eğitim olanakları sağladığı ölçüde, geniş halk kitlelerine yönelik de eğitim imkanları sunabilir. Geniş halk kitlelerinin ihtiyaç duyduğu eğitim imkanları bugüne kadar ayrılan kaynak ve olanaklar ölçüsünde geleneksel yaygın eğitim metodları ile yapılmıştır. Türkiye’de bugüne kadar hemen hemen her ilçede kurulan halk eğitim merkezleri aracılığı ile bu çalışmalar yürütülmeye çalışılmıştır. Mevcut iletişim teknolojileri bina, araç gereç ve her sınıfa ayrı eğitmen yatırımı zorunluğunu ortadan kaldıran özellikler taşıdığı için mevcut, halk eğitim merkezlerinin de interaktif bir eğitim üssü olarak algılanmalıdır. Halk eğitim merkezler başta olmak üzere bir çok yaygın eğitim kurumunun. İnternet ve bilgisayar teknolojilerini etkin kullanacak şekilde donatılmaları geniş toplum kesimlerine de bu eğitim hizmetlerinin götürülmesi gerekmektedir. Yetişkinler sosyo ekonomik düzeyi ile bağlantılı olarak bu eğitim olanaklarına kendi evlerinden de ulaşabilmelidir.

İletişim alanında son yıllarda meydana gelen önemli gelişmeler, gündelik yaşamımızın bir çok alanında önemli değişikliklere neden oldu.

Yeni teknoloji ürünler, insanların eskiden tek başına yapamadığı çalışmaları yalnız yapabilmelerini sağlarken, işleri kolaylaştırdı. Daha kısa zaman içinde yapmasını sağladı. Eğitim sektörü de bu gelişmelerden etkilendi. Gündelik yaşamlarının yoğunluğundan öğrenme aktivitelerine zaman ayıramayan yetişkinler, internet ve bilgisayar sayesinde öğrenme ihtiyaçlarını daha kolay giderir hale geldiler.

Advertisement

Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde örgün ve yaygın eğitiminde bu gelişmelere paralel olarak kendini yenilemesi ve geliştirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar geniş kitlelerin aynı anda eğitilmelerine fırsat vermektedir. Türkiye’nin her köşesine aynı kalite ve standart da eğitim hizmetleri götürülememektedir. Teknolojinin eğitim alanına sunduğu imkanlar eğitimdeki fırsat eşitsizliğini bir ölçüde azaltacak niteliktedir.

İnternet aracılığı ile uzaktan eğitim; bina, araç-gereç ve zamandan bağımsız olarak tek bir merkezden yapılacak yayınla sadece Türkiye’de değil dünyanın her tarafında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılabilecek bir eğitim modeli olması yönünden önemlidir. Öğrenme aktivitesini daha da hızlandırdığı ve eğlenceli hale getirdiği öne sürülen internet. Ve bilgisayar teknolojilerinin sürekli eğitim bağlamında çok önemli bir yeri olacağı söylenmektedir. Öğrenme hızına olumlu etkisi ve öğrenmeyi eğlenceli bir aktivite haline getirmesi konunun araştırılması için bir diğer önemli noktayı teşkil etmektedir. İnternet ve bilgisayar teknolojileri ile aynı anda çok geniş kitlelere eğitim verebilme özelliği. Tek merkezden planlı ve kontrollü yaygın eğitim çalışmaları yapılabilmesi önem arz etmektedir. İnternet ve bilgisayar teknolojileri yaygın eğitim çalışmalarına yönelik talep yaratabilecek olması. Ayrıca yaygın eğitim uygulamalarına katılımı artırıcı yönde bir rol oynayabileceği için önemlidir.


Leave A Reply