III. Abdurrahman Kimdir? Endülüs Emevi Devleti’nin Büyük Hükümdarı ve Bilimde Altın Çağ

0
Advertisement

Abdurrahman III, Endülüs Emevi Devleti’nin 8. hükümdarı olarak bilim, sanat ve fetihlerle dolu bir dönemi yönetti. Ülkesini içsel çekişmelerden kurtarıp sınırlarını genişletirken, Kurtuba’yı bir bilim merkezi haline getirdi. İspanya’da İslam Devleti tarihindeki en parlak dönemi yaşatan hükümdar, tıp fakültesi ve büyük bir kitaplık gibi miraslar bıraktı.

Üçüncü Abdurrahman'ın Medinetü'z-Zehra Sarayında resmedilmesi - Dionisio Baixeras Verdaguer

Üçüncü Abdurrahman’ın Medinetü’z-Zehra Sarayında resmedilmesi – Dionisio Baixeras Verdaguer

Abdurrahman III, Endülüs Emevi Devleti’nin 8. hükümdarı (Kurtuba 892-ay. y. 961). 912’de yönetimi ele aldı. Önce ülke içinde birlik ve düzeni sağladı. İspanyol, Arap ve Berberiler arasındaki çekişmelere son verdi. Castilla, Navarra ve Leon Krallıkları ve Mısır Fatımi Halifeliği’ne karşı yürüttüğü savaşlarla sınırlarını güvence altına aldı. 928’de Bobastro’yu ele geçirdi. 932’de kuzeye yönelerek Tuleytila’daki ayaklanmayı bastırdı. Bu başarıları üzerine Endülüs Emevi Devleti tarihinde halife (Emirü’l-Müminin) unvanını alan ilk hükümdar oldu.

Bir yandan giriştiği fetihlerle ülkesinin sınırlarını genişletirken öte yandan bilim, sanat ve edebiyatı özendirerek Kurtuba’nın dünya çapında büyük bir bilim merkezi olması için çaba harcadı. Döneminde Endülüs, bilim ve sanatta doruğa ulaştı. Yalnız hükümdarın değil, öteki devlet büyüklerinin de sarayları birer bilim ve kültür yuvası haline geldi. Doğudan ve Batıdan birçok bilim adamı Kurtuba’ya geldi. Burada görkemli bir tıp fakültesi yaptırdı.

Bu fakülte Avrupa’da kurulan ilk tıp fakültesi olması bakımından da ayrı bir önem taşır. Avrupalı hükümdar ve devlet adamları da tedavi olmak için bu tıp fakültesine gelirlerdi. Bunun dışında 600 bin cilt kitabı olan büyük bir kitaplık, Medinet ez-Zehra adını taşıyan bir de saray yaptırdı. Yarım yüzyıl süren hükümdarlığı, Endülüs Emevi tarihinin en parlak dönemini oluşturur. İspanya’daki İslam Devleti bir daha bu kadar başarılı olamadı. Ticaret ve endüstride büyük gelişmeler oldu.


Leave A Reply