Çok Hücreli Organizmalar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Çok hücreli kompleks organizmalar nelerdir? Çok hücreli organizmaların özellikleri, hakkında bilgi.

Çok Hücreli Organizmalar

Çok hücreli organizmalarda, canlıyı meydana getiren hücreler arasında farklılaşmalar ve buna bağlı olarak bir iş bölümü vardır.

Bitkiler ve hayvanlar özelleşmiş üreme organlarına sahiptirler. Üreme organları, özel üreme hücreleri meydana getirirler. Bu hücreler, çekirdeklerinde ana ve babanın bütün özelliklerini taşıyan genlere sahiptir. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin çekirdeklerinin birleşmesine döllenme denir. Bu iki kaynaşmış yeni yapıyada zigot adı verilir. Zigot, tekrar tekrar bölünerek organizmanın değişik doku ve organlarını meydana getiren bir farklılaşma gösterir.

Kompleks organizmaların yaşayabilmeleri için sistemlere ihtiyacı vardır. İster bitki ister hayvan olsun; canlı organizmalar besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Organik besin maddesi, yeşil bitkilerde fotosentezle yapılır. Topraktaki su ve İnorganik tuzların yapraklara ulaşabilmesi, yapraklarda fotosentez sonucu meydana gelen organik besin maddelerinin kök, gövde ve dallara ulaşması iletim sistemi ile gerçekleşir.

Hayvanların vücudu bitkilere oranla daha toplu ve küçüktür. Vücudun iç kısımlarındaki hücrelerin canlılığını devam ettirebilmesi için su, besin maddesi ve oksijene ihtiyaç vardır. Besin ve oksijenin vücudun bütün hücrelerine taşınması, yine bu hücreler tarafından meydana getirilen artık maddelerin ilgili organlara götürülmesi, dolaşım sistemi ile gerçekleştirilir.

Advertisement

Bitki ve hayvan hücrelerindeki enerji üretiminde çoğunlukla oksijen kullanılır. Oksijen, karada yaşayan hayvanlarda akciğerlerle, suda yaşayanlarda ise solungaçlarla alınır. Akciğer veya solungaçlarla alınan oksijen, özel bir taşıma sistemiyle hücrelere iletilir.

Glukozun yakılması, sıcaklığın sabit tutulması, vücuttaki tuz yoğunluğunun ayarlanması, karbondioksit ve diğer artık maddelerin dışarıya atılması, gibi faaliyetleri düzenleyen sistemler olmasaydı, organizmanın bütünlüğü bozulurdu. İşte kompleks organizmalardaki bu düzenleme işi, iyi bir kontrol mekanizması ile sağlanır. Sinir, kas ve iç salgı bezleri, organizmadaki bütün diğer sistemlerin birlikte çalışmasını düzenler.


Leave A Reply