İçki İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde İçki Sarhoş Geçen

0
Advertisement

İçinde ve anlamında içki, içki içmek, sarhoş olmak geçen deyimler ve anlamları. İçki ile ilgili deyimler ve anlamları, açıklamaları.

Arka resim kaynak: pixabay.com

İçki İle İlgili Deyimler

 • “başına vurmak”
  1) içki, gaz veya sıcak baş ağrısı yapmak; 2) dayanamaz olmak: Bekârlık başına vurdu. 3) ne yapacağını bilemez hâle gelmek
 • “beynine vurmak”
  içki etkisiyle ne yaptığını bilemez duruma gelmek.
 • “bir tek atmak”
  bir kadeh içki içmek: Canım şurada bir tek atalım, serinleriz, konuşuruz, dediler. -R. H. Karay.
 • “cila çekmek”
  içilen içkinin etkisini azaltmak veya artırmak amacıyla bir şey içmek.
 • “kadeh tokuşturmak”
  içki içerken kadehleri karşılıklı olarak birbirine dokundurmak.
 • “kafa cilalamak”
  içki içmek: İpini koparmış aylakla, çiçeği burnunda asistan, dejenere mirasyedi ile ağır işçi, burada dirsek dirseğe kafa cilalardı. -H. Taner.
 • ” kafası dumanlanmak”
  1) çok dalgın olmak; 2) sarhoş olmak: Saz, söz başlasın, içki ile kafalar iyice dumanlansın, cümbüş tam kıvamını bulsun. -H. R. Gürpınar. 3) esrar içmiş olmak.
 • “kafasını tütsülemek”
  sarhoş etmek: Tekelin en keskin içkisi bizimkilerin kafasını tütsüledi. -B. Felek.
 • “papaz uçurmak”
  içkili eğlence düzenlemek: Bu gece beş, on para çıkarırsan izinli gecemde papaz uçururuz. -K. Tahir.
 • “leyla olmak”
  fazlaca içki içmiş olmak.
 • “rampa etmek”
  argo birinin içki masasına çağrılmadığı hâlde oturmak.
 • “sızıp kalmak”
  çok içki içip veya çok yorulup uyuyakalmak: Eskimiş boş çuvallar gibi sızıp kalırlardı bir köşede. -K. Korcan.
 • “leş gibi sarhoş”
  körkütük sarhoş, çok sarhoş
 • “sarhoşluğa vurmak”
  kendini sarhoş gibi göstermek, sarhoş olmuşçasına davranmak: Hatta sarhoşluğa vurup orada kaldığım geceler de oldu. -M. Ş. Esendal.
 • “akşamdan kalmış (kalma)”
  geceki sarhoşluğun mahmurluğunu taşıyan.
 • “alkol duvarını aşmak”
  çok sarhoş olmak.
 • “bulut gibi”
  çok sarhoş
 • “bulut olmak”
  çok sarhoş olmak:
  Meyhaneli köylerin her birinde üçer beşer çekmiş, bulut olmuştur. -O. C. Kaygılı.
 • “burnunun ucunu görmemek”
  1) çok sarhoş olmak; 2) dalgın, dikkatsiz olmak.
 • “çift görmek”
  sarhoş olmak.
 • “dili dolaşmak”
  korku, heyecan, hastalık, utangaçlık, sarhoşluk gibi sebeplerle şaşırarak söyleyeceğini karıştırmak: Vehbi Dedenin kendini dinlediğinin farkına varır varmaz dili dolaştı. -H. E. Adıvar.
 • “dut gibi olmak”
  1) çok sarhoş olmak; 2) utanmak, mahcup olmak.
 • ” fitil gibi”
  çok sarhoş.
 • “küfelik olmak”
  çok sarhoş olmak.
 • “o duvar senin, bu duvar benim”
  birinin yalpalayacak kadar sarhoş olduğunu anlatan bir söz: O duvar senin, bu duvar benim, sağdan sola, soldan sağa yalpa vurarak halkın önüne çıkıvermiş. -H. F. Ozansoy.
 • “zom olmak”
  çok sarhoş olmak.


Leave A Reply