Geometrik Süslemeler ve Kaplamalar

0
Advertisement

Geometrik süslemeler ve kaplamalar nelerdir? Çokyüzlülerin açınımları, yüzeyleri süsleme, kaleydosaykıl yapımı, pentapleks kaplamalar hakkında bilgi.

SÜSLEMELER VE KAPLAMALAR

1. Çokyüzlülerin Açınımlarını ve Yüzeylerini Süsleme

Düzlemde kaplamaları ve süslemeleri hatırlayalım.

Bir tek şekil kullanılarak boşluk kalmayacak şekilde düzlemin kaplanmasına düzgün kaplama, farklı şekiller kullanılarak yapılan kaplamaya ise yarı düzgün kaplama diyoruz.

Çokyüzlülerin yüzeylerinde de kaplama ve süslemeler yapabiliriz. Bunun için çokyüzlülerin açınımlarını kullanacağız.

Çokyüzlülerin açınımları bir düzlemsel şekildir. Bu açınımlar üzerinde süsleme ve kaplama tekniklerini uygulayarak çokyüzlülerin yüzeylerini süsleyebiliriz.

Advertisement

Burada, açınımlar kapatıldığında yapılan desenlerin üst üste gelmemesi ve yüzeyde boşluk kalmamasına dikkat etmemiz gerekir.

Yukarıdaki resimlerde, açınımı düzgün kaplama teknikleri ile kaplanmış ve kapatılmış düzgün sekizyüzlü görülüyor.

Yukarıdaki düzgün sekizyüzlünün farklı bir motif ile süsleme ve kaplamasını yapalım.

Aşağıdaki şekil bir düzgün sekizyüzlünün açınımıdır.

Advertisement

Düzgün sekizyüzlünün yüzleri eşkenar üçgendir.

Eşkenar üçgenlerden birinin üzerine, düzlemde öğrendiğimiz kaplama tekniklerini uygulayarak aşağıdaki süslemeyi çizelim.

Daha sonra bu motifi 60° lik açılarla döndürerek ve rengini değiştirerek düzgün sekizyüzlünün açınımı üzerine aşağıdaki gibi yerleştirelim.

Yukarıdaki açınımı etrafından kesip çıkardıktan sonra çizgili yerlerden katlayarak kapatırsak, elde edilen düzgün sekizyüzlünün yüzeyleri düzgün kaplama ile kaplanmış olur.

2. Kaleydosaykıl Yapımı

Kaleydosaykıl, açınımından kesip katlayarak kolaylıkla yapabileceğiniz eğlenceli bir çokyüzlüdür.

Kaleydosaykılın açınımı üzerine yapacağımız farklı motif ve kaplamalar ile yüzeylerini süsleyebiliriz.

Aşağıda bir kaleydosaykılın açınımı veriliyor.

Advertisement

Kaleydosaykıl yapmak için, yukarıdaki açınımı yazdırıp, kesin. Aralardaki çizgilerden kağıdı hem içe hem de dışa doğru katlayarak kat izleri yapınız. Kağıdı önce enine doğru eğip birleştirerek gri zeminler alta gelecek şekilde yapıştırınız. Sonra, boyuna doğru yuvarlayıp katlayarak yapıştırma uçlarını kağıdın içine getirip yapıştırınız. Kaleydosaykılı çevirmeye başlayabilirsiniz.

3. Pentapleks Kaplamalar

Düzlemde, beşli dönme simetrisine sahip periyodik olmayan kaplamalara beşli dönme simetrili kaplama (pentapleks kaplama) denir.

Öncelikle düzlemde periyodik kaplamaları hatırlayalım.

Paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare veya düzgün altıgen bölgelerden sadece biriyle yalnız öteleme dönüşümü kullanılarak düzlemde boşluk kalmayacak ve çakışmayacak biçimde düzlemin örtülmesine periyodik kaplama denir.

Aşağıda, dikdörtgen içerisindeki motifi ile yapılmış bir periyodik kaplama örneği veriliyor.

Periyodik Olmayan Kaplamalar

Öteleme dönüşümü kullanılmadan düzlemde boşluk kalmayacak ve çakışmayacak biçimde çokgensel bölgeyle örtylme-sine periyodik olmayan kaplama denir.

Pentapleks kaplamalar da periyodik olmayan kaplamalardır.

Pentapleks kaplamalar beşli dönme simetrisine sahip kaplamalardır.

Pentapleks kaplamalar 11. yüzyıldan beri Türk-lslam süsleme sanatlarında kullanılmaktadır.

Aşağıdaki şekiller pentapleks kaplamaya örnektir.

Advertisement


Leave A Reply