Geviş Getiren ve Getirmeyen Hayvanların Özellikleri

0
Advertisement

Geviş getiren ve getirmeyn hayvanlar ile ilgili konu anlatımı. Geviş getiren hayvanların midelerinin bölümleri ve nasıl yemek yerler ile ilgili soru cevabı

Geviş Getiren
Geviş Getiren Hayvanlar ve Özellikleri
Bu hayvanlar, yuttukları besini işkembelerinden çıkarıp, ağızlarına getirir, yeniden çiğnerler. îşte, buna geviş getirmek denir. Geviş getiren hayvanlar otla beslenirler. Başlıcaları sığır, manda, koyun, keçi, deve, lama, antilop, geyik, zürafa’dır.

Geviş getirenlerin, başka hayvanların midesinden çok değişik bir mide yapıları vardır. Mideleri dört bölümden meydana gelmiştir:
1) İşkembe;
2) börkenek;
3) kırkbayır;
4) şirden.

Hayvan, besinini alıp tükürükle karıştırdıktan sonra, yutar. Yuttuğu lokma, doğruca midenin işkembe bölümüne gider; orada birikir. Sonra, ikinci bölüme, yani börkeneğe geçer. Besinler burada yumuşar, küçük lokmalar haline gelir. Hayvan dinlenirken, börkeneğin kasları bu yumuşamış lokmaları yeniden yemek borusundan ağıza gönderir. Hayyan geviş getirmeye başlar. Lokmaları iyice çiğnedikten sonra, gene yutar. Lokma, ikinci yutuluşunda önce kırkbayıra, oradan da şirdene geçer. Besinler şirdende mide salgılarıyla karıştıktan sonra, bağırsağa geçerek sindirilirler.

Geviş Getirmeyen Hayvanlar ve Özellikleri

Çiftparmaklı oldukları halde, geviş getirmeyen hayvanlar da vardır. Bunların başlıca örnekleri domuz’la suaygırı’dır.

Advertisement

İki çeşit domuz vardır: 1) Evcil domuz; 2) Yaban domuzu.
Evcil domuz eti, yağı için beslenir. Çok çabuk ürer. Dişi domuz her seferinde 8-10 yavru doğurur. Yaban domuzunun dişisi ise, bir seferde 10-14 yavru doğurabilir.

Su aygırı da, domuz da daha çok bitkisel besinlerle beslenirler.


Leave A Reply