Moluk Adaları Nerededir?

0
Advertisement

Endonezya’da bulunan Moluk Adaları hakkında kısa bilgi.

Moluk Adaları

Moluk Adaları, Doğu Endonezya’da, Sulevesi (Selebes) ile Yeni Gine Adaları arasında ada topluluğu. Yüzölçümü 83.675 km2, merkezi Ambon. Ekvator’un iki yanına yayılan adların en büyükleri kuzeyde Halmehera (en büyük ada), Ternate, Morotai, Tidaro, Obi, Sula; güneyde Buru, Seram, Ambon, Vetar, Banda, Kai, Aru, Tanimbar adalarıdır. Bataklık ve alçak Aru ve Tanimbar dışında, adalar genelde dağlık, ekvatoral ormanlarla kaplıdır.

Dağların büyük bölümü volkanik kökenli olup bazıları etkindir. Yersarsıntılarının sık görüldüğü adalarda, sıcak ve nemli ekvator iklimi egemendir. Ormanlar, çok zengin çiçek türleri içerir. Güney Asya ile Avustralya’da ortaklaşa yaşayan türleri başlıca doğal hayvanlardır. Nüfusun büyük çoğunluğunu Moluklar oluşturur. Melezler (Moluk-Papu karışımı), Payular ve Endonazyalılar, öteki başlıca etnik topluluklardır. Etnik yapı karmaşık olmakla birlikte, Bahasa Endonezya ve lehçeleri, konuşulan başlıca dildir. Halkın %80’i Müslüman, geri kalanı Hıristiyan ve doğal dinlere bağlıdır. Ekonomi temelde tarım (baharat, hindistancevizi, pirinç, sago, kopra), balıkçılık, ormancılığa dayanır. Kopra, sago ve orman ürünleri, temel dışsatım maddeleridir.


Leave A Reply