Atatürk’ün Öğretmenlerle İlgili Sözleri, Eğitim, Öğretim Konulu Sözleri

0
Advertisement

Ulu Önder ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde ve vesileler ile öğretmenler ve eğitim konulu söylediği sözlerden seçmeler.

Atatürk'ün Öğretmenler İçin Söylediği Söz

* Öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğiticileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri sizin uzmanlığınız ve fedakarlığınızla oranlı olacaktır. Cumhuriyet düşünce, bilim, teknik, sağlık bakımından güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli bu nitelik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. Seçkin görevinizin yapılmasından yüksek yüksek yardımlarla varlığınızı göstereceğinizden şüphem yoktur.

* Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden ve eğitimden yoksun bir millet, daha millet adını yeteneğini kazanamamıştır. Ona sıradan kütle denir, millet denemez.

* Öğretmenler, hiç bir zaman hatırınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

ATATÜRK’ÜN EĞiTiM-ÖĞRETiM GÖRÜŞÜ

* Şimdiye kadar takip edilen eğitim ve öğretim metotlarının milletimizin tarihsel gerilemesinde en önemli etken olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaradılış yeteneklerimizle hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan bütün etkilerden uzak milli karakterimize ve tarihimize uygun bir kültür kastediyorum.

Advertisement

Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültürle gerçekleşebilir. Gelişigüzel bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip edilen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin yüksek karakteridir.
Hakimiyeti milliye, 21 Temmuz 1921

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

* Okul adını hep birlikte saygı ile analım. Okul genç dimağlara, insanlığa saygıyı, yurda ve ulusa sevgiyi ve bağımsızlık şerefini öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman en doğru yolu belletir.
21 Temmuz 1921, Söylev ve Demeçler II

* Bütün köylüye okumak-yazmak ve vatanını, milletini, dinini, dünyasını, tanıtmak kadar, coğrafi, tarihi, dini, ahlaki bilgiler vermek ve dört işlemi öğretmek, eğitim programımızın ilk hedefidir.
Mart 1922, Söylev ve Demeçler I

* Öğrenci, her ne yaşta olursa olsun onlara geleceğin büyükleri gözü ile bakılmalı ve öyle muamele edilmelidir.
Mart 1922, Söylev ve Demeçler I

Milletleri Kurtaranlar Yalnız ve Ancak Öğretmenlerdir - Mustafa Kemal Atatürk

Milletleri Kurtaranlar Yalnız ve Ancak Öğretmenlerdir – Mustafa Kemal Atatürk

* Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki, bir milletin yüzde onu okuma yazma bilir, gerisi bilmezse bundan insan olanların utanması gerekir.
Ağustos 1928, Söylev ve Demeçler II

Advertisement

* Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan bütün engellerle mücadele etme gereği öğretilmelidir.
Atatürk’ün Konya Gençleri ile Konuşması’ndan, 1923

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

*Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiştireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki, iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır. Çocuklarımıza esaslı olarak şu ilkeleri benimseteceğiz.
1- Türk Milleti’ne.
2- Türkiye Devleti’ne
3- Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne saygı ve bağımlılık

* Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılapçı, atılgan becerikli, dürüst, akıllı, iradeli, hayatta karşılaşacağı engelleri aşacak güçte genç yetiştirmektir. Eğitim programları ve sistemleri bu görüşe uygun olarak düzenlenmelidir.
1937’de Ankara’da TBMM üyelerine yaptığı
konuşmadan. (Atatürkçülük, Birinci kitap, 1984)

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk

EĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRETMEN

  • • Eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkesine .uymak, kesin olarak gereklidir.
  • • Milli eğitim alanında ne pahasına olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gerekir. Kurtuluş ancak bu yoJla olur.
  • • Milli eğitim politikamızın temel ilkesi, bilgisizliğin yok edilmesidir. Bu yapılmadıkça yerimizdeyiz… Yerinde duran bir şeyse, geri gidiyor demektir.
  • • Öğretmenler, yeni kuşağı, Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak, sizin eseriniz olacaktır. Eserin değeri, sizin ustalık ve özverinizin derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet düşünce, bilgi ve beden yönünden güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni kuşağı bu nitelik ve yetenekte yetiştirmek, sizin elinizdedir.


Leave A Reply