III. Murat Dönemi

0
Advertisement

Osmanlı padişahlarından III. Murat döneminde yaşanan siyasal olaylar ve savaşlar hakkında maddeler halinde bilgiler veren yazımız.

Sultan III. MuratIII. MURAT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1574-1595)

Lehistan’ın Osmanlı Himayesine Girmesi (1576)

• Lehistan kralı öldüğünde, yerine geçecek evladı yoktu.

• Avusturya, Rusya, İsveç ve Fransa kendi hükümdar ailelerinden birini Lehistan tahtına oturmak için mücadele ediyorlardı.

Advertisement

• Osmanlılar, Fransızlar’ın adayının Lehistan tahtına geçmesini çıkarlarına daha uygun görüyorlardı. Böylece Rusya ve Avusturya, Osmanlı müttefikleri sayılan Fransa ile Lehistan arasında sıkışmış olacaktı.

• Lehistan’la yapılan antlaşmaya göre

– Lehliler, Kırım hanlarına eskisi gibi haraçlarını vermeye devam edecekler

– Kırım hanları, Lehistan topraklarına girmeyecekti.

Advertisement

Böylece, Lehistan ve Kırım Hanlığı, Rus yayılmacılığına karşı Osmanlıların kuzey sınırında bir set oluşturdu.

Fas’ın Osmanlı Himayesine Girmesi (1576)

1. Fas’ta taht karışıklığından yararlanmak isteyen Portekizliler, burayı egemenlikleri altına almak istiyorlardı.

2. Cezayir Beylerbeyi’ne bağlı Osmanlı kuvvetleri, Fas üzerine gönderildi. Yapılan Kasrül-Kebir (Vadi’s Seyl) Savaşı’nda Portekizliler yenildi.

Advertisement

3. Fas Sultanlığı Osmanlı himayesine girdi. Böylece Kuzey Afrika’nın hemen hemen tamamı, Osmanlı egemenliğine girmiş oldu.

Kafkasya ve İran Seferleri

Nedenleri

1. Osmanlıların iran’daki iç karışıklıklardan yararlanarak Kafkasya’nın bazı kısımlarını almak istemeleri

Advertisement

2. Safevîlerin Şiî olmayan Müslümanlar üzerindeki baskılarına son vermek

3. Ruslara karşı Kırım ile karadan bağlantı kurmak

Sonuçları

a. İranlıların isteği üzerine Ferhat Paşa ile İstanbul Antlaşması yapıldı (1590).

Advertisement

b. Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan ve Luristan bölgelerinin Osmanlılara ait olduğu kabul edildi.

c. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti, doğuda en geniş sınırlarına kavuştu

OSMANLI-AVUSTURYA SAVAŞLARI

a. 1590’da Avusturya ile 8 yıllık bir barış yapılmıştı. Çeşitli nedenler öne süren Avusturya, barışın bozulduğu gerekçesiyle haracını ödemedi.

Advertisement

b. Avusturya üzerine yapılan seferin başlangıcında bazı başarılar kazanıldı. Ancak sonra durum Osmanlıların aleyhine döndü.

c. Savaş başladığında Osmanlılara bağlı olan Erdel, Eflâk, Bogdan beylikleri daha sonra, Papa’nm Osmanlılara karşı oluşturduğu İttifak’a katıldılar.

III. Murat öldüğünde Osmanlı-Avusturya savaşları devam ediyordu.

Not: III. Murat döneminde Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına kavuştu. Ayrıca bu dönemde İngilizlere de kapitülasyonlar verildi.

Advertisement

Leave A Reply