Demokrasi İle İlgili Cümleler, Demokrasi Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Demokrasi ile ilgili cümleler. Demokrasi kelimesi içeren “Demokrasi” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Demokrasi

Demokrasi Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Demokrasi, çok yaygın olarak, iktidarın barışçı bir şekilde el değiştirmesine imkân veren yönetim türü olarak nitelenir.
 2. Demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet gibi toplumu bir arada tutan değerlerle doğrudan ilgilidir.
 3. Gerçek demokrasi, çoğunluk egemenliğini değil, halkın egemenliğini savunur.
 4. Demokrasi sadece bir kavram olarak değil kültür olarak toplumlarda yer etmelidir.
 5. Demokrasi ülkenin gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılıdır.
 6. Sosyal demokraside siyasal, ekonomik ve sosyal hakların eşitliği söz konusudur.
 7. Demokrasi, “farklı olma hakkı”na dayanır ve bu hak, özgürlüğün temel kuralıdır.
 8. Demokrasi veya demokratik rejim geçmişten günümüze tarihsel süreç içinde farklı şekilde algılanmış ve uygulanmıştır.
 9. Atatürk pratikte olduğu kadar teorik olarak da demokrasiye olan yakınlığını sık sık dile getirmiştir.
 10. Atatürk demokrasi deyimini asıl anlamından saptırarak veya ona değişik içerikler yükleyerek değil, tam tersine, gerçek ve geleneksel anlamında, yani hürriyetçi siyasi demokrasiyi ifade etmek üzere kullanmıştır.
 11. ABD, Kanada ve Kosta Rika ile Büyük ve Küçük Antiller’deki 10 ada devletinde temsili demokrasi yürürlüktedir.
 12. Meksika’da da görünüşte temsili demokrasi uygulanmasına karşın, gerçekte tek parti (Kurumsal Devrimci Parti) egemendir.
 13. Atina demokrasisinin hükümet organlan belirli phyle’lerden seçilmiş kişilerden oluşurdu.
 14. Devlet, ticaret, demokrasi, öğrenme gibi aşina olduğumuz birçok kavram, internet sayesinde başına “e-” eki alarak yeni anlamlar kazandılar.
 15. Demokrasinin gelişimi ve demokrasi tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı bir kitap okuyorum.
 16. Halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür.
 17. Genel olarak, demokrasi eşitlik kuralına dayanır, bu da tüm insanların yasaya göre eşit olduğu anlamına gelir.
 18. Cumhuriyet ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır?
 19. Demokrasinin anlamına uygun biçimde yaşatılması, ancak yaşam biçimine dönüştürülmesiyle olanaklıdır.
 20. Ortadoğu’da Amerika’nın getirdiği tüm demokrasilerde nedense kan gövdeyi götürüyor.
 21. İnsanın onurlu yaşama istek ve mücadelesi, insan onurunu en iyi koruyan yönetim biçimi olan çağdaş demokrasiyi ortaya çıkarmıştır.
 22. Demokrasinin yaşanabilmesi için, bireylerin başkalarına güvenebildikleri, kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir ortama sahip olmaları gerekir.


Leave A Reply