Finike Nerededir? Finike Hangi İlimize Bağlıdır?

0
Advertisement

Finike nerededir? Finike hangi ilimize bağlıdır? Antalya’nın Finike ilçesi genel özellikleri hakkında bilgi.

Finike - Antalya

Kaynak: wikipedia.org

Finike; Antalya İli’ne bağlı ilçe merkezidir. 16 köyü vardır. İlin batısında; batıdan Kale, doğudan Kumluca, kuzeyden Elmalı ilçeleri, güneyden Akdeniz ile çevrilidir.

Teke yöresinin dağlık kesimini kaplayan ilçe toprakları başlıca düzlük, dar kıyı ovasıdır. Bey Dağları’nın güneybatı uzantısı olan gerideki dağlık kütlede, yükselti 2.505 m’yi (Kohu Dağı), kasabanın kuzeybatısında 2.336 m’yi (Alacadağ) bulur. İlçenin en önemli ırmağı olan Alakır Çayı’nın (60 km) akaçlama havzası 600 km2’yi bulur. İlçede, kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklimi egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 18 °C, yağış tutarı 1.000 mm’dir. Yağışların büyük bölümü kış aylarında düşer. Orman örtüsü zengindir. Akdeniz iklimine koşut olarak 1.000 m yüksekliğe kadar maki ve kızılçam, 1.000 m’den sonra kızılçam, çeşitli çam ormanları ve sedir ağaçları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi tarıma dayanır. Buğday, turunçgiller, başlıca tarım ürünleridir. Aynca soya fasulyesi, yerfıstığı ve pamuk ekimi yapılır. Seracılığın önemli bir yeri vardır. Turizm etkinlikleri son yıllarda hızla gelişmektedir. İlçe merkezinde un, çırçır ve bıçkı fabrikaları vardır. Akdeniz kıyısında, aynı adı körfezin batısında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 116 km uzaklıktadır.


Leave A Reply