Bilim ve Teknoloji Haftası Ne Zaman Kutlanır? Amacı ve Önemi Nedir?

0
Advertisement

Bilim ve Teknoloji Haftası ne zamandır? Bilim ve Teknoloji Haftasının amacı ve önemi nedir? Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri.

Bilim ve Teknoloji Haftası Ne Zaman - Hakkında Bilgi

Bilim ve Teknoloji Haftası (8 – 14 Mart)

Bilim, evrende yer alan olgulara ve varlıklara ilişkin, tarafsız gözlem ve deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak adıdır.

Bilimin fizik, kimya, matematik gibi dallarından elde edilen bilgileri uygulama işine teknik adı verilir.

Teknik, temel olarak alet yapma ve alet kullanarak sonuç alma yöntemleri anlamına gelir. Alet yapma yeteneğiyle insanoğlu, teknoloji üreten bir varlıktır. Teknoloji (uygulayımbilim) ise tekniğin ortaya çıkardığı uygulamaları işe yansıtma bilgisidir.

Yaşadığımız çağda bilim ve teknoloji birbirinden ayrılmaz iki unsurdur. Bilimsel çalışmalar uygulamaya elverişli bilgi üreterek gelişmeyi sağlarken, teknolojik gelişmeler de bilimsel araştırmaların daha uygun şartlarda yapılmasını sağlayarak gelişmeyi hızlandırmaktadır. 20. yüzyıl bilim ve teknolojinin hızla geliştiği bir dönem olmuştur. Bilimin sonucu olarak ortaya çıkan teknoloji hayatımızı her alanda kolaylaştırmıştır.

Advertisement

Gelişmiş ülkeler rahat yaşama olanaklarına bilim ve teknolojiyle ulaşmıştır. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir. Bilim ve teknolojiyi kullanarak gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşacaktır. Bunun bilincine varılması için okullarımızda Bilim ve Teknoloji Haftası düzenlenir, öğrencilere bu amaçla bilgi verilir. Hafta süresince çeşitli etkinliklerle yeni yetişen nesillerin bilim ve teknolojiye ilgi duymaları sağlanır.

bilim teknoloji

Kaynak : pixabay.com

Kaynak 2 

Bilim ve Teknoloji Haftası (8/14 Mart)

Bilim, dünyadaki tüm insanları ortak düşüncede birleştirir. İnsanların doğru kararlar vermesini sağlayarak, insanlığı daha da ileri götürür. Bilimi önemseyen milletler, teknoloji alanında ileri giderek çok gelişir, rahat ve modem yaşam koşullarına ulaşır. Rahat ve mutlu yaşamak için cahilliği ortadan kaldırmak gerekir. Cahillik ise, ancak bilimsel çalışmalar neticesinde ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle bilim ve teknoloji her hususta dikkate alınmalıdır, insan yaşamına yön vermelidir. Okullarda yeni kutlanmaya başlanan “Bilim ve Teknoloji Haftası” bu sebeplerden dolayı gündeme gelmiştir. Her sene 8/14 Mart tarihleri arasında kalan hafta, Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlanmaktadır.

Gelişmenin ve ilerlemenin ana koşulu bilim ve teknolojidir. İnsanlık, var olduğu tarihten bu güne kendisine rahat yaşam koşulları sağlamak için bilim ve teknoloji alanında birçok araç ve gereci uygulamaya koyarak başarıya ulaşmıştır. Belli bir bilgi birikimi olmayan insanlardan, toplum adına faydalı işler yapmaları beklenemez.

Bilim ve teknoloji, günümüzde büyük bir hızla gelişmekte ve değişmektedir. Bugün kullandığımız araçların bir çoğu bilimin ve teknolojinin eseridir. Daha basit bir şekilde açıklayacak olursak; okulda kullandığımız, kalem, kitap, defter gibi ders araçlarının tümü, bilim ve teknoloji sayesinde olmuştur. Tüm bu araç ve gereçler rahat yaşamamızı sağlar.

Bilim adamlarına ve bilime hak ettiği önemi veren, bilimsel çalışmaları destekleyip ilerlemesini sağlayan ülkeler hızla kalkınmışlardır.

Advertisement


Leave A Reply