Hayat Bir Rüyadır (La vida es sueño) Oyununun Özeti, Pedro Calderón de la Barca

0

Pedro Calderón de la Barca’nın tiyatro oyunu Hayat Bir Rüyadır (La vida es sueño) konusu ve özeti nedir? Hayat Bir Rüyadır oyununun incelemesi ve karakterleri hakkında bilgi.

hayat bir rüyadır

Hayat Bir Rüyadır (La vida es sueño)

“Hayat Bir Rüyadır” (İspanyolca “La vida es sueño”) İspanyol oyun yazarı Pedro Calderón de la Barca tarafından yazılmış bir oyundur. Oyun ilk kez 1635 yılında sahnelenmiştir ve İspanyol Altın Çağ tiyatrosunun en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Oyun gerçekliğin doğasını, özgür iradenin gücünü ve kaderin hayatımızdaki rolünü araştırır. Segismundo adlı Polonyalı bir prensin, krallığa yıkım getireceğine dair bir kehanet nedeniyle doğduğundan beri hapsedilmesinin hikâyesini anlatır. Segismundo nihayet esaretinden kurtulduğunda, gerçekle rüyalarını birbirinden ayırmakta zorlanır. Başlangıçta serbest bırakılmasının sadece başka bir rüya olduğuna ikna olur, ancak yavaş yavaş hayatını yaşamak için kendisine ikinci bir şans verildiğini fark eder.

Oyunun ana temalarından biri, determinizme karşı özgür irade kavramıdır. Segismundo’nun başlangıçta kaderin bir piyonu olduğuna inanılır, ancak sonunda kendi kaderinin kontrolünü ele alır ve kehanete meydan okuyacak şekilde hareket etmeyi seçer. Oyun aynı zamanda güç, adalet ve ahlak temalarını irdeliyor ve gerçeğin ve algının doğası hakkında sorular soruyor.

Genel olarak, “Hayat Bir Rüyadır” insan varoluşunun en temel sorularından bazılarını derinlemesine inceleyen karmaşık ve düşündürücü bir oyundur. İspanyol edebiyatının bir başyapıtıdır ve Batı tiyatrosunun gelişiminde oldukça etkili olmuştur.

Kitap Özeti

Pedro Calderón de la Barca’nın “Hayat Bir Rüyadır” adlı oyunu gerçekliğin doğasını, özgür iradenin gücünü ve kaderin hayatımızdaki rolünü inceleyen bir oyundur. Hikaye, kral Basilio’nun, oğlu Segismundo’nun yönetmesine izin verilirse krallığa yıkım getireceğine dair bir kehanet aldığı Polonya’da geçiyor. Basilio bunun olmasını engellemek için Segismundo’yu doğduğundan beri dağlardaki ücra bir kuleye hapsetmiştir.

Oyun, soylu bir kadın olan Rosaura’nın, kendisine haksızlık eden soylu Astolfo’dan intikam almak için erkek kılığına girerek Polonya’ya gelmesiyle başlar. Muhafızların kaptanı Clotaldo ile tanışır ve ona Segismundo’nun hikâyesini ve kehaneti anlatır. Clotaldo onu Segismundo’nun hapsedildiği kuleye götürür ve Segismundo’nun vahşi ve şiddet dolu davranışlarına tanık olur. Segismundo tutsaklığının sadece bir rüya olduğuna ve bir gün uyanıp krallığı yöneteceğine inanmaktadır.

Basilio, Segismundo’yu esaretinden kurtararak ve ona bir günlüğüne hükmetme fırsatı vererek kehaneti test etmeye karar verir. Segismundo’yu uyuşturur ve onu saraya getirir, burada kraliyet kıyafetleri giydirilir ve saray mensuplarına prens olarak takdim edilir. Segismundo ilk başta kehaneti yerine getirerek vahşi ve saldırgan bir tavır sergiler. Saray mensuplarına hakaret ve tehditler savurur, hatta bir kadın sandığı Rosaura’ya tecavüz etmeye kalkışır.

Ancak Segismundo yavaş yavaş gerçekliğinin doğasını sorgulamaya başlar. Rüya görmüyor olabileceğini ve eylemlerinin gerçek sonuçları olduğunu fark eder. Davranışlarından dolayı pişmanlık duymaya ve kehanetin geçerliliğini sorgulamaya başlar. Sonunda kendi kaderinin kontrolünü eline almaya ve bilgelik ve adaletle hükmederek kehanete meydan okumaya karar verir.

Bu arada Astolfo, Basilio’yu devirmek ve tahtı ele geçirmek için planlar yapmaktadır. Rosaura’yı kaçırıp kendi sarayına getirir ve burada onunla zorla evlenmeyi planlar. Segismundo, Astolfo’nun sarayına bir ordu götürür ve onu savaşta yener. Ancak Astolfo’nun hayatını bağışlar ve ihaneti için onu affeder.

Sonunda Basilio, tüm bu durumun Segismundo’nun karakterini sınamak için olduğunu açıklar. Segismundo’ya ilaç verdiğini ve onu saraya, bilgelik ve adaletle yönetip yönetemeyeceğini test etmek için getirdiğini açıklar. Basilio, Segismundo’ya testi geçtiğini ve kral olarak hüküm sürmesine izin verileceğini söyler. Segismundo kaderini kabul eder ve adil ve bilgece hüküm sürmeye yemin eder.

Oyun, gerçekliğin doğası, özgür iradenin gücü ve kaderin hayatımızdaki rolü hakkında bir dizi felsefi soruyu gündeme getirir. Determinizm ve özgür irade arasındaki gerilimin yanı sıra, kurtuluş ve ikinci şans olasılığını da araştırıyor. Batı edebiyatı ve felsefesi üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olan karmaşık ve düşündürücü bir oyundur.

Karakterler

Pedro Calderón de la Barca’nın “Hayat Bir Rüyadır” adlı eserindeki ana karakterler şunlardır:

  • Segismundo: Kral Basilio’nun oğlu ve oyunun ana karakteri. Krallığa yıkım getireceğine dair bir kehanet nedeniyle doğduğundan beri hapsedilmiştir. Gerçekle rüyalarını ayırt etmek için mücadele eder ve sonunda bilgelik ve adaletle hükmederek kehanete meydan okur.
  • Rosaura: Astolfo’dan intikam almak için Polonya’ya erkek kılığında gelen soylu bir kadın. Esaretten ilk çıktığında Segismundo’nun vahşi ve şiddet dolu davranışlarına tanık olur ama sonunda onun adil bir hükümdar olmasına yardım eder.
  • Basilio: Polonya kralı ve Segismundo’nun babası. Kehanete inanır ve oğlunun krallığa zarar vermesini önlemek için onu hapsettirir. Segismundo’ya bir günlüğüne hükümdarlık yapma fırsatı vererek karakterini sınar.
  • Clotaldo: Muhafızların kaptanı ve Basilio’nun sadık bir hizmetkârıdır. Rosaura’nın Segismundo’yu bulmasına yardım eder ve ona kehanetin hikâyesini anlatır.
  • Astolfo: Rosaura’ya haksızlık eden ve Basilio’yu devirmeyi planlayan bir asilzade. Segismundo tarafından yenilgiye uğratılır ve sonunda ihaneti için affedilir.
  • Estrella: Basilio’nun kızı ve Segismundo’nun kuzeni. Başlangıçta Segismundo’dan etkilenir, ancak sonunda onu şiddet içeren davranışları nedeniyle reddeder.
  • Clarin: Oyunda komik bir rahatlama sağlayan bir hizmetçi. Rosaura’ya yolculuğunda eşlik eder ve oyundaki olaylar hakkında yorumlar yapar.

Leave A Reply