Michael Jackson, Dangerous Çevirisi

0
Advertisement

Michael Jackson Dangerous Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Michael Jackson Dangerous şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri.

Michael Jackson

Kaynak: commons.wikimedia.org

Michael Jackson – Dangerous Çevirisi

 • The way she came into the place
  Onun mekana giriş şeklini
  I knew right then and there
  Hemen oracıkta tanıdım
  There was something different
  Farklı bir şey vardı
  About this girl
  Bu kızda
 • The way she moved
  Hareket edişi
  Her hair, her face, her lines
  Saçı, yüzü, sözleri
  Divinity in motion
  Tanrıça iş başında
 • As she stalked the room
  Odada yürüdüğünde
  I could feel the aura
  Havasını sezebiliyordum
  Of her presence
  kişiliğinin
  Every head turned
  Her kafa ona döndü
  Feeling passion and lust
  Tutku ve şehveti hissederek
 • The girl was persuasive
  Kız ikna ediciydi
  The girl I could not trust
  Güvenemediğim bir kız
  The girl was bad
  Kız kötüydü
  The girl was dangerous
  Kız tehlikeliydi
 • I never knew but I was
  Hiç bilmedim ama ben
  Walking the line
  Yolu yürüyordum
  Come go with me
  Gel ve benimle git
  I said I have no time
  Zamanım olmadığını söyledim
 • She said don’t you pretend we didn’t talk on the phone
  O da dedi ki telefonda konuşmamışız gibi yapma
  My baby cried
  Bebeğim ağladı
  And left me standing alone
  Ve beni yalnız başıma bıraktı
 • She’s so dangerous
  O çok tehlikeli
  The girl is dangerous
  Kız çok tehlikeli
  Take away my money
  Paramı alıyor
  Throw away my time
  Zamanımı harcıyor
  You can call me honey
  Bana tatlım diyebilirsin
  But you’re no damn good for me
  Ama benim için lanet olası iyi değilsin
 • She came at me in sections
  Bana zaman zaman geldi
  With the eyes of desire
  Arzunun gözleriyle
  I fell trapped into her
  Onun tuzağına düştüm
  Web of sin
  Günahtan ağına
  A touch, a kiss
  Bir dokunuş, bir öpücük
  A whisper of love
  Bir aşk fısıltısı
  I was at the point
  Dönüşü olmayan
  Of no return
  noktadaydım
 • Deep in the darkness of
  derinlerde karanlığında
  Passion’s insanity
  tutku çılgınlığının
  I felt taken by lust’s
  şehvetin tuhaf acımasızlığı tarafından
  Strange inhumanity
  alındığımı hissettim
 • The girl was persuasive
  Kız ikna ediciydi
  The girl I could not trust
  Güvenemediğim bir kız
  The girl was bad
  Kız kötüydü
  The girl was dangerous
  Kız tehlikeliydi
 • I never knew
  Asla bilmedim
  But I was living in vain
  Ama boşuna yaşıyordum
  She called my house
  Evime uğradı
  And said you know my name
  Ve adımı biliyorsun dedi
  And don’t you pretend
  Ve rol yapma
  You never did me before
  Beni daha önce yapmamışsın gibi
  With tears in her eyes
  Gözlerinde yaşlarla
  My baby walked out the door
  Bebeğim kapıdan çıktı
 • She’s so dangerous
  O çok tehlikeli
  The girl is dangerous
  Kız çok tehlikeli
  Take away my money
  Paramı alıyor
  Throw away my time
  Zamanımı harcıyor
  You can call me honey
  Bana tatlım diyebilirsin
  But you’re no damn good for me
  Ama benim için lanet olası iyi değilsin
 • Dangerous
  Tehlikeli
  The girl is so dangerous
  Bu kız çok tehlikeli
  I have to pray to God
  Tanrıya dua etmeliyim
  ‘Cause I know how
  Çünkü biliyorum
  Lust can blind
  Şehvetin nasıl kör edebildiğini
  It’s a passion in my soul
  Bu ruhumda bir tutku
  But you’re no damn lover
  Ama sen lanet bir sevgili değilsin
  Friend of mine
  Dostum
 • And then it happened
  Ve sonra bu oldu
  She touched me
  Bana dokundu
  For the lips of
  Dudakları için
  A strange woman
  Tuhaf bir kadının
 • Drop as a honeycomb
  Bir balpeteği gibi dökülen
  And her mouth was
  Ve ağzı
  Smoother than oil
  Yağdan daha kaygandı
  But her inner spirit and words
  Ama içindeki ruh ve sözleri
  Were as sharp as
  Keskindi
  A two-edged sword
  İki taraflı bir kılıç gibi
  But I loved it
  Ama bu hoşuma gitti
  ‘Cause it’s dangerous
  Çünkü tehlikeliydi
 • I cannot sleep alone tonight
  Bu gece yalnız uyuyamıyorum
  My baby left me here tonight
  Bebeğim beni burada bu gece terk etti
  I cannot cope ’til it’s all right
  Başa çıkamıyorum bu yoluna girene kadar
  You and your manipulation
  Sen ve yönlendirmen
  You hurt my baby
  Sen bebeğimi incittin
 • She’s so dsngerous
 • The girl is so dangerous
  Take away my money
  Throw away my time
  You can call me honey
  but you’re no damn good for me
 • She’s so dangerous
  O çok tehlikeli
  The girl is dangerous
  Kız çok tehlikeli
  Take away my money
  Paramı alıyor
  Throw away my time
  Zamanımı harcıyor
  You can call me honey
  Bana tatlım diyebilirsin
  But you’re no damn good for me
  Ama benim için lanet olası iyi değilsin
 • Dangerous
  Tehlikeli
  The girl is so dangerous
  Kız çok tehlikeli
  I have to pray to God
  Tanrıya dua etmeliyim
  Cause I know how
  Çünkü biliyorum nasıl
  Lust can blind
  Şehvet kör edebiliyor
  It’s a passion in my soul
  Bu kalbimdeki bir tutku
  But you’re no damn lover
  Ama sen lanet bir sevgili değilsin
  Friend of mine
  Dostum


Leave A Reply