Bafra Ovası Nerededir? Bafra Ovasının Özellikleri, İklim ve Konumu

0
Advertisement

Bafra ovası nerededir? Bafra ovasının coğrafi ve zirai özellikleri nelerdir? Bafra ovası ile ilgil olarak genel bilgiler. Bafra ovası hangi bölgededir?

Bafra Ovası

Bafra Ovası Nerededir? Bafra Ovasının Özellikleri

Bafra Ovası, Karadeniz Bölgesi’nin orta kesiminde delta ovası. Kızılırmak’ın alüvyonları ile oluşan ovanın kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda genişliği 46 km’dir. En dar yeri 6-7 km olan ovanın uzunluğu, kuzeydeki Bafra Burnu ile güneydeki Derbent köyü arasında 30-32 km kadardır. Yüzölçümü 560 km2’dir. Delta alanı içinde, yükseklikleri yer yer 10 m’yi aşan, hareketli ve hareketsiz kumullar vardır. Deltanın doğusunda, denizden doğal kumul setleriyle ayrılmış lagünler ve bataklıklar bulunmaktadır. Bunların en büyüğü Balık Gölüdür. Kızılırmak’ın denize karıştığı Bafra Burnundan güneye doğru gidildiğinde geniş bir delta düzlüğü ile karşılaşılır. Genel olarak eğimi binde sekiz olmasına karşın, düzlüğün doğu ve batı kıyıları birbirinden farklıdır. Batı kıyıları rüzgârın etkisiyle tümüyle düzleşmiştir. Buna karşılık doğu kıyıları, günümüzde de oluşumunu sürdüren lagünler ve kıyı kordonlarıyla dikkati çeker.

Bafra Ovası, kuzeyden güneye doğru basamaklar halinde yükselmektedir. Yapılan araştırmalara göre, 0-20 m’lik, 30-35 m’lik, 90-100 m’lik ve 140-150 m’lik olmak üzere dört farklı yükseklik bulunur. Bunlardan en yüksek olanı, Senozoyik (Yakın) Zamanın Tersiyer (Üçüncü) Döneminin Pliyosen Bölümünde (y. 7-2,5 milyon yıl önce) oluşan aşınım yüzeyidir. Üstünde akarsularla taşınmış çakılların bulunduğu bu yüzey daha sonra denizlerin çekilmesiyle parçalanmış, yarılmış ve büyük bölümü ortadan kalkmıştır. Bunu izleyen deniz gerilemesi sonucu aşman bölümler yeniden alüvyonlarla dolmuş, daha sonraki deniz gerilemesiyle de bu dolgu parçalanmıştır. Bunu izleyen deniz ilerlemesiyle bugünkü delta oluşmuştur. Deltanın gerisinde, yüksekliği 600-800 m’ye varan ve Kuzey Anadolu Dağlarının kıyı dağları önünde yer alan plato, daha geride de Üst Kretase (Tebeşir) Dönemi (y. 136-65 milyon yıl önce) filişlerinden oluşan 1.000-1.500 m yükseklikteki Kuzey Anadolu Dağları vardır.

İklimi ve Özellikleri

Bafra Ovasında, yazlar kısmen kurak, kışlar ve baharlar yağışlı geçer. Bafra Ovasında, kıyıdan 300 m’ye kadar yükselen alanda bodur çalılıklar yaygındır. Bataklık sahada tuzcul bitkiler, kıyı kumullarının üstünde ise tuzcul ve kumlu ortamlarda yetişen sütleğen türleri bulunur. Maki sınırının gerisinde, kırmızı ve kahverengi topraklarda orman başlar. Uzungöl’le deniz arasında 1.400 ha alan kaplayan bir subasar orman vardır. Ovadaki göl kıyıları ile bataklıklar birçok su kuşu için önemli kuluçka ve beslenme alanıdır. Çernek ve Karaboğaz gölleri çevresi burada yaşayan su kuşları için koruma ve üretme alanı olarak ayrılmıştır.

Bafra Ovasının en önemli yerleşim merkezi Bafra’dır. Önemli öbür yerleşim merkezleri Alaçam ve 19 Mayıs’tır (eskiden Ballıca). Sinop-Samsun karayolu boydan boya Bafra Ovasından geçer.

Advertisement

Leave A Reply