Baja California Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Baja California eyaleti ile ilgili bilgiler. Meksika’nın kuzey batı kısmındaki aynı isimli yarım adanın kuzey kısmındaki eyalet.

Baja California Eyaleti Hakkında Bilgi

Baja California, eskiden baja california norte, Meksika’nın kuzeybatısında eyalet. Kuzeyde ABD, doğuda California Körfezi, batıda Büyük Okyanus, güneyde Baja California Sur eyaleti ile çevrilidir. Baja California Yarımadasının 28° kuzey enleminin kuzeyindeki bölümünde yer alır. Yüzölçümü 69.921 kilometrekaredir. Yalçın birer granit kütlesi olan Juârez ve San Pedro Mârtir dağları, eyalet topraklarını kaplar. Colorado Irmağının bir delta oluşturduğu kuzeydoğu ucu dışında kıyı ovaları dardır.
Baja California Eyalet Haritası
Baja California Norte’nin uzun bir yerleşme tarihi olmasına karşın bölge tenhadır. 1887’de federal bölge oldu; federal bölgenin ilk merkezi Ensenada, ikincisi Mexicali idi. 1931’de federal toprak, 1952’de eyalet haline getirildi. Yeni kurulan Baja California Sur eyaletinden ayırt edilmesi için 1974’te adı Baja California Norte olarak değiştirildi. 1979’da yeniden eski adını aldı.

1950’lerden sonra tüm eyalet, özellikle sınır kentleri Tijuana ile Mexicali, bir ölçüde de Ensenada olağanüstü büyüme gösterdi. Üretim giderek daha çok Orta Meksika’ya yöneldiyse de eyaletin ekonomik gelişmesinde ABD pazarlarına yakınlığın payı büyük oldu. Genişleyen tarım (başta pamuk, ardından buğday, üzüm ve zeytin) ve sanayi (çiğit ve gıda işleme, balık paketleme, bira, şarap ve sabun üretimi) birçok göçmene iş alanı sağladı. Buna karşın, önceleri ABD’de mevsimlik işlere yöneltilen, ama 1960’lardan sonra bu ülkeye girişi yasaklanan vasıfsız iş gücü fazlası bugün de giderilememiştir. Eyalette hem ücret düzeyi, hem de hayat pahalılığı Meksika’nın öteki bölgelerinden yüksek olmakla birlikte ABD’den düşüktür. Bu nedenle yabancı şirketlerce sınır bölgesinde fabrikalar kurulmuştur.

İletişim eksikliği Baja California’yı yüzyıllar boyunca ülkenin bütününden koparmıştır. Ama 1960’ların sonuna doğru asfalt yollar kuzeydeki başlıca kentleri birbirine bağlamış, bir demiryolu ile elverişli bir otoyol Mexicali’yi Sonora ve Meksika’nın öteki bölgeleriyle birleştirmiştir. 1970’lerin ortalarında tamamlanan ve Tijuana’dan başlayarak güneye doğru 1.708 km uzanan yeni bir yol, Baja California Sur’a ulaşır. Ensenada’da liman tesisleri bulunur. Havayollarının büyük kentlere sık seferleri vardır.


Leave A Reply