Havariyyun Kilisesi (Kutsal Havariler) Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Havariyyun Kilisesi (Kutsal Havariler Kilisesi) nerededir? Havariyyun Kilisesi tarihçesi, mimari özellikleri, hakkında bilgi.

Havariyyun Kilisesi (Kutsal Havariler Kilisesi)

Günümüzde, Fatih Cami’nin bulunduğu yerde, Bizans döneminde İstanbul’un en önemli kiliselerinden biri olan Havariyyun (Kutsal Havariler) Kilisesi vardı. Kiliseyi Büyük Konstantinos kendi mezar kilisesi, yani mausoleion olarak düşünerek yaptırmıştı. Kiliseyi 12 havari için ve kendini de 13 havari olarak gördüğü için inşa ettirmişti.

Konttantinos, 22 Mayıs 327 Nikomedia (İzmit)’da ölünce oğlu Konstantios tarafından İstanbul’a, Mese Yolu üzerindeki Kutsal Havariler Kilisesi’ndeki mausoleionda büyük porfir lahde defnedilmiştir. Bu lahdin bir parçası halen İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

358’deki depremde mausoleium büyük zarar gördü ve Konstantios yapıyı restore etti. imparator bu mezar yapısının yanına haç planlı bir kilise inşa ettirdi. Yeni yaptırdığı kilisede Havari Timotheios, Havari Luka ve Havari Andreas’ın röliklerini muhafaza etti. (rölik; Hıristiyanlarca kutsal sayılan kişilerden arda kalan kemik ve kutsal eşyalar).

İmparator İustinianos (527-565) bu kiliseyi yıktırarak yerine daha büyük boyuttaki kiliseyi yeniden inşa ettirdi. Bu kilise serbest haç planlı bir bazilika idi. Yapının planı Efes’teki Aziz İoannes Prodromos (St.John) Kilisesine benzemekteydi.

Advertisement

Mausoleion 11. yüzyılın ortalarına kadar imparatorların mezar yeri olarak işlev gördü. VIII. Konstantinos 1028’de buraya gömülen son imparator oldu.

1204 Latin işgali sırasında kilise, haçlılar tarafından yağmalanmıştır. Mausoleiondaki lahitler kırılarak soyulmuştur. Kilise 1296 depreminde de zarar görmüştür.

Kutsal Havariler Kilisesi İstanbul’un fethinden sonra, bir müddet patrikhane olarak kullanıldı. Ancak zaten harap durumda olan kilise Fatih Sultan Mehmet tarafından yıktırılmış ve yerine 1461’de Fatih Camii inşa edilmiştir.


Leave A Reply