Divan Edebiyatında Terci i Bent

0
Advertisement

Divan edebiyatı nazım türlerinden Terci-i Bent nedir? Terci-i Bent özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi.

Divan Edebiyatında Terci-i Bent

TERCİ-İ BENT :

Şekil bakımından Terkib-i bent’e benzer. Yalnız bentler arasındaki geçiş beyti, değiştirilmeden tekrarlanır. Yani bütün bentler arasındaki bağlantı aynı beyitle yapılır. Sekiz – on bendin aynı beyitle bağlanabilmesi için bütün bentlerin bu beyitle ilgili olmaları gerekir. Bunu sağlamak oldukça güçtür. Bu güçlük dolayısıyla terci-i bent yazmaya her şair teşebbüs edemezdi. Yazılmış olan terci-i bentler de başarılı olamamıştır.

Kusursuz terci-i bent yazmak, Tanzimat Edebiyatının kurucularından Ziya Paşaya nasip olmuştur.

Ziya Paşa bu terci-i bendinde konu olarak Allahm büyük kudretini, kâinatın sonsuzluğunu, dünyanın sırla-nı ve özünü, tabiatın zıtlıklarını almış ve bütün bentleri şu beyitle birbirlerine bağlamıştır.

Sübhâne men tahayyere fi sun’uh-ül-ukul
Sübhâne men bîkudretihi vu’cüz-ül-fuhul

Advertisement

Allahın sanatındaki, en yüksek akılları bile çaresizliğe düşüren kudrete hayranlığı ifade eden bu Arapça beyte, bütün bentleri anlamca aynı güçte bağlamak, pek kolay olmasa gerek. İşte Ziya Paşa bunu başarabilmiştir.


Leave A Reply