Egemenlik İle İlgili Şiirler, Milli Egemenlik Bağımsızlık Konulu Şiir Örnekleri

0
Advertisement

Egemenlik konulu, egemenliğin önemi anlatan şiir örnekleri. Milli Egemenlik, bağımsızlık ile ilgili şiir örnekleri, uzun kısa şiirler

Atatürk'ün Milli Egemenlik Sözleri

EGEMENLİK

Doğdun ufkumuza bir güneş gibi,
Ben sana hayranım yar Egemenlik,
Altmışaltı yıldır kucak açarsın,
Kollarını açta sar Egemenlik.

Samsun’dan özgürlük ışığı saçan,
Amasya, Erzurum, Sivas’a geçen,
Bağımsızlık için yemin, And içen,
Mustafa Kemal’in var Egemenlik,

Amasya Tamimi geri kalamaz,
istiklalsiz Demokrasi gelemez,
Egemenlik Hürriyetsiz olamaz,
Hürriyet senindir Hür Egemenlik.

Laik Cumhuriyet Türkçe dilimiz,
Uygarlık ufkunda gerçek yolumuz,
Barış söyler Ozanımız telimiz,
Ozanı Milleti bir Egemenlik.

Advertisement

İsmail NAR söyler Türkümüz dilde,
özümde, sazımda, mızrapta, telde,
Tarihlere geçtin yedi düvelde,
Dünyalar durdukça dur EGEMENLİK.
İsmail NAR


EGEMENLİK YOLU

Başta Ulu önder Atatürk’ümüz,
Biz, böyle kavuştuk Egemenliğe,
Birlik oldu, büyük, küçük ülkümüz,
Biz, böyle kavuştuk Egemenliğe.

Yağmur gibi yağdık, sel gibi taştık,
Cepheleri bozduk, dağları aştık,
Yalınayak, aç ve susuz savaştık,
Biz, böyle kavuştuk Egemenliğe.

Ne mutlu Türk’ümün şanına bir bak,
Yatan için vermiş, canına bir bak,
Şehitler toprakta, kanma bir bak,
Biz, böyle kavuştuk Egemenliğe.

Her yerde zaferler yazıldı bize,
Bütün düşmanları getirdik dize,
Ey gençlik! Bu vatan emanet size,
Biz, böyle kavuştuk Egemenliğe.

Ankara’da yeni Meclis açarak,
Halkın oyu ile Mebus seçerek,
özgürlükçü yasalara geçerek,
Biz, böyle kavuştuk Egemenliğe.

Advertisement

Ata’mııı ilkesi, yolumuz oldu,
Cumhuriyet, candan malımız oldu,
Öz Türkçe konuşmak, dilimiz oldu,
Biz, böyle kavuştuk Egemenliğe.

Uygarlık yolunda yarışımız var,
Çağdaş düşüncemiz, görüşümüz var,
Cihanda sulh, yurtta barışımız var,
Biz, böyle kavuştuk Egemenliğe.
Musa MERDANOĞLU


EGEMENLİK KURDULAR

Mustafa Kemal’in kutsal sırrını,
Alıştılar egemenlik kurdular.
Dünyaya barışı getirmek için,
Buluştular egemenlik kurdular.

Kurtuluşun meş’alesi yakıldı,
Düşmanımız denizlere döküldü,
Bayrağımız semalara çekildi,
Çalıştılar egemenlik kurdular.

Anladılar mazlumların derdini,
Yurt ettiler cephelerin ardını,
Batıdan, doğuya güzel yurdunu,
Dolaştılar egemenlik kurdular.

Kan döktüler kurtuluşun yoluna,
Sahip çıktı namusuna eline,
Bozguna uğramış düşman haline,
Gülüştüler egemenlik kurdular.

Büyük Millet Meclisi’nde buluştu,
Gece gündüz fedakârca çalıştı,
Gerçek amacına böyle ulaştı,
Geliştiler egemenlik kurdular.

Haykırdı Dünyada duyuldu sesi,
Mutluluk getirdi, kaldırdı yası,
Halkımızla kahraman Türk ordusu,
Oluştular egemenlik kurdular.

Bazen arabayla bazen de yaya,
Mesajlar saldılar şehire, köye,
Yüce dağlar aşıp Anadolu’ya,
Ulaştılar egemenlik kurdular.

Erzurum, Sivas’ta atıldı temel,
Halka önder oldu Mustafa Kemal,
Lâik Türkiye’ydi gerçekçi emel,
Selleştiler egemenlik kurdular.

Uygar düşünceyle yarış içinde,
Devletlerle alış, veriş içinde,
Altmışaltı yıldır barış içinde,
Halleştiler egemenlik kurdular.

Advertisement
Ali METİN

EGEMENLİĞİN ÖZÜ BARIŞ

Bir şükür bin huzur seli özlere
Biz ki akmışız çavlanca
Kan damarı besler de,
Şimşek çakıntıları işler derinden
Yaşamaktan hoşnut gözlere…

Kuşanır yeşili bağrı yanık dağlarım
Yaslanır engin mavilere
Hakkını bilir de bulutlarım
Eğilir taa! Eteklere.

Sıcağınla, ışığınla aydın ocağım, ey güneş!
Yaşanır destanca şanlı bucağım
Elimle sürer, terimle yoğururum
Ekmektir, nimettir başak başak toprağım.
Vatanım… Milletim… özgürlüğüm…

Az’min güvenli yolunda refaha ermişse nes’lim
Irkının yüce andını içer gençliğim
Yetkin buğday tarlasından zeytin dalma,
Kanat kanat güvercin kaldırırsa yüreğim
Yılgıdan ırak utkulara sürer filizlerim

Umutla, inançla yüklü ise gemilerim
Surlarında barış bayrağı dalgalanan kaledir millî egemenliğim.

Açıksa bağışlamanın eşiğinde kapılarım
Bil ki çağrıdır barışa
Bölünmezliğimin haşatı bayramlarım

Dirliğim… Düzenliğim… Egemenliğim…
Kıvancıyla olgun Türk’lüğün
elli milyon benliğim
Geçilmez bütünlüğümüzde sarsılmaz direncimiz
Tarih şahidim ki, asırlara egemen, barış ilkemiz
Yurdunu açtı da ellere barışı sundu milletim
Barışın anayurdu memleketim.
Zehra ÖZTÜRK


EGEMENLİK BARIŞ VARDIR

Tarla tarla hergimizde
Teknik bilim dergimizde
Millî birlik sergimizde
Egemenlik barış vardır

Görür gözler gözümüzde
Sevgi saygı sözümüzde
Hak adalet özümüzde
Egemenlik barış vardır

Dizi dizi hece hece
Nöbetinde gündüz gece
ATA yoluna girince
Egemenlik barış vardır

Duy düşünce huyumuzda
Engin çağlar suyumuzda
Tarih tarih boyumuzda
Egemenlik barış vardır

Advertisement

Okur yazar elimizde
Yirmidokuz dilimizde
Altmışyedi ilimizde
Egemenlik barış vardır

Cumhuriyet kervanında
Laik çağdaş devranında
Doğu batı her yanında
Egemenlik barış vardır

Ali Rıza ÖZTÜRK


Leave A Reply