İçimizdeki Sır Ruhumuz – Ruh Hakkında Söylenmiş Güzel Resimli Sözler

0

Hepimizin içindeki bir sır olan ruh ünlü sözlere konu olmuş. Ruh hakkında söylenenler. İçinde Ruh geçen resimli güzel sözler.

Ruh İle İlgili Sözler

 • ***Beden sabit görünse de ruh her zaman değişir
  Hz. Mevlana
 • ***Bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskısıdır
  Sigmund Freud
 • ***Nefis hayat buldukça ruha ölüm düşüyor, ruh hayat buldukça nefse ölüm düşüyor.
  Lokman Hekim
 • ***Bedenini ruhunun mezarı yapma.
  Pisagor

Ruh İle İlgili Sözler

Advertisement

***Hayal gücü ruhun gözüdür.
Joseph Joubert

 • ***Ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi, sonraları dünyayı içine sığdırabilir.
  Stefan Zweig
 • ***Bilincimiz ruhun sadece yüzeyi, ki yerkürenin sadece yüzeyini bildiğimiz gibi onun da içini değil, sadece kabuğunu biliyoruz.
  Arthur Schopenhauer
 • ***Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir.
  Eflâtun
 • ***İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve ilahi bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa, o zaman sana diri denir. Yanmaz karanlıkta kalırsa, o zaman sen de ölmüş sayılırsın.
  İbn-i Sina
 • ***Ruhunu kaybeden dünyayı kazansa ne çıkar.
  Victor Hugo

Ruh İle İlgili Sözler

***Kalbin gerçek, derin barışı ve tüm ruhun huzuru sadece yalnızlıkta bulunur.
Arthur Schopenhauer
 • ***Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felâketle de yere serilir.
  Epicure
 • ***Bir amaca bağlanmayan ruh yolunu kaybeder; çünkü her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır.
  Montaigne
 • ***Ruh sürekli kederden çok şiddetli ıstıraplara daha kolay karşı koyar.
  J. J. Rousseau
 • ***Yükselen her ruh dünyayı yükseltir.
  Necip Fazıl
 • ***Düşünce hürriyeti ruhun hayatıdır.
  Voltaire

Ruh İle İlgili Sözler

***Ruh peşinde koşan birinin ruhu yoktur.
Friedrich Nietzsche
 • ***Kötülük akılda yer etmiş, inatçı ve ancak mucize ile iyileşebilen bir ruh hastalığıdır.
  Novalis
 • ***Büyük ve yüksek şeyleri görebilmemiz için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir; yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda.
  Montaigne
 • ***Adalet evrenin ruhudur.
  Ömer Hayyam
 • ***Dünyada değerli olan tek şey, hareketli bir ruhtur.
  Emerson
 • ***Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu.
  Benjamin Franklin
 • ***Düşünmek ruhun kendi kendine konuşmasıdır.
  Platon

Ruh İle İlgili Sözler

***Bizi şartlardan çok, ruh yapımız mutlu kılar.
Voltaire
 • ***Cemaat insan vücutlarının topluluğu değil, ruhların birlik içinde toplanmasıdır.
  J. J. Rousseau
 • ***Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da, gideceği yere güçlü, kuvvetli gitsin.
  Hz. Mevlâna
 • ***Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir.
  Gerbart Hauptmann
 • ***Ruhani âlemin saadetini tatmadıkları için sefaletlerini saadet zannederler.
  Hz. Mevlâna
 • ***Düşman ruhunuzun kapanmayan yarasıdır.
  Socrates

Ruh İle İlgili Sözler

Advertisement
***Artık elinde mitolojinin anahtarı var. Ruhun bütün kapılarını açmakta özgürsün.
Carl Gustav Jung
 • ***Dünya nimetleri, insanları ruha ait zenginliklerden uzaklaştırır.
  Cornelius Tacitus
 • ***Büyük ruhlar ızdıraplarına sessizce katlanırlar.
  Schiller
 • ***Çizgiler yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir; çünkü insanın ruhu,  hiçbir zaman yaşlanmaz.
  James Garfield
 • ***Ancak, küçük ruhlar işlerin ağırlığı adı altında ezilir; onlardan sıyrılmayı, bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler.
  Michel Montaigne
 • ***Dostluk iki bedende yaşayan bir ruh, iki ruhta yaşayan bir bedendir.
  Socrates

İman İle İlgili Güzel Sözler

***İman ruhun kuvvetidir.

 • ***Bir milletin ruhu zaptolunmadıkça azim ve iradesi kırılmadıkça, ona hâkim olmaya imkân yoktur.
  Yahya Kemal
 • ***Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmez.
  Aristo
 • ***Ruhun sıhhati az günah işlemek, bedenin sıhhati az yemektir.
  Zünnun-i Mısri
 • ***Dedikodu basit ruhlu kişilerin eğlencesidir.
 • **Dostluğun doğasında ondan ne çıkarlar elde edeceğin değil, ruhların sevgi ile bağlanması vardır.
  Marcus Cicero
 • ***Asil ruh hareketlerin, haksızlığın ve ıstırabın üstündedir.
  Jean Bruyere
 • ***Aşk en tehlikeli ruh hastalığıdır.
  Platon
 • ***Aşk gözle değil, ruhla görülür.
  William Shakespeare
 • ***Bir baba çocuğuna burnunu, gözlerini hatta aklını miras bırakabilir ama ruhunu veremez. Ruh her insanda yenidir.
  Hermann Hesse
 • ***Bir arkadaşın üzüntüsünü herkes paylaşabilir ancak, başarılarına sevinmek çok yüksek bir ruh hasletini gerektirir.
  Oscar Wilde
 • ***Bir ulus tek bir insan ve tek bir ruh olabilmelidir. Bir ulus yarısı hür, yarısı tutsak olursa, yaşayamaz.
  Victor Hugo
 • ***En özgür ruh bile fiziksel gereksinimlerden kaçamaz.
  Halil Cibran

***Erdem ruhun güzelliğidir.
Socrates

 • ***Gerçeğin ruhu ve özgürlüğün ruhu, bunlar toplumun direkleridir.
  Henrik Ibsen
 • ***Gözyaşı ruh için yaz yağmurundan farksızdır.
  Alfred Austin
 • ***Hayal ruhun gizli kapısıdır. Çoğu kez kötü fikirler oradan girer.
  Cenap Şahabettin
 • ***Her ruh ikizini arar.
  Bernard Shaw
 • ***Her ruh yeniden düzenleme ihtiyacı duyan bir melodidir.
  Stephane Mallarme
 • ***Her sıkıntı bir isyan hazırlığıdır. Ruhta başlayan bu hazırlık vücudun hastalanması şeklinde organik bir isyana çevrilir.
  Peyami Safa
 • ***İki tür göz vardır; bedenin gözü ve ruhun gözü. Bedenin gözü kimi zaman unutabilir ama ruhun gözü her zaman anımsar.
  Alexandre Dumas
 • ***İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.
 • ***Kanunlar, devletin ruhudur; ruhtan yoksun olan beden nasıl ölürse, devlet de yasalar uygulanmazsa yıkıma sürüklenir.
  Demosthenes
 • ***Kin hissi ancak, boş ruhları doldurur.
 • ***Mutluluk hissi vücuda iyi gelir ama ruhun gücü acıyla gelişir.
  Marcet Proust
 • ***Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekânın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demektir.
  Cemil Meriç
 • ***Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok; ruhunuzu satmayın yeter.
  Nelson Mandela

***Paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden çoktur.
Walter Scott

 • ***Ruhtaki yaraların şöyle bir özelliği vardır; gizlenirler ama kapanmazlar. Her zaman acı verirler. Her zaman dokunulduğunda kanamaya hazırdırlar. Her zaman yürekte canlı ve açık kalırlar.
  Alexandre Dumas
 • ***Ruhun büyüklüğü enginliğiyle değil, inançlarındaki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür.
  Epiktetos
 • ***Ruhunda kulluk olan, tahta çıksa yine kuldur.
  Marçuis Vauvenargues
 • ***Rüya, rüya gören kişinin ruhsal bir eylemde bulunmasıdır.
  Sigmund Freud


Leave A Reply