Elektron İle İlgili Cümleler İçinde Elektron Kelimesi Geçen Cümle Örnekleri

0
Advertisement

Elektron ile ilgili cümleler. Elektron kelimesi içeren “Elektron” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Elektron Dizilimi

Elektron Dizilimi

Elektron Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

 1. *** Bir elektronun, elektriksel potansiyeli 1 volt artırıldığında kazandığı enerji olarak tanımlanan elektronvolt l,602xl0~12 erge eşittir.
 2. *** Yürüyen dalgalı hızlandırıcılarda elektronların enerjisi 20 GeV düzeyine çıkartabilmektedir.
 3. *** Protonun kütlesi elektron kütlesinin 2 bin katı kadardır, bu nedenle protonlara değişik bir hızlandırma tekniği uygulamak gerekir.
 4. *** Senkrosiklotronda elektronlara uygulanan gerilimin frekansı değişkendir.
 5. *** Elektron senkrotronlarında enerji sınırı, magnetik alanda saptırılan elektronların elektromagnetik enerji salarak enerji yitirmelerinden kaynaklanır.
 6. *** Elektron senkrotronlarında ulaşılabilen enerji düzeyi 12 GeV dolayındadır.
 7. *** Atomlarda elektron alışverişi nasıl gerçekleşir?
 8. *** Elektronlar katmanlara yerleşirken önce 1. katmandan başlanır. 1. katman dolmadan 2 ve 3. katmanlara geçilmez.
 9. *** Elektronlar oda sıcaklığında bile, bu dar yasak bandı aşıp iletkenlik bandına geçebilir.
 10. *** Fotonlar bir metal yüzeye çarptığı zaman metal yüzeyden elektron sökebilir.
 11. *** İyonlaşma enerjisinin altındaki enerjilerde elektron protondan sonsuz uzağa gidemez, yani birbirlerine bağlıdırlar.
 12. *** Elektronlar atomda hareketsizdir.
 13. *** Maddelerin elektron verdiği bütün reaksiyonlar yükseltgenmedir.
 14. *** Anyon ve katyonlara elektron kayıp ve kazançlarına göre örnekler.
 15. *** Elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dönerlerken, aynı zamanda kendi eksenleri etrafında da dönerler.
 16. *** Elektron almaları ve vermeleri için son katmandaki elektron sayısı ne olmalıdır?
 17. *** Pauli dışlama ilkesi, bir atomda birden fazla elektronun aynı anda aynı enerji düzeyinde bulunamayacaklarını belirten ilke.
 18. *** Oksidasyon elektron kaybı ve redüksiyon elektron kazanma anlamına gelir.
 19. *** Kovalent bağlar, iki atom tarafından paylaşılan elektron çiftlerinden oluşur ve atomları sabit bir doğrultuda bağlar.
 20. *** Bu prensibe göre, atomda iki elektron aynı 4 kuantum sayılarına (n, l, m,, nıs) hiç bir zaman sahip olamaz.
 21. *** Elektrik akımı, elektron denen küçük parçacıkların taşıdığı elektriğin akışıdır.
 22. *** Elementler dublet ya da oktede ulaşmak için elektron alır ya da verirler.
 23. *** Bir grupta bulunan elementlerin hepsinin atomlarının dışında bulunan elektron sayısı birbirinin aynıdır.
 24. *** Görüntüden gelen çok az ışık, elektron saçan bir foto katot üzerine dönüşür.
 25. *** Atomların veya moleküllerin bir yada daha fazla elektron kaybetmesi yada kazanması sonucu iyonlar oluşur.


Leave A Reply