Görev İle İlgili Cümleler: Görev Kelimesi Sözlük Anlamı ve Türkçe’de Kullanımı İle İlgili Örnekler

0
Advertisement

Görev ile ilgili cümleler. Görev kelimesi içeren “Görev” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Apollo 15 Görevi

Apollo 15 Görevi

Görev Kelimesi Sözlük Anlamı

Görev kelimesinin sözlük anlamı, bir kişiye veya bir gruba, belirli bir amaç doğrultusunda verilen iş ya da sorumluluktur. Görevler, bir kurumda, bir toplumda veya bir organizasyonda belirli bir rolü üstlenen kişilere veya gruplara verilir ve bu kişilerin sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenir. Görevler, genellikle belirli bir süre içinde tamamlanması gereken, yapılması gereken işlerdir.

Görev Kelimesi Türkçe’de Nasıl Kullanılır?

Görev kelimesi, Türkçe’de genellikle çalışma hayatı, kamu hizmetleri, askeriye ve benzeri alanlarda kullanılır. Örneğin:

 • Öğretmenlerin görevi, öğrencilere eğitim vermek ve onları geleceğe hazırlamaktır.
 • Polis memurlarının görevi, kanunları uygulamak ve vatandaşların güvenliğini sağlamaktır.
 • Askerlerin görevi, ülkeyi ve milleti savunmaktır.
 • İşyerinde her çalışanın bir takım görevleri vardır ve bu görevleri yerine getirmesi beklenir.

Görev kelimesi, genellikle belirli bir sorumluluğu veya işi ifade eder ve bu nedenle sık sık iş hayatında kullanılır.

Görev İle İlgili Cümleler

 1. Görev aşkı ile yanıp tutuşan yeni mezun polisler görev yerlerine dağıldılar.
 2. Sana vermiş olduğum bu görevi başarı ile yerine getireceğine olan inancım tamdır. Yolun açık olsun.
 3. Öğretmenlerin görevi öğrencilere bilgi ve becerileri öğretmektir.
 4. İş görüşmesine gelen adayların görevi, kendilerini en iyi şekilde tanıtmak ve işe uygun olduklarını göstermektir.
 5. Askerlerin görevi ülkeyi savunmak ve güvenliği sağlamaktır.
 6. İş yerindeki her çalışanın görevi, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmaktır.
 7. Polis memurlarının görevi, suç işleyenleri yakalamak ve halkın güvenliğini sağlamaktır.
 8. Öğrencilerin görevi, öğrenme sürecinde aktif olmak ve öğretmenlerinin öğrettiklerini anlamak için çalışmaktır.
 9. Yöneticilerin görevi, çalışanları motive etmek ve işin verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.
 10. Doktorların görevi, hastaların sağlık sorunlarını tespit etmek ve tedavi etmektir.
 11. Anne ve babaların görevi, çocuklarını yetiştirmek ve hayata hazırlamaktır.
 12. Müşteri hizmetleri çalışanlarının görevi, müşterilerin sorularını cevaplamak ve sorunları çözmektir.
 13. Geliştirdiği Gönüllü Uluslararası Hizmet Görevleri programıyla daha sonra kurulan Amerikan Barış Gönüllüleri örgütüne örnek oluşturdu.
 14. Altı yüzü aşkın kürsü açıldı ve en seçkin öğretim görevlileri burada ders verdi.
 15. 1506’da Santa Maria del Fiore Kilisesi’nin kubbe kasnağını tamamlamakla görevlendirildiyse de, Michelangelo’nun olumsuz eleştirileri nedeni ile bu iş gerçekleştirilmedi.
 16. 1975’te Birinci Milliyetçi Cephe hükümeti (AP – MSP – CGP ve MHP) kurulmuş ve 1977’ye kadar görev yapmıştır.
 17. Bağdaşmazlık, bir kamu görevlisinin, asıl görevi ile uyuşmayan başka görev ya da işleri yapamaması kuralına verilen isimdir.
 18. 1920’de Ermenistan bir Sovyet cumhuriyeti olunca, Sovyet ordusunda görev aldı.
 19. Rektör, dekanlar ve proktor adı verilen alt düzeyde görevlilerden oluşan Üniversite Meclisi Oxford ve Cambridge’deki başkanlarına benzer bir konuma geldi.

Advertisement

Leave A Reply