Farmakolog Nedir? Nasıl Farmakolog Olunur? Ne İş Yapar?

0

Farmakolog nedir ve nasıl olunur? Farmakologlar ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Farmakolog Nedir? Nasıl Farmakolog Olunur? Ne İş Yapar?

Farmakologlar, ilaçların ve bazı kimyasalların insan vücudu gibi biyolojik sistemlerle nasıl etkileşime girdiğiyle ilgili araştırma yaparlar. Genel olarak, bu uzmanlar yeni ilaçlar olarak kullanılabilecek bileşikleri ve maddeleri test eder. Bazı farmakologlar zararlı kimyasalların etkilerine odaklanırlar. Diğerleri, vücudun belirli bölgeleri üzerindeki zararlı ve faydalı kimyasal etkiler üzerine çalışmalar yürütür.

Advertisement

Farmakolog
Farmakoloji, canlı organizmalarda ilaç / kimyasal etki çalışmalarıyla ilgilenen bir tıp ve biyoloji dalıdır. Biyokimya, patoloji ve anatomi gibi birden fazla bilimsel alan kullanarak, farmakologlar biyokimyasal ve fizyolojik süreçleri anlamamıza yardımcı olur. Kimyasalların ve ilaçların insan vücudunda nasıl etkileşime girdiğini veya tepki verdiğini incelemektir. Hangi bileşiğin veya maddenin ilaç için etkili olduğunu belirlemek amacıyla hayvanlar üzerinde veya istekli insan denekler üzerinde deneyler yapar. Hastalıklara karşı koruyucu yöntemler ve tedaviler bulan farmakologdur.

Ne İş Yapar?

Farmakologlar ilaçların tamamen güvenli olmaları ve tehlikeli yan etkilerden arındırılmış olmalarını sağlamak için araştırmalar yaparlar. Farmakologlar ayrıca yeni ilaçların araştırılmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bir farmakolog gazların, tozların ve diğer malzemelerin etkilerini de inceler. İlaç dozajlarını ve bağışıklık kazandırma yöntemlerini standartlaştırırken, ilaç üretimi ve tıbbi bileşiklerin prosedürlerini de standartlaştırmaktadır.

Farmakologların görevleri ayrıca, parazitlerin, böcek ilaçlarının ve mikroorganizmaların etkilerinin, pestisitlerin etkilerinin çalışılmasını da içerebilir. Farmakologlar, yeni ilaç formüllerinin, verilişinin ve tedavi yöntemlerinin laboratuvar hayvanları üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Advertisement

Pek çok farmakolog türü vardır. Klinik farmakologlar, insan ilaçlarıyla ilgilenen uzmanlardır. Veteriner farmakologları, hayvanlar üzerindeki ilaç etkileri konusunda araştırma yapar. Davranışsal farmakologlar, insan davranışı üzerinde ilaç etkileri konusunda uzmanlaşmıştır. Nörofarmakologlar, maddelerin sinir sistemi üzerindeki etkisini inceliyorlar. Hücreler üzerinde ilaç etkilerini inceleyen uzmanlar moleküler farmakologlardır.

Farmakologların çoğunluğu ilaç şirketlerinde ve hastanelerde laboratuar çalışmaları yapmaktadır.

Eğitimi:

Meslek eğitimi, üniversitelerin, Tıp , Veterinerlik ve Eczacılık Fakültelerinin lisans eğitimi sonrası, yüksek lisans veya doktora Farmakoloji Ana Bilim Dallarında verilmektedir.

Meslek eğitimine giriş aşağıdaki şekillerde gerçekleşmektedir.
– Tıp fakültesi mezunu olup tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girerek farmakoloji bölümünü kazanmak,
– Tıp fakültesi mezunu olup, farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı doktora sınavını kazanmak,
– Eczacılık fakültesi mezunu olup farmakoloji ana bilim dalı bulunan üniversitelerin açtığı yüksek lisans eğitim programlarını kazanmak.

Farmakolog, klinik çalışmaları yürütmek için hem doktora hem de tıp diplomasına sahip olmalıdır. Toksikoloji, kimya, biyoloji ve mikrobiyoloji gibi alanlardaki eğitsel bir geçmiş kesinlikle bir avantajdır.

En deneyimli farmakologlar eğitimlerine devam eder. Genellikle farmakolojinin bir alanında uzmanlaşmaya veya araştırma ekiplerine veya üniversite bölümlerine liderlik etmeye odaklanırlar.

Advertisement

Bu meslek adayları, bu alanda geniş bir bilgiye sahip olmalı ve tıbbi verileri toplayabilmeli, analiz edebilmeli ve anlayabilmelidir. Farmakolog, mükemmel iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Ayrıca tıbbi teçhizatı ve diğer makineleri kullanabilmelidir.


Leave A Reply