İbraniler Hakkında Bilgi

1
Advertisement

İbraniler kimlerdir? İbraniler nerede ve ne zaman yaşamışlardır? İbraniler’in tarihi, hakkında bilgi.

ibranilerİbraniler; Bugünkü Yahudiler’in atası olan Samî kavimlerden biridir. Mezopotamya ile Suriye arasında çobanlıkla geçinen ilkel bir topluluktu. Sonradan Filistin’e yerleştiler. Filistin’ in yerli halkı olan, daha yüksek bir medeniyeti temsil eden gene Samî aslından ‘Ken’aniler’le karşılaştılar. Hz. İbrahim’in torunlarından Hz. Yakup’un oğlu Hz. Yusuf zamanında Mısır’a göç ettiler. Yahudi dininin kurucusu Hz. Musa, tahminen iki yüzyıl Mısır’ da kalan İbraniler’i “Arz-ı Mev’ud” (Adanmış Ülke) denen Filistin’e götürdü. Bu Mısır’dan çıkma olayının II. Ramses devrinde (M. Ö. XIII. yüzyılda) olduğu hesaplanmaktadır. İbraniler Filistin’e hakim olmaları için bu ülkeye adını vermiş bulunan Filistinliler’le yüzyıllarca uğraştılar.

İsrail denen İbrani devletinin kuruluşu M. Ö. 1075’tedir. Bu tarihte Samuel, İsrail kiralı oldu; İbraniler’i bir araya topladı. Yerine oğlu Saul (saltanatı 1045-1029) geçti. Onun yerine damadı Hz. Davut (s. 1029-974) kral oldu, 55 yıl tahtta kaldı. Hz. Davut büyük peygamberlerden sayılır. Yerine oğlu Süleyman (s. 974-936) geçti; bu da peygamberdir.

Davut, Kudüs şehrini kurdu, 1020’ye doğru başkent yaptı. Oğlu Süleyman’ın 38 yıllık devrinde devlet büyük refaha kavuştu. Ürdün, Güney Lübnan alınarak sınırlar genişledi. Büyük Mısır İmparatorluğu için kısa bir zaman rakip haline yükseldi. Süleyman’ın ölümü üzerine devlet ikiye ayrıldı. İsrail devletinin başına yeni bir hanedan geçti; bu hanedan 10 İbrani klanını hükmü altında toplamıştı. Süleyman hanedanı ise, Kudüs’ün merkez olduğu Yuda devletinde devam etti; bu devlet İbranî klanlarının en ünlüleri olan Yahuda (Yudâ) ile Bünyamin klanlarını hükmü altına almıştı. İsrail devleti M. O. 932′ den 722’ye kadar 210 yıl Asur imparatorluğuna bağlı olarak yaşadı. Yuda devleti, M. Ö. 731-610 arasında Asurlular’a, 610-599 arasında da Babil’e bağlı oldu. 587’de Babilliler, Filistin’i aldılar. Böylece 20. Yuda Kiralı Sedesias’la Davut hanedanı son buldu.

İsrail devletine gelince M. O. 722’ye kadar sürdü, bu tarihte Asur devletine katıldı. Bu devlette 1075’ten başlayarak sonuna kadar 6 hanedan değişmiştir.

M. Ö. 587’de İbranîler, Babilliler tarafından Filistin’den çıkarılıp Babil’e sürüldü. Burada pek acıklı günler yaşadılar. Ancak Pers (İran) İmparatoru Kirus, Yahudiler’in Filistin’e dönmelerine müsaade etti. Bundan sonra Yahudiler, önce İran, sonra Makedonya (İskender ve Selefkiler) idaresinde yaşadılar. M. Ö. 64’te Romalılar, Filistin’i aldılar, daimi ayaklanma halinde bulunan Yahudiler’i birkaç kere kılıçtan geçirdiler. Bu sıralarda Filistin’de iç idarelerinde bağımsız Yahudi kıratlıkları vardı. Hristiyanlık, bu sıralarda Filistin’de doğdu.

Advertisement

1 Yorum

Leave A Reply