Biyoetik Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Biyoetik Nedir? Biyoetik konuları ve örnekleri nelerdir? Biyoetik özellikleri hakkında bilgi.

Biyoetik Nedir? Hakkında Bilgi

Biyoetiğin konusu hayattır; sadece tıp etiğinin ana konusu olan insan hayatı değil, doğada var olan tüm organizmaların hayatıdır. Biyoetik, özellikle moleküler biyologları ikileme sürükleyen ve -üzerilerine-kuşku düşüren modern ..gen teknolojileri aracılığıyla gündeme gelmiştir. Başlangıçta yalnızca araştırmalarda yeni perspektifler açmak amacıyla değil; insan, hayvan ve bitkilerin daha iyi bir yaşama kalitesine ulaşmaları için kalıtımın özünü iyileştirmek amacıyla geliştirilen gen teknolojileri, günümüzde giderek endişeyle karşılanır olmuştur; çünkü kötüye kullanılma ya da önceden görülmeyen zararlara yol açabilme olasılıkları nedeniyle tehlikeli olmaları söz konusudur.

Reinhard Low, “biyolojide ahlâkın yeri yoktur” görüşündedir, ama yine Löw’e göre buradan, biyolojik araştırmalara ahlâki talepler yöneltilemeyeceği sonucu da çıkarılamaz (Leben aus dem Labor, 74). Yararlı bitkilerin genetik donanımının (açlıkla mücadele için) iyileştirilmesi ve mikroorganizmaların (kanserin, AİDS’in vb. tedavisi için) gen teknolojisiyle değiştirilmesine bakarak iyi amaçların gene de araçları kutsallaştıramayacağını söyleyen Low bu girişimlere itiraz etmektedir; Low, etik açıdan yapılabilir olanı yasak olandan (kopyalama, insan-hayvan karışımı yaratık üretme, embriyonları kullanan araştırmalar vb.) ayırmak için eldeki malzemeyi titiz bir şekilde değerlendirmek gerektiğini söylemektedir

“Gen teknolojisinin yarattığı fırsatlar ve tehlikeleri” hakkında çalışmalar yapan 10. Alman Meclisinin Araştırma Komisyonu da, raporunda benzer argümanları dile getirmektedir. Bu raporda teknolojinin sonuçlarını tahmin etmek için esaslı bir yöntemin uygulanması istenirken, özellikle de kalıtım genine müdahalenin, çalışanların genom analizlerinden geçirilmesinin, ayrıca gen teknolojisiyle değiştirilen mikroorganizmaların denetimsizce serbest bırakılmalarının ve gen teknolojisinin askeri amaçlarla kullanılmasınının (biyolojik silahlar) yasaklanması tavsiye edilmektedir.

Biyoetik, gerek insan hayatının gerekse de insanın özgürlük ve onurunun, bilimsel araştırmalarda, sonuçları tahmin edilemeyen modern teknolojiler nedeniyle tehlike altına girdiği her yerde gereklidir. Teknoloji sayesinde yapılabilir ve mümkün olanın peşine çılgınca takılıp sorumsuzca davranmak yerine, genelin çıkarını dikkate alarak teknolojik müdahalenin sınırlarının çizilmesi şarttır; bu ilkenin zedelenmesi ancak müdahaleye muhatap olacak yurttaşların rıza göstermesi şartıyla mümkündür.

Advertisement

Leave A Reply