İhlas Kavramının Anlamı, İhlas Ne Demektir? Hakkında Bilgi

0

Kur’an kavramlarından İhlas kavramı ne anlama gelir? İhlas kavramının özellikleri, Kur’an’daki yeri ve önemi hakkında bilgi.

İHLAS KAVRAMI HAKKINDA BİLGİ

Arınmış, duru, saf ve halis olmak, şüpheli olmamak ve kurtulmak anlamlarına gelen, H-L-S kelime kökünden türetilen ihlas, sözlükte bir şeyi saf, farklı niyet ve beklentilere girmeden, özüne uygun durulukta yapmaktır. Dini terim olarak anlamı ise, Müslümanın her iş ve ibadetini sadece Yüce Allah’ın (c.c) hoşnutluğunu kazanmayı düşünerek kimsenin kınama veya övmesine aldırış etmeden ve kimseden bir övgü, kazanç gibi dünyalık bir menfaat beklemeden yerine getirmektir. Gösteriş, kibir ve duyurmak gibi yanlış niyetlerden kurtulmak, maddi bir beklentiye girmeden yalnızca Yüce Allah’ın rızasını umarak tertemiz olmaktır. Yapılan iş ve ibadeti yalnız Yüce Allah’a mahsus kılarak yapmaktır. Bu yüzdendir ki, kâinatta yaratıcının birliğinin, kimseye muhtaç olmayıp her varlığın O’na muhtaç olduğunun ve O’nun hiçbir varlığın eşi, benzeri, misli ve zıddı olmadığının anlatıldığı sureye “İhlas”suresi ismi verilmiştir. Bu ihlasa ulaşmış insana da “muhlis” ve ya “halis” denir.

İhlas, kalbe ait bir tavır ve davranıştır.

İhlas, kalbe ait bir tavır ve davranıştır. İhlas, yaratılışın maksadına uygun bir tavır sergilemektir. Çünkü Yüce Rabbimiz bizi kendine kul olalım diye yaratmış ve Yanıltmaz Rehberimizin ilk suresi Fâtiha suresinde, “yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.” duasını ve dersini vermiştir. Burada, ihlas ile yardımın birlikte kullanılmasından şunu anlıyoruz ki, ihlası kazanmak, Allah’ın (c.c) yardımı olmadan mümkün değildir. İhlası kazanmak için Yüce Rabbimizden yardım etmesini dualarla istemeliyiz. Yoksa ihlas, kişinin başarı ve kabiliyetiyle elde edilemez. Bu konuda Hz. Peygamberimiz,

– Ben Cebrail’den İhlasın ne olduğunu sordum. Şöyle cevap verdi:

– Ben de Aziz ve Celil olan Allah’a: “İhlas nedir?” diye sordum, O:

“İhlas benim bir sırrımdır. Onu kullarımdan sevdiğim kimselerin kalbine koyarım.” buyurdu.

İhlas öyle bir sırdır ki, ihlasla yapılan küçücük bir iş, hem Yüce Allah’ın hem de insanların yanında ihlassız yapılan büyük işlerden daha değerlidir. Her şeyde bir ihlas olmalı. Sevginin bile ihlassız olanı kimse tarafından kabul edilmez.

Aynı zamanda Yüce Allah (c.c) İhlaslı kullarını sürekli olarak korumaktadır. Bu gerçeği “İblis (Şeytan) dedi ki: “Ey Rabbim! Beni azdırmana karşılık yemin ederim ki, ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğimi güzel göstereceğim) ve ancak senin ihlasa erdirdiğin kulların müstesna, onların hepsini azdıracağım.” ayetiyle anlatmaktadır. Ayrıca Hz. Yusuf’u (a.s) Yüce Rabbimiz ihlasından dolayı kadınların şerrinden koruduğunu: “İşte böylece Biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o, Bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı.” ayetiyle de anlatmaktadır.

İhlas, ibadetlerin kabul olmasının en önemli şartıdır.

İhlas, ibadetlerin kabul olmasının en önemli şartıdır. Zira Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), “Şüphesiz yüce Allah sadece kendisi için ve kendi rızası için olmayan bir amelden başkasını kabul etmez.” buyurur. Yine bu konuda Efendimiz, “Allah sizin mallarınıza ve şekillerinize (güzelliklerinize) bakmaz; fakat O sizin kalplerinize ve amellerinize (davranışlarınızdaki samimiyete) bakar.” buyurmakla Yüce Rabbimizin, biz insanlarda en önemli görmek istediği şeyin, ihlas olduğunu bildirmektedir.

Bütün peygamberler, tabiatları ihlasla yoğrulmuş insanlardır. Hz. İbrahim (a.s), Hz. İsmail (a.s), Hz. Yakup (a.s), Hz. Musa (a.s), Hz. İsa (a.s) ve Hz. Peygamberimizin özellikleri anlatılırken, Kur’an-ı Kerim onları ihlaslı kullar şeklinde nitelemiştir.

Çünkü peygamberler irşat ve tebliğlerinde her zaman, Yüce Allah’ın rızasından başka bir gaye ve maksat gütmeyerek, ihlaslarını ve samimiyetlerini ortaya koymuşlardır.

İhlasın zıddı; riya, gösteriş ve kibirdir. Bu da insanın, kendini beğenmesine, kendini mükemmel görmesine ve yaratıcısına karşı şirk koşmasına neden olur. Böylesi insan firavunlaşır ve şeytana hizmet eder.

İhlası kazanmak için sağlam bir irade ve kararlılık, temiz bir niyet olmalıdır. İnsan bu konuda ne kadar sağlam durursa o kadar ihlasa muvaffak olur ve o kadar Yüce Allah’a yakınlık kazanabilir.

İhlası kazandıran ve kazanılan ihlası koruyan en önemli sebeplerden biri, insanın, dünya ve dünyadaki her şeyin geçici olduğunu düşünüp, ölümü hatırlamasıdır. Bunu Peygamberimizin tavsiyesi olarak hatırlayıp düşünmeliyiz. Çünkü Hz. Peygamberimiz, “lezzetleri yok edip acılaştıran, ölümü çok hatırlayınız” buyurmaktadır. İhlası bir diğer kazanma ve koruma şekli de Yüce Rabbimizi isimleri ve sıfatlarıyla iyi tanıyıp, bizi daima gördüğünü, bildiğini aklımızdan çıkarmamak ve sık sık O’nu düşünmektir


Leave A Reply