Fenari İsa Cami Nerededir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Fenari İsa Cami nerededir? Fenari İsa Cami (Konstantinos Lips Manastırı) tarihçesi, mimari özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Fenari İsa Cami (Lips Manastırı)

Fenari İsa Cami (Konstantinos Lips Manastırı) Aksaray’da Vatan Caddesi üzerinde, yol seviyesinin biraz altındadır. Bizans döneminde buradan Lykos Deresi akmaktaydı.

Manastır bugün yeni binalar arasında, tarihin bir tanığı olarak durmakta ve her gün önünden kâh arabayla kâh yaya olarak geçen insanlara orada olduğunu hatırlatmaktadır. İnsanlar anı geçirme telaşı içinde yapının varlığından haberdarlar mı bilinmez ama yapının görülmeye değer olduğu şüphesizdir.

Manastır topluluğu farklı dönemlerde eklenmiş yapılardan oluşmaktadır. Bunlar iki kilise, iki narteks ve bir parekklesiondan (parekklesion; bir kilisenin yan şapelidir mezar yapısı olarak kullanılır) ibarettir.

Kuzey kilise 908 yılına tarihlenir. VI. Leon (886— 912) döneminde donanma kumandanı Konstantinos Lips tarafından yaptırılmış ve Hz. Meryem’e adanmıştır. Kilise kapalı Yunan haçı planlıdır.

Advertisement

Güney kilise İmparator VIII. Mikhail Palaiologos’un (1259-1282) karısı İmparatoriçe Theodora tarafından Latin işgalinden sonra inşa edilmiştir. Bu kilise dehlizli plan tipindedir. Kilisenin yanına bir parekklesion eklenmiştir. Tüm güneyi kaplayan bu ek yapı kuzey kilisenin batısındaki dış nartekse kadar uzanmaktaydı.

İmparatoriçe Theodora bu yapı kompleksini bir nevi gömü yeri olarak düzenlemişti. Kendisi, oğulları Konstantinos, İmparator III. Andronikos, Prenses İrene ve Prenses Anna buraya gömülmüştür.

Kiliselerin dış cephesine baktığımızda beden duvarları tuğla ve taştan almaşık teknik ile örülmüş ve tuğla malzemenin ağırlıkta olduğunu görürüz. Kuzey kilisenin dışarı taşkın olan aosis üzerinde dolaşan mermer parçada kilisenin Hz. Meryem’e adandığı yazılıdır.

Güney kilisenin duvarlarında yoğun olarak taş ve tuğla süsleme görülür. Güney apsisteki Palaiologos dönemi süslemelerini detaylı görebilmek için, yapının dışını dolaşıp doğuda bulunan teras gibi alanın üzerinden dikkatlice bakmanız yeterlidir. Bu duvar bir nakış gibi işlenmiştir. Her sıradaki motifler sistematik olarak yerleştirilmiştir. Süslemeler arasında zikzak, ağ, balıksırtı, meander (Geometrik kıvrımlar yapan şerit biçiminde süsleme), gamalı haç, “S” motifi, düz ve ters üçgen, yürek nişi, fırıldak dikkat çekicidir.

Kuzey ve güney kesimin iç yüzeyi tuğladan örülmüştür. Kapı ve pencere lento (kapı ve pencere üzerinde yatay uzanan bölüm) ve sövesinde (söve: kapı ve pencerenin dikey uzanan bölümü), kubbe kornişlerinde süslemeli mermer kullanılmıştır.

Kilise İstanbul’un fethinden sonra 1460 ile 1480 yıllarında meşhur Fenari ailesinden Alaattin Ali tarafından camiye çevrilmiş ve bundan sonra Fenari İsa Cami olarak adlandırılmıştır.

Advertisement

Cami 1918’deki Fatih yangınında zarar görmüş ve kapatılmıştır. 1960 yılında geçirdiği restorasyondan sonra yapı tekrar ibadete açılmıştır. Günümüzde cami olarak kullanılmaktadır.


Leave A Reply