Fahrettin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan) Kimdir?

0
Advertisement

Meşhur Medine Müdafaası ile meşhur Fahrettin Paşa ya da cumhuriyet sonrası aldığı soyadı ile Ömer Fahrettin Türkkan kimdir hayatı ve başarıları ile ilgili bilgiler.

Fahrettin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan) Kimdir?

Ömer Fahrettin TürkkanFahrettin Paşa ya da tam adı ile Ömer Fahreddin Türkkan. Tüsk Asker ve diplomatıdır. Birinci Dünya Savaşı esnasında ortaya çıkan Şerif Hüseyin İsyanı sebebi ile yapılan ünlü Medine Müdafaası ile bilinmektedir. Fahrettin Paşa’nın başında olduğu Medine Müdafaası tam 2 yıl 7 ay sürmüştür. Bu başarılarından dolayıdır ki bir çok farklı lakap ve san almıştır. Bu san ve lakaplar : “Türk Kaplanı”, “Çöl Kaplanı”, “Medîne Müdâfii”, “Medine Kahramanı”‘dır.

Ömer Fahreddin Paşa 1868 yılında günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Rusçuk’da dünyaya gelmiştir. 93 harbinin bitmesinden sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a göç ederek İstanbul’a yerleşmiştir. Subay olmak için eğitim almış Mekteb-i Harbiye okulunu birincilikle bitirdikten sonra Erkan-ı Harbiye Mektebi’ne de girmiş ve tarihler 1891’i gösterdiğinde Kurmay Yüzbaşı olarak okulundan mezun olup göreve başlamıştır. Balkan Savaşı sırasında da görev alan Ömer Fahrettin Paşa Çatalca savunması ve Edirne’nin tekrardan geri alınması askeri harekatlarında görevleri olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde ise Musul’da yer alan 4. Ordu’ya bağlı olan 12. Kolordu’da Kolordu Komutanı olarak bulunuyordu. Bir yıl sonra yani 1915 yılında 4. ordu komutan vekilliğine yükselen Ömer Fahrettin Paşa Musul bölgesine tehcir yolu ile gelen Ermenilerin yerleştirilmeleri ile meşgul olmuştur. Aynı dönemde Musul’a yakın noktadaki Urfa, Zeytun, Musadağı ve Haçin’ki Ermeni isyanlarını bşarı ile bastırmıştır.

Seneler 1916 olduğunda Cemal Paşa tarafından Medine’de yer alan Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına ataması gerçekleşmiştir. Bu görevinin başında iken emperyalist İngiliz politikaları doğrultusunda hareket ederek isyan girişiminde bulunan Şerif Hüseyin ve ordusuna karşı oldukça kısıtlı imkanlar dahilinde tam 2 yıl 7 ay süren Medine Müdaafasında büyük başarılar göstermiş ve takdir toplamıştır. Medine Müdaafası ile Türk askeri tarihine adını başarılı bir asker ve idareci olarak yazdırmıştır.

Sürgüne Gidişi

Medine Müdaafasından savaş esiri olarak çıkan Ömer Fahrettin Paşa 27 Ocak 1919 tarihinde önce Mısır’a ardından da Malta’ya sürgün olarak gönderilmiştir. Sürgün yılları sürerken Ömer Fahrettin Paşa İstanbul’da kurulan Kürt Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi ismi verilen mahkemede sözde savaş suçları sebebi ile ölüme mahkum edilmiştir. 8 Nisan 1921 tarihinde Ankara Hükümetinin azimli çalışmaları ile Malta’daki sürgünden kurtulmuştur. Eylül 1921 tarihinde şanlı Türk Kurtuluş Savaşında görev almak üzere Ankara’ya intikal etmiştir.

Advertisement

Ankara’ya geldikten sonra bizzat Mareşal Mustafa Kemal Paşa tarafından Güney Cephesinde, işgalci Fransız güçlerine karşı Türk kuvvetlerini birleştirmek ve organize etmek ile görevlendirilmiştir. Ankara Antlaşması ile Fransızlar ile savaşın sona ermesi üzerine de 9 Kasım 1921 tarihinde BMM tarafından Afganistan Kabil’e büyükelçi olarak ataması gerçekleşmiştir. Özellikle o dönemdeki Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli bir pay sahibidir.

1936 yılına kadar aktif olarak görevler alan Ömer Fahrettin Türkkan Ferik korgeneral rütbesi ile emekli olmuştur. 22 Kasım 1948 tarihinde ise bu büyük Türk asker ve diplomatı Eskişehir yakınlarında bir tren seyahati esnasında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Ömer Fahrettin Paşa’nın vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığında toprağa verilmiştir.


Leave A Reply