Fizikte Cisim Nedir?

0
Advertisement

Fizikte Cisim Nedir? Fizik biliminde cisim ne anlama gelir, tanıtımı ve özellikleri nedir? Fizikte cismin tanımı hakkında bilgi

Maddenin Halleri

Fizikte Cisim Nedir?

Fiziğin bütün olaylarının ana elemanı cisimdir. Evrende bir yer kaplayan her şeye “cisim” denir. Cisimler genel olarak, “katı“, “sıvı“, “gaz” halinde bulunurlar. Bir cisim bir halden başka hale geçebilir. Bunun için sıcaklığında, bazı şartlarda da basıncında değişiklik yapılması gerekir.

Örneğin normal sıcaklıkta sıvı halinde bulunan su ısıtılırsa su buharı olur, yani gaz haline geçer. Gene su, tersine, soğutulursa buz olur; bu da, katı haline geçmesi demektir. Bütün bu değişmelerde suyun yapısı bozulmadığı için olay fiziksel olaydır. Demek ki cisimler fiziksel değişmeleri sırasında her üç halde de bulunabilirler.

Cisimler, “elemanlar” ve “bileşikler” olmak üzere, ikiye ayrılırlar. Elemanlar yapıları bakımından saf olan cisimlerdir. Bileşikler ise iki veya daha fazla sayıda elemanın belirli oranlarda karışması ile ortaya çıkarlar. Bu karışmada elemanların kimyasal bileşimleri söz konusu olduğu için olay kimyasal bir olaydır.

Bir de “alaşım” denen karışık cisimler vardır. Bunlar iki veya daha çok sayıda elemanın fiziksel olarak birleşmesinden ortaya çıkarlar. Örneğin su ve mutfak tuzu birer kimyasal bileşik oldukları halde, bakır ve kalayın karışmasından meydana gelen tunç (bronz) bir alaşımdır.

Advertisement

Her cisim uzayda bir yer kaplar. Yani bir hacmi vardır. Ağırlığı da vardır. Özelliğini kaybetmeden küçük parçalara kadar bölünebilir


Leave A Reply