Gym Class Heroes – Stereo Hearts Çevirisi

1

Gym Class Heroes Stereo Hearts Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Gym Class Heroes Stereo Hearts şarkısının Türkçe sözleri.İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Advertisement

Gym Class Heroes – Stereo Hearts Çevirisi

My heart’s a stereo
Kalbim bir stereo (müzik seti)
It beats for your, so listen close
Senin için atıyor, yakından dinle
Hear my thoughts in every note
Her notada düşüncelerimi duy
Make me your radio
Beni radyon yap
Turn me up when you feel low
Kendini kötü hissettiğinde beni aç
This melody was meant for you
Bu melodi senin için
Just sing along to my stereo
Benim müziğimle birlikte şarkı söyle

If I was just another dusty record on the shelve
Eğer tozlu raflardaki bir plak olsaydım
Will you blow me off and play me like everybody else
Üstümü temizleyip beni diğerleri gibi çalar mıydın
If I ask you to scratch my back, could you manage that
Sana üstümü çizmeni söyleseydim bunu başarabilir miydin
Like it read well, check it Travie, I can handle that

İyi okuması için, kontrol et Travie, bunu halledebiliriz
Furthermore, I apologize for any skipping tracks
Ayrıca, şarkılardaki herhangi bir atlama için özür dilerim
‘Cause this the last girl that played me left a couple cracks
Çünkü beni çalan son kız üzerimde bazı çizgiler bıraktı
I used to used to used to used to, now I’m over that
Kullanıldım, kullanıldım, kullanıldım, ama bunu aştım
Cause holding grudges over love is ancient artifacts
Çünkü aşk için kin beslemek antik eski bir şey
If I could only find a note to make you understand
Eğer anlamanı sağlayacak bir nota bulabilseydim

I’d sing it softly in your ear and grab you by the hand
Yumuşakça kulağına söylerdim ve ellerini tutardım
Keep it stuck inside your head, like your favorite tune
Aklında tut, en sevdiğin melodi gibi
And know my heart is a stereo that only plays for you
Ve bil ki benim kalbim sadece senin için çalan bir stereo

Advertisement

My heart’s a stereo
Kalbim bir stereo (müzik seti)
It beats for your, so listen close
Senin için atıyor, yakından dinle
Hear my thoughts in every note
Her notada düşüncelerimi duy

Make me your radio
Beni radyon yap
Turn me up when you feel low
Kendini kötü hissettiğinde beni aç
This melody was meant for you
Bu melodi senin için
Just sing along to my stereo
Benim müziğimle birlikte şarkı söyle

If I was an old school, fifty pound boombox
Eğer eski bir teyp olsaydım, elli poundluk boombox
Would you hold me on your shoulder, wherever you walk
Nereye gitsen beni omzunda taşıyabilirdin,
Would you turn my volume up before of the cops
Polislerin önünde sesimi yükseltir misin?
And crank it higher everytime they told you to stop
Ve sana her durmanı söylediklerinde daha da yükseltir misin

And all I ask is that you don’t get mad at me
Ve tüm istediğim bana sinirlenmemen
When you have to purchase mad D batteries
Yeni piller satın alman gerektiğinde
Appreciate every mixtape your friends make
Arkadaşlarını hazırladığı her kasetin değerini bil
You never know we come and go like we’re on the interstate
Eyaletler arası nasıl gidip geldiğimizi asla bilemezsin
I think finally found a note to make you understand

Sanırım sonunda anlayacağın bir nota buldum
If you can hear it, sing along and take me by the hands
Eğer duyuyorsan, ellerimi tutarak beraber söyle
Keep myself inside your head, like your favorite tune
Kafanın içinde beni tut, en sevdiğin melodi gibi
And know my heart is a stereo that only plays for you
Ve bil ki kalbim sadece senin için çalan bir stereo

My heart’s a stereo
Kalbim bir stereo (müzik seti)
It beats for your, so listen close
Senin için atıyor, yakından dinle
Hear my thoughts in every note
Her notada düşüncelerimi duy

Advertisement

Make me your radio
Beni radyon yap
Turn me up when you feel low
Kendini kötü hissettiğinde beni aç
This melody was meant for you
Bu melodi senin için
Just sing along to my stereo
Benim müziğimle birlikte şarkı söyle


1 Yorum

  1. “Just sing along to my stereo” Benim müziğimle değil , müzik setime eşlik edip söyle olucak

Leave A Reply