Ekonomik Büyüme Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

0
Advertisement

Ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyüme nasıl gerçekleşir, önemi nedir? Ekonomik büyüme hakkında bilgi.

Ekonomik Büyüme

Ekonomik büyüme, toplumun ekonomik yapısındaki nicelikle ilgili bir artışı gösterir. Ekonomik gelişme ve ekonomik büyüme farklı anlamlar taşır. Ekonomik gelişme, nitelikle ilgili değişmeleri gösterir. Örneğin; bir ülkede sanayileşmenin tarıma göre öncelik kazanması, nitelikle ilgili olumlu bir değişmedir ve ekonomik gelişme diye adlandırılır. Bir ülkede kişi başına düşen milli gelirin artması ise olumlu niceliksel bir değişmedir ve ekonomik büyüme diye adlandırılır. Ekonomik gelişmenin gerçekleşebilmesi için öncelikle ekonomik büyümenin sağlanması gerekir. Ekonomik büyüme gelişmenin temelini hazırlar. Örneğin, bir ülkede kişi başına düşen milli gelirin artması ekonomik bir büyümedir. Bu büyüme; sanayicilerin desteklenmesi, kredi faizlerinin düşürülmesi gibi niteliksel değişmelerle ekonomik gelişmenin temelini hazırlar.

Her ülkede ekonominin amacı, toplumun gereksinimlerinin karşılanması ve refahın sağlanmasıdır. Ancak, toplumların nüfusu ve gereksinimleri sürekli artmaktadır. Bu durum karşısında üretim kapasitesinde de sürekli ve önemli artışların olması gerekmektedir. Üretimin artırılması için de yeni iş gücünün, makinelerin, ham maddelerin, doğal kaynakların üretime katılması zorunludur. İşte, ekonomik büyümenin, toplumsal gelişmenin önemli bir unsuru olmasının nedeni budur.

Ekonomik büyüme, daha çok gelişmiş ekonomiler için söz konusudur. Ancak, gelişmiş bir ekonomide çeşitli ekonomik faktörlerde sayıca artış sağlanabilir.

Bir toplumdaki ekonomik büyüme ölçütlerinin başında kişi başına düşen milli gelirin artması gelir. Bir ülkede bir yılda üretilen mal ve hizmetler toplamının parayla ifadesi milli gelir adını alır. Milli gelirin ülke nüfusuna bölümü kişi başına düşen milli geliri verir. Kişi başına düşen milli gelir, o ülkenin bir yıl içindeki ekonomik başarısını gösteren bir ölçüdür. Toplumun refah düzeyinin artışını gösterir ve gelişmenin bir göstergesidir. Kişi başına düşen milli gelirin artması ve bu gelirin adaletli dağıtılması sonucunda insanlar daha rahat koşullarda yaşarlar, daha iyi beslenirler, daha iyi eğitim görürler. Ekonomik büyüme, bütün toplumların başta gelen amacı olmuş, yaşam düzeyini yükseltme, kişi başına düşen milli geliri artırma, ekonomik gelişme programlarının merkezinde yer almıştır.

Advertisement

Leave A Reply