Hızır Aleyhisselam Kimdir? İslam İnanışına Göre Özellikleri ve Yeri

1
Advertisement

Hızır Peygamber, Hızır Aleyhisselam Kimdir? Hızır Aleyhisselam hayatı, İslam inanışındaki yeri nedir, hakkındaki hikayeler ve özellikleri.

Hızır

Kaynak: pixabay.com

Hızır Aleyhisselam Kimdir, Hakkındaki İnanışlar

Hızır Aleyhisselam İslam ve öncesi dönemde önemli bir figür olarak kabul edilen mistik bir kişiliktir. İslam dinindeki inanca göre, Hızır Aleyhisselam tüm zamanların en uzun ömürlü insanıdır ve ölümsüzdür. Hızır Aleyhisselam’ın hayatı ve efsaneleri, İslam mitolojisi ve hikayelerinde sık sık yer almaktadır.

Hızır Aleyhisselam’ın adı, Arapça’da “Yeşil” anlamına gelir ve kendisi yeşil giysilerle tasvir edilir. Hızır Aleyhisselam, peygamber olmayan bir kişidir, ancak İslam dini onu çok saygın bir figür olarak kabul eder. Kur’an’da Hızır Aleyhisselam’ın adı geçmez, ancak Hz. Musa’nın Hızır Aleyhisselam’la olan karşılaşması hikayesi sure-i Kahf’de anlatılır.

İslam öncesi dönemde Hızır Aleyhisselam ile ilgili hikayeler çeşitli Arap kabileleri arasında dolaşırdı. Hızır Aleyhisselam’ın efsaneleri, İslam dinine geçişiyle birlikte İslam inancına da uyarlandı. Hızır Aleyhisselam, Müslümanlar için bir kahraman ve bir yardımcı olarak görülür. Hızır Aleyhisselam’ın yardımı genellikle zor zamanlarda veya umutsuzca ihtiyaç duyulan durumlarda gelir.

Hızır Aleyhisselam’ın efsaneleri, genellikle yolculuklar ve maceralarla ilgilidir. Hızır Aleyhisselam’ın, insanlara hayatlarında doğru yolu göstermek için onlarla yolculuk ettiği söylenir. Hızır Aleyhisselam ayrıca, insanların ibadetlerini yerine getirirken veya dua ederken onlara yardım eder. Hızır Aleyhisselam, dünyanın her yerinde insanlar tarafından saygı ve sevgiyle anılır.

Hızır Aleyhisselam, farklı dinlere mensup insanlar arasında da saygı duyulan bir figürdür. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlerde Hızır Aleyhisselam ile ilgili efsaneler ve hikayeler anlatılır. Hızır Aleyhisselam, insanlar arasında barış ve hoşgörüyü teşvik eden bir figür olarak kabul edilir.

Advertisement

Sonuç olarak, Hızır Aleyhisselam İslam ve öncesi dönemde önemli bir figür olarak kabul edilir. Hızır, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bir melek ya da bir evliya olarak kabul edilir. Kur’an’da ismi geçmese de, hadislerde ve İslam literatüründe Hızır adıyla sık sık bahsedilir. Genellikle, Hz. Musa ile birlikte anılır.

Hz. Musa’nın Allah’ın emriyle Kızıldeniz’i yarması ve İsrailoğullarını Firavun’un zulmünden kurtarması üzerine, bir gün Hızır kendisine görünür. Hz. Musa, Hızır’a rehberlik etmesi için ona yalvarır ve Hızır da bu isteği kabul eder. İkisi birlikte bir yolculuğa çıkarlar.

Hikayenin devamında, Hızır’ın olaylara müdahalesi, Hz. Musa’nın anlayamadığı bazı gizli hikmetleri barındırır. Örneğin, Hızır bir gemiyi delip batırır, bir çocuğu öldürür ve bir duvarı tamir eder. Hz. Musa, bu eylemleri anlamaya çalışır ama Hızır, her seferinde ona bir açıklama vermez. Sonunda, Hızır Hz. Musa’ya ayrılırken her bir eyleminin ardındaki sebebi açıklar.

Hızır, İslam dinindeki mistik geleneğin önemli bir figürüdür. İslam inancına göre, Hızır’ın hayatta olduğuna ve dünyanın çeşitli yerlerinde göründüğüne inanılır. Hızır’ın, insanlara iyilik yapmak ve onlara yardım etmek için görevlendirildiği düşünülür.

Hızır, İslam dünyasında genellikle bilgelik, öğretim, sağlık, uzun ömür ve saflık gibi değerlerin sembolü olarak kabul edilir. İslam literatüründe, Hızır’a dair birçok farklı hikaye anlatılır ve bu hikayeler, insanlara hayatlarına dair dersler vermek için kullanılır.

Kaynak 2

Hızır Aleyhisselam adı efsanelere karışmış kutsal bir şahsiyettir. İslam topraklarında Hızır ile ilgili rivayetlerin esası Kuran’a dayanır.

Advertisement

Kuran’ın XVIII. suresinin 59-81. ayetlerinde anlatıldığına göre, Hz. Musa bir delikanlıyla birlikte yolculuğa çıkmıştı. Yanlarında bir de balık vardı. Yolda bir yere geldikleri sırada balığı unutmuşlardı. Balık suya atlıyarak, gözden kaybolmuştu. Hz. Musa balığı ararken Tanrı’nın bir kuluna rastlar, onunla arkadaşlık etmek ister. O da, yapacağı şeyler hakkında hiçbir şey sormamak şartıyla, onunla arkadaşlık etmeyi kabul eder. Ancak, yolda çok tuhaf, haksız gibi görünen davranışları üzerine Musa bazı şeyler sormaktan kendini alamaz. O Tanrı kulu da hareketlerinin sebebini anlatır; yalnız, artık arkadaşlıklarının sona erdiğini söyleyerek ayrılır.

Yorumcuların çoğu bu Tanrı kulunun Hızır olduğunu kabul eder. Bazıları da yanındaki delikanlının Hızır olduğunu söyler. Ayrıca, İskender’in Hayat Kaynağı’nı bulmak için yaptığı yolculuk, Gılgamış Destanında ölümsüzlüğe karışmış Utnapiştim’le Hızır arasındaki benzerlik de göze çarpar. Yahudi efsanesinde de Hızır’a benzer birinin adı geçer.

İlyas Peygamber

Kuran’da iki defa adı geçen İlyas Peygamber, işleri, görevleri bakımından halk arasında Hızır’ın ikiz kardeşi gibi görülür. İkisi birlikte bengisu (abıhayat) kaynağından içmişlerdir. Bir hikayeye göre Hz. Muhammed’e gelen ilk vahiy sırasında Hızır’la İlyas Peygamber de yanındaydı. Hz. Peygamber onlara: “Ey Hızır, çölde ümmetimin imdadına koşmak sana düşüyor; ümmetime deryada yardım etmek de, ey İlyas, sana düşüyor.” demiştir. Bununla birlikte genel olarak Hızır’ın denizlerin, İlyas’ın da karaların koruyucusu olduğuna inanılır. Hızır ve İlyas kendilerini tanıtmadan Mekke’ye hacca giderler. Yiyecekleri kereviz ve bir çeşit mantardır. İslam menkıbelerinde Hızır’la İlyas’tan başka İdris’in de ölmezliğe erişen kişilerden olduğu kabul edilir.

Hızır’ın özellikleri hakkında çok çeşitli görüşler vardır. Bunların başında ölümsüz oluşu gelir. Hamis Tarihi’ne göre Hızır’ın başlıca özellikleri şunlardır: Veli olarak üç defa adı çağrılınca insanları, hırsızlığa, boğulmaya, yangına, yılana ve akrebe karşı korur. Her cuma zemzem kuyusundan su içer. Cuma namazlarını Mekke’de Medine’de, Kuba’da, Cebel-i Zeytun’da kılar.

Yurdumuzda halk Hızır’ı, genel olarak peygamber sayar, onu “Hızır Aleyhisselam”, “Hızır Peygamber” gibi adlarla anar. Halk inanışlarına göre Hızır darda kalanların yardımına koşar, insanlara servet, bereket getirir, kainata yeniden hayat verir; Hızır’ın elleri beyaz, yumuşak ve kemiksizdir, sık sık dilenci ve fakir kılığında görünüp sadaka isteyerek insanları dener.


1 Yorum

Leave A Reply