Hata, Hata Yapmak İle İlgili Atasözleri Deyimler Anlamları ve Açıklamaları

0
Advertisement

İçinde ve anlamında hata, hata yapmak geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Bu atasözleri ve deyimlerin anlamları ve açıklamaları.

Hata İle Atasözleri

Arka resim kaynak: pixabay.com

Hata İle Atasözleri

 • cumhura muhalefet kuvveihatadandır
  olağan sayılmayacak kadar kısa bir zamanda olan bir gelişmenin sürekli olamayacağını anlatan bir söz.
 • hatasız kul olmaz
  insan yanılmamak için ne kadar dikkat ederse etsin yine yanılır.
 • kul hatasız olmaz
  insan yanılmamak için ne kadar dikkat ederse etsin yine yanılır.
 • temsilde hata olmaz
  yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava verilmesi saygısızca bir davranış değildir, kimse bundan alınmamalıdır.
 • teşbihte hata olmaz (olmasın)
  yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava verilmesi saygısızca bir davranış değildir, kimse bundan alınmamalıdır.
Teşbihte Hata Olmaz:

ANAFİKİR : Benzetmelerin kaba bir şekilde yapılmasından alınmamak gerekir.

Teşbih, benzetme demektir. Anlatıma güçlülük katmak için sık sık başvurulan bir anlatım biçimidir. Kimi düşüncelerimizi uzun uzadıya anlatarak kavratabilecekken, yapılan bir benzetmeyle daha kolay anlatmak mümkün olabilir. Doğru bir anlatıma ulaşmak için benzetme yapılırken, bazen kaba sözler kullanarak benzetme yapma gereği doğabilir. Kişiler bunun bir benzetme gereği olduğunu kabul edip alınmamalıdırlar. Ancak benzetmeyi yapacak olanların, başkasının kırılmasına yol açacak benzetme yapmaktan kaçınmaları beklenir.

Çok Bilen Çok Yanılır:

ANAFİKİR: Bilginin sınırı yoktur. Çok bildiğini söyleyenler büyük bir yanılgıya düşerler.

Bilginin sınırsız olmasının yanında, insanın alabileceği bilgi kapasitesi sınırlıdır. Her şeyi bildiğini iddia eden veya kendisini öyle tanıtan, bu düşüncesinin yanlışlığını zamanla anlar. Doğru ve yeterli bilgiye sahip olduğunu sandığı bir konuda, kendisinden daha üstün biriyle karşılaşınca yanılgılarını görüp, utanabilir. Bunun yanında bilgiler de yenilenmek ister. Bilgilerini yenilemeyen birinin de yanılgısının çoğalacağını unutmamamız gerekir.

Kendi Düşen Ağlamaz:

ANAFİKİR : Kendi hatasından kötü bir duruma düşenin yakınmaya hakkı yoktur.

Advertisement

Düşünebilme insanın en büyük özelliğidir. Bu özelliğinden ötürü de bütün davranışlarını düşünerek yapar. Bir işe kalkışmadan önce, işin yaratabileceği bütün olumsuzlukları tasarlar, gerekli önlemleri aldıktan sonra da uygulamaya kalkar. Ama kimileri işlerini yaparken yeterince düşünmez, aceleye getirir, bazı küçük ayrıntıları umursamaz, onlar için gerekli önlemleri almaz ve sonunda hiç beklemediği halde işinde veya başka bir girişiminde olumsuz bir sonuçla karşılaşır. Harcadığı emekler boşa gider. Öylelerinin içine düştükleri kötü durumdan yakınmamaları gerekir. Çünkü buna kendileri neden olmuşlardır.

Kabahat Öldürende Değil Ölendedir:

ANAFİKİR : Öldüren her zaman suçlu değildir.

Genellikle birini öldüren, tarafımızdan kötü olarak karşılanır, katil damgasıyla anılır ve en büyük cezalara çarptırılır. Düşünen bir varlık olarak insanın değeri büyüktür. Bir hayvanı çıkarımız için öldürdüğümüzde kimsenin sesi çıkmaz. Ama insana büyük değer veririz. Dinimiz de onu kutsal bir varlık olarak kabul eder, onun canının ancak Allah tarafından alınabileceğini belirtir. Oysa, durup dururken kimse kimseyi öldürmeye kalkmaz. İnsanların arasında iyiler olabileceği gibi, kötülerinin de olduğunu biliriz. Ölen kişi, karşısındakini kendisini öldürmeye yöneltecek kadar sinirlendirmiş olabilir. Böyle durumlarda kıştırtanın da suçlu olması gerekir. Kışkırtan cezasını ölmekle çekmişken, kışkırtılan, bir hiç yüzünden yaşayarak cezasını çeker.

Hatasız Kul Olmaz:

ANAFİKİR: Yanılmayan, kusur işlemeyen insan yoktur.

Hiçbir insan mükemmel değildir, insandaki duygu ve düşünce, içinde bulunduğu ortama göre değişikliğe uğrayabilir. Ne kadar bilgili, görgülü olursa olsun, yeri gelince yanılmaktan, kusurlu davranmaktan kendisini alamaz. Kendimiz kusursuz olmadığımıza göre, yaptıracağımız bir iş için kusursuz birini aramamız boş bir çaba olur. Aynı şekilde bize göre olmaması gereken bir davranışta bulunanı da hoşgörmemiz gerekir. Önemli olan kişinin giderilmesi mümkün olmayan bir kusur işlememesidir.

Adam Yenilmekle Marifetli Olur Yanılmakla Alim

Advertisement
Adam Yenilmekle Marifetli Olur Yanılmakla Alim;
Temel Düşünce :

Azimli bir insanın yanılgıları ve uğradığı başarısızlıklar ona başarılı olma yolunda bir ders ve basamak olur.

Her insan, hayatta başarısızlıklara uğrayabilir ve yanılgılara düşebilir. Bu, olağan bir durumdur, önemli olan; bunları soğukkanlılıkla karşılayıp üzerinde düşünmek, ilerideki yeni adımlar için bunlardan hız alabilmektir.

Söz gelişi, yarışmaya katılan bir kişi rakipleri tarafından yenilince boşuna üzülmek yerine neden yenildiği üzerinde düşünürse zayıf ve eksik yönünü bulabilir. Bunu gidermeye çalışır. Öyle ki, yeni bir yarışmada ya kazanabilir ya da kazanmaya daha çok yaklaşabilir, öte yandan, bilginin de sınırı olmadığı unutulmamalıdır, insan, ne kadar: «Ben kültürlüyüm, her şeyi bilirim» iddiasıyla güven için de olsa da bilemeyeceği çok şeyin bulunduğunu veya bazı şeyleri tam bilemeyeceğini hesaba katmalıdır. Bilgi edinme yolunda gayret gösteren kişi yine herhangi bir yerde, herhangi bir toplulukta yanıldığı zaman moralini bozmamalıdır.

Yanılmak eğer kişiye yanılgılarını saptayıp bunları giderme yolunda bir hız veriyorsa faydalıdır diyebiliriz. Çünkü, kişiyi daha bilgili olmaya zorlar.

Kabahat Samur Kürk Olsa Kimse Sırtına Almaz:

ANAFİKİR : Kimse kusurlu olduğunu kabul etmek istemez. Kusursuz insan yoktur. Her ne kadar çabalasa da bazen insan kusurlu davranmaktan kendini alamaz. Ancak hiç kimse başkalarından daha küçük görünmek istemediği için, suçlu olsa bile suçlu olduğunu kabul etmek istemez. Bu tamamen yanlış olan bir davranıştır. Gerçek insan, gerçekleri saklamayan insandır. Suçunu kabullenen insan küçülmez, doğruyu söylediği için başkasının gözünde daha da değerli olur. Gerçek ortaya çıkınca işlediğimiz suça bir de yalancılık suçu eklenmemesi için suç işlediğimiz zaman suçumuzu kabul etmesini bilmeliyiz.

Hata İle Deyimler

 • hataya düşmek
  yanılmak: ‘Bu soruya evet cevabını vermekle bir hataya düşmüş sayılmayız.’ -Y. K. Karaosmanoğlu.
 • hata etmek (eylemek, işlemek)
  yanlışlık yapmak, yanılgıya düşmek: ‘Batıla alkış tutanların karşısına geçip hata eylediğimi yeni yeni öğrenmiş bulunuyorum.’ -S. Ayverdi.
 • kusur etmek
  yanlışlık yapmak: ‘Sana karşı olan vazifelerimde kusur mu ediyorum?’ -A. M. Dranas.
 • kusur etmemek
  hoş karşılanmayacak bir davranışta bulunmamak: ‘Saygıda kusur etmemek için âdeta birbirleriyle yarış ediyorlardı.’ -F. F. Tülbentçi.
 • kusur işlemek
  yanlış davranışta bulunmak.
 • kusura bakmamak (kalmamak)
  hoş görmek: ‘Kusura bakma, hatırını soramadım.’ -S. F. Abasıyanık


Leave A Reply