Coğrafya Nem Konu Anlatımı

0
Advertisement

Bağıl nem, mutlak nem ve maksimum nem nedir? Coğrafyada nemin önemi ve özellikleri, nem konu anlatımı. Coğrafya nem konusu özeti.

Coğrafya Nem Konu Anlatımı

Sıcaklığa bağlı olarak gerçekleşen buharlaşma ve terleme havadaki nemi oluşturur. Suyun sıcaklığın etkisiyle gaz haline geçerek havaya karışmasına buharlaşma denir. Su buharının kaynağı okyanuslar, denizler, göller, akarsular, bataklıklar ve buzullardır. Ayrıca bitkilerde meydana gelen terleme de havadaki su buharı oranını etkiler.

Yeryüzündeki nem miktarı her yerde aynı değildir.

Nem; mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nem olmak üzere üç grupta incelenir.

1. Mutlak Nem

1 m3 havanın içinde bulunan nemin gr cinsinden değerine mutlak nem denir. Havanın mutlak nemi sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcak havanın taşıyabileceği nem miktarı fazladır.

Advertisement

Dünya’nın en sıcak yerleri Yengeç Dönencesi çevresi olmasına rağmen alçalıcı hava hareketlerine bağlı olarak (DYBA) mutlak nem miktarı düşüktür.

***Mutlak nem Ekvator ve çevresinde fazla Kutular ve çevresinde azdır.

***Türkiye’de mutlak nem sıcaklığın fazla olduğu Akdeniz’de fazla, sıcaklığın düşük olduğu Kuzey Doğu Anadolu’da azdır.

***Mutlak nem, deniz kenarlarında ve ormanlık sahalarda fazla, karaların iç kesimlerinde azdır.

2. Maksimum Nem

Hava kütlesinin herhangi bir sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarıdır. Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı da artar. Maksimum nemini %100 e ulaşması hava kütlesinin doyma noktasına ulaşması anlamına gelir.

Advertisement

3. Bağıl Nem

1m3 havada bulunan mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem denir. Sıcaklık azalınca maksimum nem azalacağından bağıl nem yüksek olur. Sıcaklık yükseldiğinde maksimum nem artacağından bağıl nem azalır. Yani sıcaklık ise bağıl nem ters orantılıdır.

Bağıl nem çöl bölgelerinde ve kara içlerinde az, ekvatoral bölge ve soğuk nemli bölgelerde fazladır.

Bağıl Nem = (Mutlak Nem / Maksimum Nem) x 100

Örnek: 25°C sıcaklığında 1 m3 hava, içinde en fazla 25,5 gr nem taşır.

Havadaki nem miktarı 15,5 gr olduğuna göre, havanın bağıl nemi % kaçtır?

Bağıl Nem = (Mutlak Nem / Maksimum Nem) x 100

Bağıl Nem = (15,5 / 25,5) x 100 = %60,7

***Ekvator’da bağıl nemin yüksek olması mutlak nemin fazla olası ile ilgilidir.

***Dünya’da bağıl nemin en fazla kutuplarda olması gerekirken bağıl nemin az olması ısınma ve buharlaşmanın yani mutlak nemin az olmasıyla ilgilidir.

***Türkiye’de bağıl nem en fazla Doğu Karadeniz Bölümü’nde bulunur. İç bölgelerde ise kuraklık nedeniyle bağıl nem azdır.

Advertisement


Leave A Reply