Beyan Nedir? Sözlük Anlamı, Beyan İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Beyan ne demektir? Beyan kelimesinin sözlük anlamı, açıklaması, ilgili deyim ve bileşik sözler, beyan kelimesi ile ilgili örnek cümleler.

Beyan Nedir? Sözlük Anlamı – Beyan İle İlgili Cümleler

1. isim Bildirme
2. edebiyat Bir eserde, düşüncelerin, duyguların, hayallerin doğuş ve değerlerini, bunların anlatımında tutulacak yolları konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı

Çalışanlarımız bu konuda bir beyanda bulunmadılar.

bildirmek, söylemek, ileri sürmek, anlatmak

Site yönetimine durumu beyan ettiğiniz taktirde size yardımcı olacaklardır.
Mazeretinizi okul yönetimine beyan ederseniz, izin belgesi verirler.

İletkenler için akım geçirme yeteneğinin belirtisi
1. isim Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge
2. Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi
Gümrük yönetimine verilen, ithalat ve ihracat için belirlenen malların türünü, değerini ve kaynağını belirten resmî belge

Şirkete gümrük beyannamesi doldurmaya muvaffak birisini işe alalım.

Vergi mükellefinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildirir belge
Besbelli, apaçık, açık seçik bir biçimde

Öğretmenin isteklerine ayan beyan karşı çıkıyor, kötü not almak için adeta direniyordu.
Kıza olan ilgin ayan beyan ortada.

Bir sonuca yönelmiş irade açıklaması
Mal bildirimi

Advertisement

Vergi dairesi şirket sahibinden mal beyanında bulunmasını istedi.


Leave A Reply