Michael Jackson – Dangerous Çevirisi

0

Michael Jackson Dangerous Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Michael Jackson Dangerous şarkısının Türkçe sözleri. İngilizce Türkçe şarkı çevirileri.

Dangerous

Advertisement

Michael Jackson – Dangerous Çevirisi

The way she came into the place
Onun mekana giriş şeklini
I knew right then and there
Hemen oracıkta tanıdım
There was something different
Farklı bir şey vardı
About this girl
Bu kızda

The way she moved
Hareket edişi
Her hair, her face, her lines
Saçı, yüzü, sözleri
Divinity in motion
Tanrıça iş başında

As she stalked the room
Odada yürüdüğünde
I could feel the aura
Havasını sezebiliyordum
Of her presence
kişiliğinin
Every head turned
Her kafa ona döndü
Feeling passion and lust
Tutku ve şehveti hissederek

The girl was persuasive
Kız ikna ediciydi
The girl I could not trust
Güvenemediğim bir kız
The girl was bad
Kız kötüydü
The girl was dangerous
Kız tehlikeliydi

Advertisement

I never knew but I was
Hiç bilmedim ama ben
Walking the line
Yolu yürüyordum
Come go with me
Gel ve benimle git
I said I have no time
Zamanım olmadığını söyledim

She said don’t you pretend we didn’t talk on the phone
O da dedi ki telefonda konuşmamışız gibi yapma
My baby cried
Bebeğim ağladı
And left me standing alone
Ve beni yalnız başıma bıraktı

She’s so dangerous
O çok tehlikeli
The girl is dangerous
Kız çok tehlikeli
Take away my money
Paramı alıyor
Throw away my time
Zamanımı harcıyor
You can call me honey
Bana tatlım diyebilirsin
But you’re no damn good for me
Ama benim için lanet olası iyi değilsin

She came at me in sections
Bana zaman zaman geldi
With the eyes of desire
Arzunun gözleriyle
I fell trapped into her
Onun tuzağına düştüm
Web of sin
Günahtan ağına
A touch, a kiss
Bir dokunuş, bir öpücük
A whisper of love
Bir aşk fısıltısı
I was at the point
Dönüşü olmayan
Of no return
noktadaydım

Deep in the darkness of
derinlerde karanlığında
Passion’s insanity
tutku çılgınlığının
I felt taken by lust’s
şehvetin tuhaf acımasızlığı tarafından
Strange inhumanity
alındığımı hissettim

The girl was persuasive
Kız ikna ediciydi
The girl I could not trust
Güvenemediğim bir kız
The girl was bad
Kız kötüydü
The girl was dangerous
Kız tehlikeliydi

Advertisement

I never knew
Asla bilmedim
But I was living in vain
Ama boşuna yaşıyordum
She called my house
Evime uğradı
And said you know my name
Ve adımı biliyorsun dedi
And don’t you pretend
Ve rol yapma
You never did me before
Beni daha önce yapmamışsın gibi
With tears in her eyes
Gözlerinde yaşlarla
My baby walked out the door
Bebeğim kapıdan çıktı

She’s so dangerous
O çok tehlikeli
The girl is dangerous
Kız çok tehlikeli
Take away my money
Paramı alıyor
Throw away my time
Zamanımı harcıyor
You can call me honey
Bana tatlım diyebilirsin
But you’re no damn good for me
Ama benim için lanet olası iyi değilsin

Dangerous
Tehlikeli
The girl is so dangerous
Bu kız çok tehlikeli
I have to pray to God
Tanrıya dua etmeliyim
‘Cause I know how
Çünkü biliyorum
Lust can blind
Şehvetin nasıl kör edebildiğini
It’s a passion in my soul
Bu ruhumda bir tutku
But you’re no damn lover
Ama sen lanet bir sevgili değilsin
Friend of mine
Dostum

And then it happened
Ve sonra bu oldu
She touched me
Bana dokundu
For the lips of
Dudakları için
A strange woman
Tuhaf bir kadının

Drop as a honeycomb
Bir balpeteği gibi dökülen
And her mouth was
Ve ağzı
Smoother than oil
Yağdan daha kaygandı
But her inner spirit and words
Ama içindeki ruh ve sözleri
Were as sharp as
Keskindi
A two-edged sword
İki taraflı bir kılıç gibi
But I loved it
Ama bu hoşuma gitti
‘Cause it’s dangerous
Çünkü tehlikeliydi

I cannot sleep alone tonight
Bu gece yalnız uyuyamıyorum
My baby left me here tonight
Bebeğim beni burada bu gece terk etti
I cannot cope ’til it’s all right
Başa çıkamıyorum bu yoluna girene kadar
You and your manipulation
Sen ve yönlendirmen
You hurt my baby
Sen bebeğimi incittin

She’s so dsngerous

The girl is so dangerous
Take away my money
Throw away my time
You can call me honey
but you’re no damn good for me

She’s so dangerous
O çok tehlikeli
The girl is dangerous
Kız çok tehlikeli
Take away my money
Paramı alıyor
Throw away my time
Zamanımı harcıyor
You can call me honey
Bana tatlım diyebilirsin
But you’re no damn good for me
Ama benim için lanet olası iyi değilsin

Dangerous
Tehlikeli
The girl is so dangerous
Kız çok tehlikeli
I have to pray to God
Tanrıya dua etmeliyim
Cause I know how
Çünkü biliyorum nasıl
Lust can blind
Şehvet kör edebiliyor
It’s a passion in my soul
Bu kalbimdeki bir tutku
But you’re no damn lover
Ama sen lanet bir sevgili değilsin
Friend of mine
Dostum

Advertisement


Leave A Reply