İçimizdeki Sır Ruhumuz, Ruh Hakkında Söylenmiş Güzel Resimli Sözler

1
Advertisement

Hepimizin içindeki bir sır olan ruh ünlü sözlere konu olmuş. Ruh hakkında söylenenler. İçinde Ruh geçen resimli güzel sözler.

Ruh İle İlgili Sözler

 • ***Beden sabit görünse de ruh her zaman değişir
  Hz. Mevlana
 • ***Bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskısıdır
  Sigmund Freud
 • ***Nefis hayat buldukça ruha ölüm düşüyor, ruh hayat buldukça nefse ölüm düşüyor.
  Lokman Hekim
 • ***Bedenini ruhunun mezarı yapma.
  Pisagor

Ruh İle İlgili Sözler

***Hayal gücü ruhun gözüdür.
Joseph Joubert

 • ***Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir.
  Stefan Zweig
 • ***Bilincimiz ruhun sadece yüzeyi, ki yerkürenin sadece yüzeyini bildiğimiz gibi onun da içini değil, sadece kabuğunu biliyoruz.
  Arthur Schopenhauer
 • ***Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.
  Eflâtun
 • ***İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve ilahi bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa, o zaman sana diri denir. Yanmaz karanlıkta kalırsa, o zaman sen de ölmüş sayılırsın.
  İbn-i Sina
 • ***Ruhunu kaybeden dünyayı kazansa ne çıkar.
  Victor Hugo

Ruh İle İlgili Sözler

***Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur.
Arthur Schopenhauer
 • ***Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felâketle de yere serilir.
  Epicure
 • ***Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder; çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır.
  Montaigne
 • ***Ruh sürekli kederden çok şiddetli ıstıraplara daha kolay karşı koyar.
  J. J. Rousseau
 • ***Yükselen her ruh dünyayı yükseltir.
  Necip Fazıl
 • ***Düşünce hürriyeti ruhun hayatıdır.
  Voltaire

Ruh İle İlgili Sözler

***Ruh peşinde koşan birinin ruhu yoktur.
Friedrich Nietzsche
 • ***Kötülük akılda yer etmiş, inatçı ve ancak mucize ile iyileşebilen bir ruh hastalığıdır.
  Novalis
 • ***Büyük ve yüksek şeyleri görebilmemiz için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir; yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda.
  Montaigne
 • ***Adalet evrenin ruhudur.
  Ömer Hayyam
 • ***Dünyada değerli olan tek şey, hareketli bir ruhtur.
  Emerson
 • ***Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu.
  Benjamin Franklin
 • ***Düşünmek ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
  Platon

Ruh İle İlgili Sözler

***Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar.
Voltaire
 • ***Cemaat insan vücutlarının topluluğu değil, ruhların birlik içinde toplanmasıdır.
  J. J. Rousseau
 • ***Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da, gideceği yere güçlü, kuvvetli gitsin.
  Hz. Mevlâna
 • ***Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir.
  Gerbart Hauptmann
 • ***Ruhani âlemin saadetini tatmadıkları için sefaletlerini saadet zannederler.
  Hz. Mevlâna
 • ***Düşman ruhunuzun kapanmayan yarasıdır.
  Socrates

Ruh İle İlgili Sözler

Advertisement
***Artık elinde mitolojinin anahtarı var. Ruhun bütün kapılarını açmakta özgürsün.
Carl Gustav Jung
 • ***Dünya nimetleri, insanları ruha ait zenginliklerden uzaklaştırır.
  Cornelius Tacitus
 • ***Büyük ruhlar ızdıraplarına sessizce katlanırlar.
  Schiller
 • ***Çizgiler yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir; çünkü insanın ruhu,  hiçbir zaman yaşlanmaz.
  James Garfield
 • ***Ancak, küçük ruhlar işlerin ağırlığı adı altında ezilir; onlardan sıyrılmayı, bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler.
  Michel Montaigne
 • ***Dostluk iki bedende yaşayan bir ruh, iki ruhta yaşayan bir bedendir.
  Socrates

İman İle İlgili Güzel Sözler

***İman ruhun kuvvetidir.

 • ***Bir milletin ruhu zaptolunmadıkça azim ve iradesi kırılmadıkça, ona hâkim olmaya imkân yoktur.
  Yahya Kemal
 • ***Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez.
  Aristo
 • ***Ruhun sıhhati az günah işlemek, bedenin sıhhati az yemektir.
  Zünnun-i Mısri
 • ***Dedikodu basit ruhlu kişilerin eğlencesidir.
 • **Dostluğun doğasında ondan ne çıkarlar elde edeceğin değil, ruhların sevgi ile bağlanması vardır.
  Marcus Cicero
 • ***Asil ruh hareketlerin, haksızlığın ve ıstırabın üstündedir.
  Jean Bruyere
 • ***Aşk en tehlikeli ruh hastalığıdır.
  Platon
 • ***Aşk gözle değil, ruhla görülür.
  William Shakespeare
 • ***Bir baba çocuğuna burnunu, gözlerini hatta aklını miras bırakabilir ama ruhunu veremez. Ruh her insanda yenidir.
  Hermann Hesse
 • ***Bir arkadaşın üzüntüsünü herkes paylaşabilir ancak, başarılarına sevinmek çok yüksek bir ruh hasletini gerektirir.
  Oscar Wilde
 • ***Bir ulus tek bir insan ve tek bir ruh olabilmelidir. Bir ulus yarısı hür, yarısı tutsak olursa, yaşayamaz.
  Victor Hugo
 • ***En özgür ruh bile fiziksel gereksinimlerden kaçamaz.
  Halil Cibran

***Erdem ruhun güzelliğidir.
Socrates

 • ***Gerçeğin ruhu ve özgürlüğün ruhu, bunlar toplumun direkleridir.
  Henrik Ibsen
 • ***Gözyaşı ruh için yaz yağmurundan farksızdır.
  Alfred Austin
 • ***Hayal ruhun gizli kapısıdır. Çoğu kez kötü fikirler oradan girer.
  Cenap Şahabettin
 • ***Her ruh ikizini arar.
  Bernard Shaw
 • ***Her ruh yeniden düzenleme ihtiyacı duyan bir melodidir.
  Stephane Mallarme
 • ***Her sıkıntı bir isyan hazırlığıdır. Ruhta başlayan bu hazırlık vücudun hastalanması şeklinde organik bir isyana çevrilir.
  Peyami Safa
 • ***İki tür göz vardır; bedenin gözü ve ruhun gözü. Bedenin gözü kimi zaman unutabilir ama ruhun gözü her zaman anımsar.
  Alexandre Dumas
 • ***İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.
 • ***Kanunlar, devletin ruhudur; ruhtan yoksun olan beden nasıl ölürse, devlet de yasalar uygulanmazsa yıkıma sürüklenir.
  Demosthenes
 • ***Kin hissi ancak, boş ruhları doldurur.
 • ***Mutluluk hissi vücuda iyi gelir ama ruhun gücü acıyla gelişir.
  Marcet Proust
 • ***Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demektir.
  Cemil Meriç
 • ***Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok; ruhunuzu satmayın yeter.
  Nelson Mandela

***Paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden çoktur.
Walter Scott

 • ***Ruhtaki yaraların şöyle bir özelliği vardır; gizlenirler ama kapanmazlar. Her zaman acı verirler. Her zaman dokunulduğunda kanamaya hazırdırlar. Her zaman yürekte canlı ve açık kalırlar.
  Alexandre Dumas
 • ***Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarındaki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür.
  Epiktetos
 • ***Ruhunda kulluk olan, tahta çıksa yine kuldur.
  Marçuis Vauvenargues
 • ***Rüya, rüya gören kişinin ruhsal bir eylemde bulunmasıdır.
  Sigmund Freud


1 Yorum

 1. İsmail UYSAL on

  “İnsanın değeri özünde, ruhu ise sözünde hayat bulur”. “Söz, ruhun aynasıdır”. “Kendini bilmek ruhunu bilmektir”.“Kendini tanımak istiyorsan kendi sözlerine bak”. “…Başkalarını anlamak istiyorsan kendi gönlüne bak”. “Gönül aynan temiz olmadıkça çirkini güzelden ayıramazsın”. “Başkalarının yanlışları ve kötülükleriyle uğraşarak ruhunu karartma, düzeltilmesi gereken biricik insan kendin sin”. ”Kendine değer ver ve gönlünü olgunlaştır çünkü sen bedeninle değil, ruhunla insansın”. “Ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa, günahtır”. “Verebileceğin en cesurca karar, kalbini ve ruhunu inciten şeyi bırakmandır”.

Leave A Reply