Britney Spears, Criminal Çevirisi

0
Advertisement

Britney Spears Criminal Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Britney Spears Criminal şarkısının Türkçe sözleri.İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Britney Spears – Criminal Çevirisi

 • He is a hustler
  O bir kalpazan
  He’s no good at all
  Hiç iyi birisi değil
  He is a loser, he’s a bum, bum, bum, bum
  O bir ezik, o bir serseri, serseri, serseri, serseri
  He lies, he bluffs
  Yalanlar söyler, blöf yapar
  He’s unreliable.
  O güvenilmez
  He is a sucker with a gun, gun, gun, gun
  O tabancalı bir enayi
 • I know you told me
  Biliyorum söyledin
  I should stay away.
  Uzak durmam gerektiğini
  I know you said
  Biliyorum söyledin
  He’s just a dog astray.
  O yoldan çıkmış bir köpek
  He is a bad boy with a tainted heart
  O kötü kalpli kötü bir erkek
  And even I know this a’int smart
  Ve hatta biliyorum bu akıllıca değil
 • But mama im in love with a criminal
  Ama anne ben bir suçluya aşığım
  And this type of love
  Ve bu çeşit bir aşk
  Isn’t rational, it’s physical
  Mantıklı değil, fiziksel
  Mama please don’t cry
  Anne lütfen ağlama
  I will be alright
  Ben iyi olacağım
  All reasons inside
  Tüm sebeplerim içimde
  I just cant deny
  Sadece inkar edemiyorum
  Love the guy
  O adamı seviyorum
 • He is a villain of the devil’s law
  O şeytanın kanununun kötü adamı
  He is a killer just for fun, fun, fun, fun
  Sadece zevk için öldüren biri
  That man’s a snitch and unpredictable,
  Bu adam hırsız ve yapacağı belli değil
  He’s got no conscious
  Mantık sahibi değil
  He got none, none, none, none
  Hiç değil, hiç, hiç
 • I know you told me
  Biliyorum söyledin
  I should stay away.
  Uzak durmam gerektiğini
  I know you said
  Biliyorum söyledin
  He’s just a dog astray.
  O yoldan çıkmış bir köpek
  He is a bad boy with a tainted heart
  O kötü kalpli kötü bir erkek
  And even I know this a’int smart
  Ve hatta biliyorum bu akıllıca değil
 • But mama im in love with a criminal
  Ama anne ben bir suçluya aşığım
  And this type of love
  Ve bu çeşit bir aşk
  Isn’t rational, it’s physical
  Mantıklı değil, fiziksel
  Mama please don’t cry
  Anne lütfen ağlama
  I will be alright
 • Ben iyi olacağım
  All reasons inside
  Tüm sebeplerim içimde
  I just cant deny
  Sadece inkar edemiyorum
  Love the guy
  O adamı seviyorum
 • And he’s got my name Tatooed on his arm
  Ve kolunda adım yazan bir dövmesi var
  His lucky charm,
  Onun şanslı etkileyiciliği
  So I guess its okay He’s with me
  Sanırım benimle olması iyi
 • And I hear people talk
  Ve insanların konuştuğunu duyuyorum
  Trying to make remarks Keep us apart
  Bizi uzak tutmak için uyarmaya çalışıyorlar
  But I don’t even hear
  Ama ben duymuyorum bile
  I don’t care
  Umursamıyorum
 • ‘Cause mama im in love with a criminal
  Çünkü anne ben bir suçluya aşığım
  And this type of love
  Ve bu çeşit bir aşk
  Isn’t rational, it’s physical
  Mantıklı değil, fiziksel
  Mama please don’t cry
  Anne lütfen ağlama
  I will be alright
 • Ben iyi olacağım
  All reasons inside
  Tüm sebeplerim içimde
  I just cant deny
  Sadece inkar edemiyorum
  Love the guy
  O adamı seviyorum


Leave A Reply