Katy Perry – I Think I Am Ready Çevirisi

0

Katy Perry I Think I Am Ready Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Katy Perry I Think I Am Ready şarkısının Türkçe sözleri.

Katy Perry

Kaynak: commons.wikimedia.org

Katy Perry – I Think I Am Ready Çevirisi

I’m used to opening my own doors and splitting the checks
Kendi kapılarımızı açmayı ve çatlağı kontrol etmeyi alıştım.
He introduced me, was always just a friend
Benimle tanıştı, her zaman bir arkadaştı

Advertisement

I bought a new dress, he never noticed
Yeni bir elbise aldım, beni hiç fark etmedi
Always falling for these bad boys, such a challenge
Sürekli kötü adamlara kandı, bunun gibi bir sorun
I’m getting tired, of cleaning up after them
Yoruldum, onları temizledikten sonra
I think I’m ready to be a woman
Bir kadın olmaya hazır olduğumu düşünüyorum

Oh love, I think I’m ready
Oh aşk, hazır olduğumu düşünüyorum
Ready for it
Buna hazırlan

You were such a surprise
Bir süpriz gibiydin
An unexpected gift
Beklenmedik bir hediye
Said I was pretty, and I believed it
Güzel olduğumu söyledin, ve buna inandın
Not really used to all this attention
Bu dikkate gerçekten alışmamıştım

Told myself I don’t deserve you
Kendime bunu hak etmediğimi söylüyordum
And this is just a phase
Ve bu sadece bir bir aşama
Could I get used to, being loved the right way?
Bu şekilde aşık olmaya alışabilir miydim?
I wanna argue, but there is nothing to say
Tartşmak istiyorum, ama burada söylenecek bir şey yok

Advertisement

Oh love, I think I’m ready
Oh aşk, hazır olduğumu düşünüyorum
Ready for it
Buna hazırlan
Ready for it
Buna hazırlan
Oh love, I think I’m ready
Oh aşk, hazır olduğumu düşünüyorum

Cuz you send me flowers, when there’s no occasion
Çünkü bana çiçekler gönderdin, uygunsuz bir zamanda
Yeah we talk for hours, you still wanna listen
Evet saatlerce konuştuk, sen beni hala dinliyorsun
Won’t hold it against me if I just need you to hold me tonight
Eğer bana bu gece sahip olmak istiyorsan bana sahip çıkmayacak mısın
My mother always told me that you’d show up one day
Annem bana her zaman bir gün bunu olacağını söylerdi
So scared to feel this way but love, I think I’m ready
Bu yoldan çok korktuğumu hissediyordum ama, hazır olduğumu düşünüyorum

Ready for it
Buna hazırlan
Ready for it
Buna hazırlan
Oh love, I think I’m ready
Oh aşk, buna hazır olduğumu düşünüyorum
Ready for it
Buna hazırlan
Ready for it
Buna hazırlan
Oh love, I think I’m ready
Oh aşk, buna hazır olduğumu düşünüyorum


Leave A Reply