Bazı İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Bazı ile ilgili cümleler. Bazı kelimesi içeren “Bazı” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Bazı İle İlgili Cümleler

Bazı İle İlgili Cümleler

 1. *** Bunlardan öglena ve algler gibi bazı türlerde kloroplast vardır ve fotosentezle besin üretebilir.
 2. *** Fakat bazı hastalıklar onları çok şaşırtıyordu.
 3. *** Bazı virüslerin mutasyon hızları çok yüksektir.
 4. *** Aşağıda bir bitki hücresinin kloroplastında gerçekleşen olaylardan bazıları verilmiştir.
 5. *** Parıltı, bazı minerallerin fasetasız kesilmiş (yuvarlak, dışbükey bir yüzey halinde tıraşlanmış) örneklerinde, taşın merkezinde görülen ve kedigözünü andıran, dalgalı, ışıldayan şeritler halindeki ipeksi parlaklık.
 6. *** Bazı İngilizler de Bahreyn hükümetince görevlendirilmiştir.
 7. *** Doğudaki Beca halkı, deve, koyun ve keçi yetiştirir; hayvan derisinin yanı sıra başka bazı hayvansal ürünler de işlenir.
 8. *** Başlıca ürünler hurma, muz, turunçgiller, mango, nar, yumru bitkiler, domates, hıyar ve bazı başka sebzelerdir.
 9. *** Bazı bahçe tiyatroları ise gösteri yapmaya uygun bir biçimde tasarlanmıştı.
 10. *** ABD bazı Bahama ürünlerine gümrük bağışıklığı uygulamaktadır.
 11. *** Bazı bölgelerde ipekböcekçiliği yapılır.
 12. *** Girintili çıkıntılı kayalık kıyılarda bazı düzlükler vardır.
 13. *** Oysa bazı seçimlerde hiçbir parti parlamentoda tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamaz.
 14. *** Bazı eyaletlerde ve yörelerde Yerliler, İnuitler (Eskimolar) ve Melezler için getirilen özel hükümlerin yanı sıra, ilköğretimin “ata dili”nde yapılmasına da izin verildi.
 15. *** Ders programları bazı derslerin dışında Türk okullarının ders programlarıyla paralel duruma getirildi.
 16. *** Özel ve kamusal kuruluşların kurul halinde çalışan organlarında kabul edilmiş olan çoğunluk sisteminin yarattığı bazı sakıncaları giderebilmek için, alınan kararlarda azınlıkta kalmış olan kişi ve gruplara, yazılı ya da yazısız kurallarla, bazı hukuksal yollara başvurma olanağı tanınmıştır.
 17. *** Bazı örnekleri dışında, azınlık grup genellikle başat gruptan daha yoksul, siyasal bakımdan da daha güçsüzdür.
 18. *** Önemli ayırt edici özelliklerinin bulunmaması, bazı toplulukların azınlık olarak tanımlanmasını güçleştirir.

Devamı

 1. *** Günümüze bazı bölümleri kalmış olan Roma kaplıcaları, Caracallus döneminde (İS 211-217) Strasbourg’daki askeri birliklerin yararlanması için yapıldı.
 2. *** Baden kültürü, Orta Avrupa’da Polonya, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan ve Almanya’nın bazı bölgelerinde görülen ve Bakır Çağının son evresini simgeleyen kültür (İÖ 3000).
 3. *** Bazı yerliler, Conakry açıklarındaki Los Adaları boksit madenlerinde ücretli işçi olarak çalışır.
 4. *** Saprofit beslenme yine cıvık mantarlar gibi bazı protistlerde görülür.
 5. *** Bazı insanların yaptıklarına ve düşünce tarzlarına inanamıyorum.
 6. *** Bu durumda bazı partiler ya da parlamenterler, hükümete fiilen katılmadan partilerden birine gerekli desteği vererek onun azınlık hükümeti kurmasını sağlarlar.
 7. *** Bundan başka motetler, bazısında şair Johann Gottfried von Herder’le birlikte çalışarak oratoryolar, ayrıca piyano sonatları, oda kantatları ve oda müziği yapıtları da bestelemiştir.
 8. *** Ama Nunez ve Pongo ırmakları boylarında, ücra köşelerde yaşayan bazı ilkel grupların animist inançları sürdürdüğü sanılmaktadır.
 9. *** Kamu görevlisi sayılmamakla birlikte avukatlar da bazı bakımlardan bağdaşmazlık kuralına bağlı tutulmuşlardır.
 10. *** Ama bazı uzak yörelerde hâlâ okul açığı sürmektedir.
 11. *** Eyalet sınırları içindeki ırmakların bazı bölümleri taşımacılığa elverişlidir.
 12. *** Erken Permiyen Dönemin (Permiyen Dönem y. 280-225 milyon yıl önce) en yararlı kılavuz fosilleri arasında yer alan bazı türleri çok farklı bölgelerde oluşmuş kayaç katmanları arasında ilişki kurulabilmesini sağlar.
 13. *** Bazı araştırmalara göre, saat başına ücretten parça başına ücret uygulamasına geçildiğinde üretim yüzde 15-30 arasında artmaktadır.
 14. *** Bu yüzden bazı işverenler parça başına ücret yerine, çeşitli denetim yöntemleriyle birlikte yürütülen saat başına ücret uygulamasını yeğler.
 15. *** Bu nedenle, tıpkı bir parçacığımsı gibi, boyut, biçim, enerji ve momentum gibi cisimlere özgü bazı özellikler taşır.
 16. *** Eski Türk yaşamında önemli bir yeri olan bohçalar arasında parçalı bohça bazı inanç ve geleneklere de konu olmuştu.
 17. *** İlahiyat (1886) gibi bazı fakülteler kapatılırken, fen ve eczacılık gibi yeni fakülteler kuruldu.


Leave A Reply