H Harfiyle Başlayan Eşyalar, Baş Harfi H Olan Eşyaların İsimleri Listesi

0
Advertisement

Hangi eşyalar H harfi ile başlar? H harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi H olan eşyalar nelerdir?

 H harfiyle başlayan eşyalar

H Harfiyle Başlayan Eşyalar

H HARFİ

 • Hacıyatmaz: Yere nasıl bırakılırsa bırakılsın, dibinde bulunan ağırlık sebebiyle dik bir durum alan oyuncak
 • Haç: Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, put
 • Hadde: Madenleri tel durumuna getirmek için kullanılan ve türlü çapta delikleri olan çelik araç.
 • Halat: Pamuk, kenevir, Hindistan cevizi gibi bitkisel liflerin veya çelik tellerin sarılmasıyla oluşan kolların bir arada bükülmesiyle elde edilen kalın ip
 • Halhal: Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
 • Halı: Yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara gerilmek için, genellikle yünden dokunan, kısa ve sık tüylü, nakışlı, kalın yaygı
 • Hançer: Ucu eğri ve sivri, kamaya benzer, silah olarak kullanılan bir bıçak türü
 • Hamak: İki ağaç veya direk arasına asılarak kurulan, içine yatılarak sallanılabilen, ağ, bez vb.nden yapılmış yatak
 • Hamal sırığı: Sırık hamallarının kullandığı ağaç
 • Hamam tası: Banyo ve hamamlarda çeşmeden veya kurnadan su alıp dökünmeye yarayan yayvan kap.
 • Hamur açma makinesi: Hamur açmaya yarayan alet
 • Harita: Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı
 • Hasır: Saz, kabuk, yaprak vb. bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
 • Hatıra defteri: Anılık
 • Havan: İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plastikten yapılan kap
 • Havlu: Vücudun çeşitli yerlerinin kurulanmasına yarayan dokuma bez

He – Hı – Ho – Hu İle Başlayan Eşyalar

 • Heybe: At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
 • Heykel: Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
 • Hırdavat: Kilit, tel, çivi vb. metal eşya.
 • Hırka: Genellikle soğuktan korunmak için giyilen, kumaştan, bazen içi pamukla beslenmiş, ceket biçiminde, önden açık, kollu üst giysisi
 • Hızma: Ayı, boğa vb. hayvanların dudaklarına veya burnuna geçirilen demir halka
 • Hoparlör: Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet:
 • Hoppala: Bebeklerin içine konup zıplayarak eğlenmelerini sağlayan yaylı araç
 • Hortum: Genellikle plastikten uzun ve esnek boru
 • Huni: Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
 • Hurç: Çeşitli kumaşlardan yapılan, içerisine battaniye, yorgan vb. eşya konulan özel çanta.


Leave A Reply