Baltık Denizi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Baltık Denizi nerededir? Baltık Denizinin özellikleri, haritası, konumu, Baltık Denizi hakkında bilgi.

Baltık Denizi Haritası

Baltık Denizi Hakkında Bilgi

Baltık Denizi; Kuzey Avrupa’da, Atlas Okyanusu’nun bir koludur. Yüzölçümü 414.400 km2, su hacmi 23.000 km3, ortalama derinliği 55 m, en derin noktası 471 m, gelgit alanı 0.1 m, uzunluğu 1.700 km. Kabaca, Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda; 54°-66° kuzey enlemleri, 9°-30° doğu boylamları arasındadır. Kattegat ve Skagerrak boğazlarıyla, Kuzey Denizi‘ne bağlanır. Danimarka, İsveç, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Almanya ve Rusya Federasyonu ile çevrelenen deniz; Botni, Finlandiya ve Riga gibi derin körfezler aracılığıyla içerilere kadar sokularak adı geçen ülkelerin kıyı kesimlerini oluşturur.

Skagerrak ve Kattegat’ı geçince dar boğazlarla birbirinden ayrılan Danimarka adaları, Baltık Denizi’ni, okyanus gelgitlerine kapalı tutar, Neva, Narva, Dvina, Neman, Vistül, Oder, Dal, Angerman, Ume, Torne ırmakları ile beslendiği için tuzluluk oranı oldukça düşüktür (% 5-15). Ancak, tuz oranının düşük oluşu donmayı kolaylaştırır. Doğu ve güneye doğru gidildikçe sığlaşan denizin en derin yeri, batı kıyısı çevresidir (Stockholm’ün güneyinde). Denizin büyük bir bölümü kum adacıkları, resifler, sualtı kayalıklarıyla kaplıdır.

Sık olarak yön değiştiren rüzgârlar, özellikle doğu meltemleri, zaman zaman su düzeyinin önemli ölçüde değişimine yol açar. Fırtınalar nedeniyle, ulaşım açısından gemiciler için oldukça tehlikelidir. 9. yüzyıldan bu yana ticaret yollarının bir kavşak noktası olarak yararlanılan denizde, hammaddeler, kuzeydoğudan güneybatıya götürülürken, işlenmiş ürünler, bunun tüm tersi bir yön izler. Kiel Kanalı, Kuzey Denizi ve Kuzey Buz Denizi; Baltık Kanalı da, Kuzey Buz Denizi ile bağlantı sağlar. Baltık Denizi, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında şiddetli kara ve deniz savaşlarına sahne oldu.


Kaynak – 2

Baltık Denizi, Almanca ostsee, İsveççe östersjön, Rusça baltıyskoye more, Fince itâmeri. Lehçe morze baltyckie. Kuzey Atlas Okyanusunun bir kolunu oluşturan su kütlesidir. Danimarka’nın güneyinden geçen enlemden kuzey kutup dairesine doğru uzanarak, İskandinav Yarımadasını kara Avrupa’sından ayırır.

Advertisement

Baltık Denizi Haritası:

Baltık Denizi Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya Federasyonu, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Almanya ve Danimarka topraklanyla çevrilmiştir. 420.000 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük acı su kütlesini oluşturur. Sularını besleyen başhca ırmaklar arasında Vistül ve Oder de yer alır; bu ırmakların akaçlama havzasının alanı denizin dört katını bulur. Baltık Denizinin Danimarka’nın doğusu ile Finlandiya’mn güneyi arasındaki ana ekseni yaklaşık 1.600 km, ortalama genişliği ise 190 km’dir. Batıda Norveç’i Jutland Yarımadasından ayıran derin bir koy biçimindeki Skagerrak Boğa-zıyla Kuzey Denizine bağlanır. Skagerrak’ın hemen doğusunda bir dik açı yaparak uzanan ve daha sığ olan Kattegat Boğazı ise Danimarka’yı isveç’ten ayırır. Bornholm (Danimarka) ile Öland ve Gotland (İsveç) adaları Baltık Denizinin batı kesiminde yer alır. Daha kuzeyde ise, Botni Körfezinin (İsveççe Bottenhavet) girişinde, İsveç’le Finlandiya arasındaki dar boğazda Âland Adaları bulunur. Âland Adalarının hemen güneyinde dar Finlandiya Körfezi doğuya uzanarak Finlandiya ile Rusya ve Estonya’ nm arasına sokulur. Petersburg bu körfezin yukarı kesiminde yer alır.

Oluşumu

Baltık Denizi, Buzul Çağı sonlarında eriyen İskandinav Buzul Tabakasının Kuzey Kutup Bölgesi’ne doğru çekilmesiyle oluşan suyla kaplı bölgenin büzülmüş bir kalıntısıdır. En sığ bölümü, Danimarka Takımadalarının yükseldiği kıta sahanlığı bölgesidir. Burada bulunan Fyn (Funen) Adası, Küçük Boğaz (Lille Baelt) ile Jutland’dan; Büyük Boğaz (Store Basit) ile de Sjaelland Adasından ayrılır. 0resund okyanus gemilerinin geçişine elvermeyecek kadar sığ ve dar bir boğaz olduğundan, İsveç transatlantik gemi limanı olarak Kattegat kıyısındaki Göteborg’u kullanır. Baltık Denizinin 460 m’yi geçen derin bölgeleri, İsveç’in Nyköping ile Gotland Adası arasında kalan güneydoğu kıyısı açıklarında, İsveç ile Âland Adaları arasındaki Âland Denizine bağlı Botni Körfezinde yer alır. Finlandiya Körfezi boyunca derin bir sualtı çöküntüsü uzanır. Asıl Baltık Denizinde sığ sahanlıklarla birbirinden ayrılmış bir dizi deniz havzası vardır.


Leave A Reply