Düşman İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Düşman Sözleri

1
Advertisement

İçinde düşman ve düşmanlık geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Düşman hakkında atasözleri ve anlamları

Düşman İle İlgili Atasözleri

Düşman İle İlgili Atasözleri

 • *** eski dost düşman olmaz olsa da dürüst olmaz
  aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.
 • *** eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez
  aralarında ufak tefek dargınlıklar olsa bile eski dostlar birbirlerine düşman olmazlar, yeni kazanılan dostlarla arada henüz sıkı bir bağ oluşmadığı için bu durum söz konusu değildir.
 • *** eski düşman dost olmaz
  birçok nedenin birbirini izlemesiyle sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.
 • *** kazanırsan dost kazan, düşmanı anan da doğurur
  sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.
 • *** mal adama hem dost, hem düşmandır
  malın insana yararı olduğu gibi zararı da vardır.
 • *** sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar
  sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.
*** su uyur, düşman uyumaz
düşmana karşı her zaman uyanık davranmak gerekir.
 • *** akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır
  akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
 • *** ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
  çalışanınızı iyi beslerseniz onun gücü artar ve daha verimli işler yapar.
 • *** bin dost az, bir düşman çok
  dostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.
 • *** borç vermekle, düşman vurmakla
  borç vermekle, düşman vurmakla yok edilir.
 • *** cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir
  akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
 • *** deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun
  akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.
 • *** domuz derisi post olmaz eski düşman dost olmaz
  birçok nedenin birbirini izlemesiyle sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.
 • *** dost ağlatır, düşman güldürür
  dost olan kimsenin söylediği söz, acı da olsa insanın iyiliği içindir.
 • *** dost başa, düşman ayağa bakar
  iyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir.
 • *** dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur
  dostlarını olabildiğince çoğalt, düşmanlarını olabildiğince azalt.
 • *** düşman düşmana gazel (Yasin) okumaz
  düşmandan ancak kötülük beklenir.
 • *** düşmana silah gerek, ya düşmandan ırak gerek
  düşmanın hakkından gelebilmek için silah gerekir eğer silahınız yoksa düşmandan uzak durunuz.
 • *** düşmanın karınca ise de hor bakma
  düşmanın ne kadar güçsüz olursa olsun dikkat et, uyanık ol.
 • *** düşmanın karınca olsa kendini merdane tut
  düşmanın ne kadar güçsüz olursa olsun dikkat et, uyanık ol.

Bin Dost Az Bir Düşman Çok:

ANAFİKİR: Çok dosttan zarar gelmez, oysa düşmanın tek birinin bile tehlikesi büyüktür.

İnsanların birbirlerine ihtiyaçları vardır. En büyük ihtiyaç da bir dosta duyulan ihtiyaçtır. Dost, yanında rahat ettiğimiz, ona kendimizi olduğumuz gibi gösterdiğimiz, bizi de olduğumuz gibi kabul eden, duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşandır. Dostumuz arttıkça hayata bağlılığımız da o kadar artar. Ancak düşman, sürekli bizi izleyen, bize kötülük etmek için fırsat kollayan, varlığından huzursuz olduğumuz bir kişidir. Bir düşmanımızın bile olduğunu bilmemiz, her adımımızı korkarak atmamıza, bazı yerlerde kendimizi olduğumuzdan başka türlü göstermemize yol açar.


1 Yorum

Leave A Reply