Ebül’ula Mardin Kimdir?

0
Advertisement

Ünlü hukukçularımızdan Ebül’ula Mardin hayatı ve çalışmaları ile ilgili olarak kısaca bilgi veren sayfamız. Ebül’ula Mardin kimdir?

Ebül’ula Mardin
Ebül’ula Mardin (9 Ağustos 1881, İşkodra, Arnavutluk – 13 Ocak 1957)

Ünlü bir hukuk bilginimizdir. İşkodra’da doğdu. 1903’te, İstanbul’daki Hukuk Medresesi’ni bitirdi. Ondan sonra, Adliye teşkilâtında çeşitli görevlerde bulundu. Zabıt kâtipliğinden başlayarak birçok mahkeme üyelikleri yaptı. Evkaf Şûrası’ na seçildi, Meşihat mektupçusu, Meşihat müsteşarı oldu.

1908′ den sonra, Mebusan Meclisi’ne önce Niğde, sonra Mardin mebusu olarak girdi (1916). Teşriî görevi bitince Mülkiye Mektebi (Siyasi İlimler Akademisi)nde, Hukuk Mektebi’n de, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Medenî Hukuk ordinaryüs profesörü oldu. Basın hayatına da atılmış, «Sırat-ı Müstakim» dergisini kurmuştur.

Ebul’ulâ Mardin, hocalığı ile yurdumuza çok büyük hizmetler etmiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş, en büyük hukukçularımız kendisinden bilgi öğrenmiş, çok değerli bir üstattı, üniversitelerde ders kitabı olarak okunan değerli eserleri vardır.

Advertisement

Leave A Reply