I. İzzeddin Keykavus Kimdir? Hayatı, Dönemi Önemli Olayları, Savaşları

0
Advertisement

Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından I. İzzeddin Keykavus kimdir? I. İzzeddin Keykavus hayatı ve döneminde yaşanan olaylar hakkında bilgi

I. İzzeddin Keykavus

I. İzzeddin Keykavus

I. İzzeddin Keykavus, Anadolu Selçuklu sultanı (? – Malatya 1220). Hükümdarlık dönemi: 1211-1220. I. Gıyasettin Keyhüsrev’in oğludur.

II. Süleyman Şah tahta el koyunca babası ve kardeşiyle birlikte Anadolu’daki birçok beyin, daha sonra İstanbul’da Bizans İmparatoru III. Aleksios Angelos’un konuğu oldu. İstanbul’da kaldığı yedi yıl boyunca Yunanca ve Latince öğrendi. 1204’te Latinler İstanbul’u ele geçirince İstanbul yakasındaki bir kaleye taşındılar. Aynı yıl içinde II. Süleyman Şah ölüp babası Anadolu’ya geçerek Konya’da Anadolu Selçuklu Devleti’nin tahtına ikinci kez oturunca o da (1205-1211). Malatya’ya melik olarak atandı. Babasının Alaşehir Savaşı’nda ölmesi üzerine (1211) Kayseri’de sultan ilan edildi. Ancak kardeşi Keykubat, Kayseri’de kendisini kuşattı. İki kardeş arasında yapılan anlaşmadan sonra Keykubat Ankara’ya melik atanınca Keykubat da Konya’ya gitti ve tahta oturdu. Gelenekler uyarınca Abbasi Halifesi en-Nasır (1180-1225) sultanlığını onayladı.

İznik İmparatoru I. Theodoros Laskaris (1204-1222) ile barış imzaladıktan sonra ayaklanma hazırlıkları içinde olan kardeşinin üzerine yürüdü. 1212’de Ankara Kalesi’ni ele geçirdi. Keykubat’ı da Malatya’da ki Minşar Kalesi’ne hapsetti. 1214’te Sinop’u, 1216’da Akdeniz’e inerek Antalya’yı ele geçirdi. Kilikya Ermeni Kralı II. Leon’a savaş açtı ve Gökrin’de yenilgiye uğrattı. Yapılan antlaşma gereğince Gülek Boğazı’na kadar olan topraklar Selçuklulara bırakıldı. 1218′ de Suriye’ye yöneldi. Birkaç kaleyi ele geçirdi. Ancak Urfa Meliki Eşref, Selçukluları yenilgiye uğrattı ve o yörede Selçukluların elinde bulunan toprakları ele geçirdi. 1219’da Hısn Keyfa üzerine yürüdüyse de bir sonuç alamadı. Bu son seferinde Viranşehir’de öldü.

Sultan I. İzzeddin Keykâvus Döneminin Genel Özellikleri

I. İzzeddin Keykâvus da babasının Anadolu’daki ekonomik gelişim için başlattığı fetih hareketlerini devam ettirmiştir. Ticaretin akışkanlığını temin etmek üzere bunu bozan Er-meniler üzerine sefer düzenlemiş ve yine babasının yabancı devletlerle yaptığı ticarî anlaşmaları yenilemiştir. Ayrıca Türkiye Selçuklularının genel politikası olarak ifade edilebilecek Güneydoğu ve Kuzey Suriye’nin zaptı için uzun zamandan bu yana askerî anlamda hamle yapan ilk hükümdardır.

Advertisement

Sultan I. İzzeddin Keykâvus Döneminin Önemli Olayları

Babasının 1211 yılındaki savaşta şehit düştüğü haberini Malatya’da iken alan I. İzzeddin Keykâvus, emirlerin daveti üze-Tine harekete geçerek Kayseri’ye geldi. Ancak burada tahtı ele geçirmek isteyen kardeşi Tokat Meliki Alâeddin Keykubad ve müttefikleri tarafından kuşatıldı. Zor durumda kalan yeni sultan bazı siyasi entrikalar ile kardeşinin saflarında ayrılıklar meydana getirmeyi başardı. Müttefiklerin dağılmasının ardından Konya’ya geldi. Abbasî Halifesi en-Nâsır’a elçiler göndererek onun kurduğu Fütüvvet Teşkilatına girdi. Daha sonra Ankara Kalesine sığınmış olan kardeşi Alâeddin Keykubad’ın üzerine yürüyerek bir senelik bir kuşatmanın sonrasında onu esir aldı ve Minşara Kalesine hapsetti (1212-1213).

1214 yılında kuzeydeki en önemli ticaret limanı durumundaki Sinop üzerine bir sefer düzenleyerek burasını fethetti. 1216’da babasının ölümü sırasında elden çıkan Antalya’yı yeniden zapt etti. Aynı yıl Ermeniler üzerine bir sefer düzenledi.

Sultan 1218 yılında Halep üzerine bir sefer düzenledi. Ancak Eyyubilerin hileleri ve sebebiyle başarılı olamadı. Bunun intikamını almak üzere 1220 yılı başlarında yeniden harekete geçti ise de yolda vefat etti.


Leave A Reply