Dulkadiroğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Dulkadiroğulları Beyliği ne zaman, nerede ve kim tarafından kurulmuştur? Dulkadiroğulları Beyliğinin tarihi, özellikleri, hakkında bilgi.

dulkadirogullariDulkadiroğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1337-1522).

1337’den 1522’ye kadar 185 yıl devam etmiş bir Anadolu Türk prensliğidir. Araplar bu Türkmen beyliğinin adını «Zu’l-Kadr» şeklinde yazmışlardır.

Bu devletin esas alanı bugünkü Maraş ili olmakla beraber, 1362 – 1455 arasında 93 yıl Harput’u (bugünkü Elâzığ) elinde tutmuş, 1419’da Kayseri’ye, 1515’te Gaziantep’e hakim olmuştur.

Dulkadiroğulları devletinin başkenti, Elbistan’dı. Yalnız, 1507’den 1515’e kadar — Şah İsmail, Elbistan’ı yakıp yıktığı için — Maraş başkent oldu. Dulkadiroğulları, kurulduğu 1337’den 1399’a kadar 62 yıl Mısır -Suriye Türk Memlûk imparatorluğunun uyruğu olmuş, bu tarihten 1515’e kadar 117 yıl da Osmanlı devletine bağımlı olduktan sonra, 1522 ye kadar 7 yıl da Osmanlı valisi şeklinde yaşamışlardır. Yalnız Şehsuvar Bey kendi adına para bastırmış, ülkede önce Memlûk, sonra Osmanlı parası kullanılmıştır.

Beyliğin kurucusu Zeynettin Ahmet Karaca Bey, Halil Bey Türkmen’in oğlu Hasan Dulkadir Bey’in oğludur. 1353’te 83 yaşlarında Kahire’de ölmüştür. Ondan sonra yerine geçenler devrinde beylik, Anadolu’daki nüfuz çekişmelerine karıkmış, Nasırettin Mehmet Bey, Kadı Burhanettin’in kızı ile evlendiği gibi, amcası Sülî Bey’in kızını da Kadı Burhanettin’e vermiştir.-

Advertisement

Süli Bey’in öteki kızı Devlet Hatun da Yıldırım Bayezit’le evlenmiştir. Burhanettin’in 1398’de öldürülmesi üzerine Dulkadıroğulları, Osmanlılar’a yaklaşmaya başladılar. Çünkü artık Anadolu birliğini ancak Osmanlıların gerçekleştirebileceği anlaşılmıştı. Mehmet Bey, kızı Emine Hatun’u Çelebi Sultan Mehmet’le evlendirdi. Bununla beraber, ülkeden Memlukler’in nüfuzu hiçbir zaman tamamen kalkmamıştır. Emine Hatun’un bir kızkardeşi de Memlûk imparatoru Sultan Çakmak’la evliydi. Mehmet Bey’in amcası İbrahim Bey, 1416’da “yeğenine isyan ederek, Osmanlılar’a sığındı. Gittikçe Osmanlı nüfuzu kuvvetlendi, 1449’da Süleyman Bey’in kızı Sitti Hatun’la, ileride Fatih olacak olan Şehzade Mehmet, Edirne’de evlendiler. Alâuddevle Bozkurt Bey’in kızı Ayşe Hatun’la da 1469’da II. Bayezit şehzadeliğinde evlendi, bu evlenmeden Yavuz Sultan Selim doğdu.

Yavuz, büyükbabası Alauddevle Bey’in saltanatına son vererek ülkeyi Osmanlı birliğine bağladı; bununla beraber, kurduğu eyalete annesinin amcazadesi olan Ali Bey’i paşa ve «Maraş Beylerbeyi» unvanıyla vali tayin etti. Kardeşi Kasım Bey de Eskişehir sancakbeyi oldu.

Osmanlı teşkilatında «Dulkadir eyaleti» denilen genel valilik, merkezi Maraş olan ve Maraş, Malatya, Ayntab (Gaziantep) ve daha 2 sancağı sınırları içine alan beylerbeylikti.

Dulkadiroğulları hükümdarları ve saltanat yılları şunlardır:

1 — Karaca Bey (1337 1353)

2 _ Halil Bey ( 1353 1386)

Advertisement

3 — Süli Bey ( 1386 – 1398)

4 — Mehmet Bey ( 1398 1443)

5 — Süleyman Bey (1443 1454)

6 — Arslan Bey (1454- 1466)

7 — Şahbudak» Bey (1466 – 1468 + 1472 – 1480)

8 — Şehsuvar Bey (1468 – 1472)

9 — Alâuddevle Bey ( 1480-1515)

10 — Ali Paşa (1515 – 1522)


Leave A Reply