Hz. Salih Peygamber Hayatı, Semud Kavmi, Mucizesi Hakkında Bilgi

1
Advertisement

Salih Peygamber ne zaman yaşamıştır, hangi kavme gönderilmiştir? Salih peygamberin hayatı, Semud Kavminin helak olması hakkında bilgi.

Hz. Salih

Arka resim kaynak: pexels.com

Hz. Salih

Salih Peygamber; Kuran’da adı geçen peygamberlerden biridir. Puta tapan Semud kavmini doğru yola getirmek için Tanrı’nın gönderdiği bir peygamberdir. Kuran’ın birçok ayetinde adı geçer. Semud kavmi Medine ile Şam arasında yer alan Hicr’de durduğu için Asham-ı Hicr de denir. Kendilerine Peygamber olarak gönderilen Salih’e inanmadıkları için bir depremle yok edildiler. Salih Peygamber kavmini yola getirmeye çalıştıysa da çok azının dışında ona inanan olmadı.

Sonunda Tanrı onları sınamak için bir dişi deve gönderdi. Ancak deveye dokunmamalarını ve serbestçe dolaşıp otlamasına izin vermelerini iletti. Semud kavmi buna da aldırış etmeyerek dişi deveyi öldürdüler. Bunun üzerine Salih, kavmine yurtlarında ancak üç gün daha yaşayabileceklerini ve sonunda yok olacaklarını, bunun Tanrı’nın bir buyruğu olduğunu söyledi. Üç gün sonra büyük bir depremle tümü yok edildi. Yalnız Salih Peygamber ile ona inananlar kurtuldular. Salih’in bundan sonraki yaşamına ilişkin bilgi yoktur.

Hz. Salih

Salih Peygamber dişi deveyi takdim ederken. – Kaynak: commons.wikimedia.org

Semud Kavmi

Semûd, İslam’da Sâlih peygamberin gönderilmiş olduğuna inanılan, Kuzeybatı Arabistanda, daha sonraları Medain Salih adı verilen Hicr bölgesinde yaşayan kavmin) adıdır.

Rivayete göre Semûd ve ailesi Medine ve Şam arasındaki bir bölgeye yerleşmiş ve burada çoğalarak Semûd kavmini meydana getirmişlerdi. Bu kavim Kur’ân’a göre Allah’ın imtihan için gönderdiği bir dişi deveyi öldürdükleri için cezalandırılmışlardır. İnanca göre bu deve bir mûcizedir ve kayanın yarığından yavrusu ile birlikte çıkmıştır.

Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: “İçimizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık! Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sâhibi hazır bulunsun. Derken, arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti.” (Kamer Sûresi: 23-29)

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply