Ege Denizine Dökülen Irmaklar ve Nehirler Nelerdir?

0
Advertisement

Ege Denizine dökülen akarsularımız nelerdir? Ege Denizine dökülen nehirlerin / ırmakların isimleri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Ege Bölgesi

EGE DENİZİ’NE DÖKÜLEN AKARSULAR

Gediz, İç Batı Anadolu platoları üzerinde yükselen Murat dağından doğar. Gediz’in eskiden denize döküldüğü yer çok sığdı. Bu yüzden nehir, taşıdığı alüvyonlarla körfezi doldurma tehlikesi gösterdiğinden, daha güneyde olan alt çığırı değiştirilerek şimdiki yerine alınmıştır.

Küçük Menderes, Bozdağ’dan doğar, Aydın Dağları ile Bozdağlar arasındaki çöküntü alanını takip eder ve buralardaki yamaçlardan inen birçok kolu alarak Kuşadası Körfezi’ne dökülür. Taşıdığı alüvyonlarla denizi doldurduğu için, önceleri bir kıyı kenti olan Efes’in yaklaşık on kilometre içeride kalmasına neden olmuştur.

Büyük Menderes, çizdiği büklümlerle bir yerşekline (menderes) adını vermiştir. Ege Bölgesi’nin en büyük akarsuyudur. Sandıklı dağlarının doğusundan ve Dinar yakınlarından kaynaklarını alır. Büyük Menderes, taşıdığı ve biriktirdiği alüvyonlarla büyük bir delta oluşturmuş, döküldüğü yerdeki körfez, 30 km kadar dolarak kara haline gelmiştir. Bu süreçte Çamiçi gölü oluşmuş, antik liman kenti olan Milet 8-10 km içeride kalmıştır.

Advertisement

Bakırçay ve Kara Menderes de Ege denizine dökülen akarsulardandır.

Ege havzasında yer alan diğer bir akarsu da Çanakkale Boğazı’mn batısından denize dökülen Meriç’tir. Meriç nehri, Bulgaristan’dan gelen Tunca, Batı Trakya’dan gelen Arda çayları ile birleştikten sonra Türkiye-Yunanistan sınırını çizerek Enez yakınında denize dökülür.

Meriç’in en önemli kolu olan Ergene, Yıldız dağlarının tepelerinden inen kollarla beslenir.


Leave A Reply