Ernst Öpik Kimdir?

0
Advertisement

Ernst Öpik kimdir ve ne yapmıştır? Ernst Öpik hayatı, biyografisi ve astronomi alanındaki çalışmaları hakkında bilgi.

Ernst Öpik

Ernst Öpik; (d. 23 Ekim 1893, Port-Kunda, Estonya, Rus Çarlığı – ö. Kasım 1985), göktaşları ve meteorlar üzerindeki araştırmalarıyla tanınan Estonyalı astronomdur. Çalışmalarıyla evrenin yapısının ve evriminin anlaşılmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

1911’de Estonya’daki Tallinn Üniversitesi’nden mezun olan Öpik, astronomi alanındaki doktora çalışmasını 1916’da Moskova Üniversitesi’nde tamamladı. 1919’da Taşkent Gözlemevi ‘nde çalışmaya başladı, 1921-44 arasında da Tartu’daki (Estonya) Astronomi Gözlemevi’nde görev yaptı.

1920’lerin başında gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda, çok hızlı gökcisimlerinin atmosfere girişine ilişkin bir kuram geliştirdi ve meteorların atmosferde yüzden eriyerek (ablasyon) buharlaşması olgusunun anlaşılmasına katkıda bulundu. 1922’de meteorların sayılmasına yönelik olarak, iki gözlemci tarafından eşzamanlı gerçekleştirilen çift sayma yöntemini geliştirdi.

Meteorlar üzerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, Mars üzerindeki kraterlerin sıklığını doğru biçimde belirledi. Ayrıca kuyrukluyıldızlar üzerindeki çalışmalara katkıda bulundu ve Güneş’in çevresinde dolanmakta olan bir kuyrukluyıldızlar küresinin bulunduğu düşüncesini ortaya attı. Öpik 1922’de, yıldızlardaki enerjinin kaynağının çekirdek (nükleer) kökenli olduğunu ve sıcaklığa doğrudan bağlı bulunduğunu kanıtladı.

Advertisement

Aynı yıl Andromeda bulutsusunun Yer’den uzaklığına ilişkin bir kestirimde bulundu; bu kestirim 50 yıl kadar doğru olarak kabul edildi. 1930’larda ve 1950’lerde göktaşları üzerindeki çalışmalardan elde ettiği bulgular ile gökada ve gökada ötesi istatistiklerine dayanarak evrenin yaşına ilişkin bir kestirimde bulundu. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Kuzey İrlanda’ya yerleşerek Armagh Gözlemevi’nde çalıştı. 1956’dan sonra da zaman zaman ABD’ye giderek Maryland Üniversitesi’nde ders verdi.


Leave A Reply