Bahaullah Kimdir?

0
Advertisement

Bahaullah kimdir? Bahailik dininin kurucusu olan ve tam adı Mirza Hüseyin Ali Nuri olan Bahaullah hakkında kısa bilgi.

Bahaullah

Bahaullah (Arapçada “Tanrı’nın Ululuğu, Nuru”), asıl adı mirza Hüseyin alî nurî (d. 12 Kasım 1817, Tahran – ö. 29 Mayıs 1892, Akkâ, Filistin), Bahailiğin kurucusu.

Şii olan Mirza Hüseyin, mutlak gerçeğe herkesten yakın olduğu savındaki Bâbiliğin kurucusu Şirazlı Mirza Ali Muhammed’in, yaygın adıyla Bâb’ın müridi oldu. Bâb, İran hükümetince ihanet suçuyla 1850’de idam edildikten sonra Bâbi hareketinin başına geçen ve kendi üvey kardeşi olan Mirza Yahya’nın (Subh-ı Ezel) yanına gitti. Bir süre sonra Mirza Yahya da gözden düştü; kovuşturmaya uğrayan Mirza Hüseyin, yandaşlarıyla birlikte Bağdat’a gitti. Buradaki çalışmaları Sünnilerin tepkisini ve Osmanlı yönetiminin kuşkusunu çekince 1863’te İstanbul’a, 1864’te Edirne’ye sürgün edildi. 1867’de Edirne’de, Allah’ın seçtiği ve Bâb’ın önceden bildirdiği imam-mehdi olduğunu açıkça ilan etti. Bunun üzerine başlayan çatışmalar nedeniyle Osmanlı yönetimi Mirza Hüseyin’i Akkâ’ya sürdü.

O sıralarda Bahaullah adını alan Mirza Hüseyin, Akkâ’da, daha önce yerel bir mezhep görünümünde olan Bahailiği, bütün dinlerin birliğini ve bütün insanların evrensel kardeşliğini savunan geniş kapsamlı bir öğretiye dönüştürdü. İbadetten çok, toplum ahlakı üzerinde durdu. Akkâ’daki inziva evini, İranlı ve ABD’li Bahailer bir hac yeri gibi ziyaret eder.

Bahaullah yüzü aşkın yapıt verdi. Kitabü’l-Akdes (Kutsal Kitap), koyduğu yasaları bir araya getiriyordu. Kitabü’l-Ikan (Kesinliğin Kitabı) Tanrı’nın ve dinin niteliğiyle ilgili temel öğretilerini açıklıyor, Kelimat-ı Meknune (Gizli Sözcükler) “insanların ruhlarını aydınlatmayı, onları hatalardan arındırmayı” amaçlayan özdeyişlerden oluşuyordu. Vadiu’s-Seb’a (Yedi Vadi), “varlığının hedefine ulaşma yolunu arayan insan ruhunun geçmesi gereken yedi aşamayı açıklayan” mistik bir incelemeydi. “Kurdun Oğluna Mektup” Bahaullah’ın son büyük yapıtıydı. Ayrıca çok sayıda dua, mütalaa, vaaz ve risale yazdı.

Advertisement

Leave A Reply