E Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0
Advertisement

Okula yardımcı E Harfiyle başlayan matematik terimleri. E Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü.

5. SINIF

Her yönden birbirinin eşi olan küpler .
Bütün kenar uzunlukları ve karşılıklı açıları birbirine eşit olan dörtgen.

6. SINIF

İki ya da daha çok sayının her birinin böleni olan en büyük sayı.
İki ya da daha çok sayının her birinin katı olan en küçük sayı.
Bütün ölçüleri eşit ve biçimleri aynı olan çokgenler .
Birbirinin aynı birim küpler.
Değerleri aynı olan iki çokluk arasındaki ilişki.
Biçimleri aynı ve karşılıklı bütün ölçüleri eşit olma.
Bir işlemde, işleme girdiği elemanı değiştirmeyen eleman.
Bir konuda bütün kümeleri içine alan küme .

9. SINIF

Bir kümeyi oluşturan nesnelerden herhangi biri.
Sayısal bir veri grubu içindeki verilerin en büyüğü (üst
uç değer).
Sayısal bir veri grubu içindeki verilerin en küçüğü (alt uç
değer).
Tüm kenar uzunlukları aynı (eş) olan üçgen.
İki üçgenin açılarının ve bu açıların karşısındaki kenarlarının
ölçülerinin denk olması.
Aynı elemanlardan oluşan kümeler.
İçinde <, ≤, >, ≥ sembolleri ve sayılar içeren cebirsel ifade.
Bir konuyla ilgili tüm elemanları kapsayan küme.

10. SINIF

İçinde en az bir değişken bulunduran ve bu değişkenin aldığı değerlere göre doğru ya da yanlış hüküm bildiren önermeler.

11. SINIF

A matrisi elemanlarının kofaktörlerinden oluşturulan matrisin transpozesi.
Her bir öğenin çıkma olasılığı aynı olan örneklem uzay.

12. SINIF

Analitik düzlemde bir doğrunun x ekseni ile yapmış olduğu pozitif yönlü açının tanjantı.
Gerçel değerli bir f fonksiyonunun en büyük veya en küçük değerlerinden biri.

Advertisement

Leave A Reply