Eczacıların Yaptıkları İş Görevleri Mesleğinin Özellikleri ve Tanıtımı

0

Eczacılık mesleği nedir? Eczacı ne iş yapar, çalışma ortamında yaptıkları işler, görev ve sorumlulukları, mesleğinin özellikleri nelerdir?

Eczacı

Eczacı, eczacılık fakültesinden veya yüksek okulundan diplomasını aldıktan sonra bir eczane açar. Sorumlu bir kişi olarak ilâçları hazırlar veya müstahzarları (hazır ilâçlar) satar.

eczaci

Eczacıların sayısı doktorlara göre azdır. Eczacılık öğrenimi, tıp öğreniminden biraz daha kısa süreli olup bilimsel niteliktedir, (kimya, biyoloji, fizyoloji ve fizik, eczacılığa yardımcı bilimlerdir). Eczacı; eczane, ecza deposu, ilâç laboratuvarı gibi kuruluşları açar ya da resmî veya özel sağlık tesislerinde bulunan eczanelerin mesul müdürlüğünü yapar. Eczane eczacısı, eczanesinde, doktorun reçetesine göre hazırladığı ilâçları veya müstahzarları satar. Eczacının hazırladığı ilâçlar «kodeks»e (eczanelerde bulundurulan gerekli kimyevi maddelerin, drogların ve preparatlarırı hazırlanmalarını gösteren resmî kitap) uygun olmalı, zehirli ve tehlikeli maddeler güven altına alınmalıdır. Eczacı, müşterilerine tavsiyelerde bulunabilmeli ve gerektiği zaman ilk yardım hizmetlerini yapabilmelidir.

Görevleri

Eczacı, genellikle hafif bir hastalıktan muzdarip veya bir hastalığın ilk aşamalarında olan biri için ilk çağrı noktasıdır ve ilgili tavsiyeler verilir.

Hastane eczanelerinde iş, daha spesifik ilaç ölçümlerini ve preparatlarını içerir – örneğin, hastanın kilosuna bağlı olarak reçete edilen doz hesaplamalarını teyit etmek ve doğru dozun verildiğinden emin olmak. Hastane eczaneleri, serbest eczanelere göre daha güçlü ve daha tehlikeli ilaçlarla daha sık ilgilenir ve hastane içinde hayati bir hizmet sunar. Genel olarak, tüm eczacılar ilaçlar hakkında uzmanlık bilgisine sahiptir ve bunu seçtikleri uzmanlık veya çalışma alanına bağlı olarak farklı şekillerde uygulayabilirler.

Eczacı Kalfası

Eczacı kalfası, eczanede, eczacının sorumluluğu ve kontrolü altında çalışan, ilâçların hazırlanmasında ve hazır ilâçların satışında eczacıya yardım eden elemandır.

eczaci-kalfasi

Eczacı kalfası, eczanelerde en az beş yıl çıraklık etmiş kimsedir. Eczane sahip ve mesul müdürünün sorumluluğu ve kontrolü altında çalışan kalfa, ilâçların hazırlanması, ambalajlanması, hazır ilâçların satışı gibi işlerde eczacıya yardımcı olur. Ancak günümüzde kullanılmakta olan ilâçların hemen hemen hepsi hazırdır. Bu bakımdan eczacı kalfası, özellikle, uzman bir satış elemanı dır. Kalfa, ecza depolarından ve laboratuvarlarından mal temini, bu malların metotlu bir şekilde sınıflandırılıp yerleştirilmesi, kanunun mecbur ettiği kayıtların tutulması gibi işlerde eczacının sağ koludur. Bununla birlikte, bir eczanenin işletilmesinde her türlü yetki ve sorumluluğun eczacıya ait olduğu unutulmamalıdır.


Leave A Reply