Britney Spears – Criminal Çevirisi

0

Britney Spears Criminal Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Britney Spears Criminal şarkısının Türkçe sözleri.İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Advertisement

Britney Spears – Criminal Çevirisi

He is a hustler
O bir kalpazan
He’s no good at all
Hiç iyi birisi değil
He is a loser, he’s a bum, bum, bum, bum
O bir ezik, o bir serseri, serseri, serseri, serseri
He lies, he bluffs
Yalanlar söyler, blöf yapar
He’s unreliable.
O güvenilmez
He is a sucker with a gun, gun, gun, gun
O tabancalı bir enayi

I know you told me
Biliyorum söyledin
I should stay away.
Uzak durmam gerektiğini
I know you said
Biliyorum söyledin
He’s just a dog astray.
O yoldan çıkmış bir köpek
He is a bad boy with a tainted heart
O kötü kalpli kötü bir erkek
And even I know this a’int smart
Ve hatta biliyorum bu akıllıca değil

But mama im in love with a criminal
Ama anne ben bir suçluya aşığım
And this type of love
Ve bu çeşit bir aşk
Isn’t rational, it’s physical
Mantıklı değil, fiziksel
Mama please don’t cry
Anne lütfen ağlama
I will be alright
Ben iyi olacağım
All reasons inside
Tüm sebeplerim içimde
I just cant deny
Sadece inkar edemiyorum
Love the guy
O adamı seviyorum

He is a villain of the devil’s law
O şeytanın kanununun kötü adamı
He is a killer just for fun, fun, fun, fun
Sadece zevk için öldüren biri
That man’s a snitch and unpredictable,
Bu adam hırsız ve yapacağı belli değil
He’s got no conscious
Mantık sahibi değil
He got none, none, none, none
Hiç değil, hiç, hiç

Advertisement

I know you told me
Biliyorum söyledin
I should stay away.
Uzak durmam gerektiğini
I know you said
Biliyorum söyledin
He’s just a dog astray.
O yoldan çıkmış bir köpek
He is a bad boy with a tainted heart
O kötü kalpli kötü bir erkek
And even I know this a’int smart
Ve hatta biliyorum bu akıllıca değil

But mama im in love with a criminal
Ama anne ben bir suçluya aşığım
And this type of love
Ve bu çeşit bir aşk
Isn’t rational, it’s physical
Mantıklı değil, fiziksel
Mama please don’t cry
Anne lütfen ağlama
I will be alright

Ben iyi olacağım
All reasons inside
Tüm sebeplerim içimde
I just cant deny
Sadece inkar edemiyorum
Love the guy
O adamı seviyorum

And he’s got my name Tatooed on his arm
Ve kolunda adım yazan bir dövmesi var
His lucky charm,
Onun şanslı etkileyiciliği
So I guess its okay He’s with me
Sanırım benimle olması iyi

And I hear people talk
Ve insanların konuştuğunu duyuyorum
Trying to make remarks Keep us apart
Bizi uzak tutmak için uyarmaya çalışıyorlar
But I don’t even hear
Ama ben duymuyorum bile
I don’t care
Umursamıyorum

‘Cause mama im in love with a criminal
Çünkü anne ben bir suçluya aşığım
And this type of love
Ve bu çeşit bir aşk
Isn’t rational, it’s physical
Mantıklı değil, fiziksel
Mama please don’t cry
Anne lütfen ağlama
I will be alright

Advertisement

Ben iyi olacağım
All reasons inside
Tüm sebeplerim içimde
I just cant deny
Sadece inkar edemiyorum
Love the guy
O adamı seviyorum


Leave A Reply